Komatsu Forest -valokuvauskilpailu

Komatsu Forest Oy kutsuu metsissä työtään tekevät mukaan rentoon valokuvauskilpailuun, jonka tarkoituksena on kerätä tapahtumia ja tuokioita metsistä, koneista ja savotoista.

Kilpailu kestää kuukauden jaksoissa vuoden loppuun sakka. Jokaisen kuukauden lopussa valitaan kolme puhuttelevinta kuvaa ja niistä voittaja. Kaikki kolme palkitaan. Vuoden mittaan kerääntyvät palkitut kuvat julkaistaan komatsuforest.fi-sivuilla ja Facebookissa. Voittajakuvista ja niiden kuvaajista liitetään lyhyt tarina julkaisun yhteyteen. Vuoden lopussa valitaan em. kuvien joukosta koko vuoden voittaja. Valintaan osallistuu konealan ammattikuvaajia. Kuvien aihealueiksi odotetaan metsää, luontoa ja metsässä käytettävää teknologiaa.

Komatsu Forestille siirtyy oikeus käyttää jokaista kilpailuun lähetettyä kuvaa omassa viestinnässään rajoittamattoman ajan. Komatsu Forest Oy palkitsee kuukauden kolme parasta kuvaajaa tavarapalkinnoilla ja vuoden voittajan arvokkaalla valokuvaukseen liittyvällä lahjakortilla. Komatsu-tytäryhtiöiden järjestämät kilpailut muissa Pohjoismaissa ovat saaneet aikaan valtavan innostuksen: Norjassa ja Ruotsissa mm. vuosikalenterien kaikki kuvat ovat kilpailujen satoa. 
 
Oikeudet ja velvollisuudet
Kuvaajalla säilyy omistusoikeus lähettämiinsä kuviin, Komatsu Forest varaa itselleen oikeuden käyttää kaikkia kilpailuun lähetettyjä kuvia rajoittamattoman ajan omassa viestinnässään. Kuvan lähettäjän tulee omistaa kuvan tekijänoikeudet. Kuvaaja hankkii mahdollisilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä luvan julkiseen käyttöön. Kuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu. 
 
Kuvien tekniset ominaisuudet
Kuvien koko on oltava vähintään 3500x2500 px, kaikkia yleisimpiä kuvaformaatteja voi käyttää. Esimerkiksi jpg-formaatissa kuvan tiedostokoko tulee olla vähintään noin 1 MB, jotta kuvan koko on riittävä.
 
Lähettäminen
Kuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: kilpailut@komatsuforest.com 
 
Yhteystiedot
Kilpailun järjestäjän yhteydenottoa varten kuvaajaa pyydetään lähettämään yhteystietonsa kilpailukuvien yhteydessä.