Komatsu Forest -valokuvauskilpailu

Komatsu Forest Oy kutsui kaikki metsässä työtään tekevät ja muut metsissä kulkevat mukaan rentoon valokuvauskilpailuun, jonka tarkoituksena oli kerätä tapahtumia ja tuokioita metsistä, koneista ja savotoista. Vuosien 2019 ja 2020 kisoihin saapui parisataa metsäistä kuvaa.

Kilpailu kesti kuukauden jaksoissa kunkin vuoden loppuun sakka. Jokaisen kuukauden lopussa valittiin kolme puhuttelevinta kuvaa ja niistä voittaja. Kaikki kolme palkittiin. Vuoden mittaan kerääntyvät palkitut kuvat julkaistiin komatsuforest.fi-sivuilla. Voittajakuvista ja niiden kuvaajista liitettiin lyhyt tarina julkaisun yhteyteen. Vuoden lopussa valittiin em. kuvien joukosta koko vuoden voittaja. Valintaan osallistui konealan ammattikuvaajia. Kuvien aihealueiksi odotettiin metsää, luontoa ja metsässä käytettävää teknologiaa.

Komatsu Forestille siirtyi oikeus käyttää jokaista kilpailuun lähetettyä kuvaa omassa viestinnässään rajoittamattoman ajan. Komatsu Forest Oy palkitsi kuukauden kolme parasta kuvaajaa tavarapalkinnoilla ja vuoden voittajan arvokkaalla valokuvaukseen liittyvällä lahjakortilla. Komatsu-tytäryhtiöiden järjestämät kilpailut muissa Pohjoismaissa ovat saaneet aikaan valtavan innostuksen: Norjassa ja Ruotsissa mm. vuosikalenterien kaikki kuvat ovat kilpailujen satoa. 
 
Oikeudet ja velvollisuudet
Kuvaajalla säilyy omistusoikeus lähettämiinsä kuviin, Komatsu Forest varaa itselleen oikeuden käyttää kaikkia kilpailuun lähetettyjä kuvia rajoittamattoman ajan omassa viestinnässään. Kuvan lähettäjän tulee omistaa kuvan tekijänoikeudet. Kuvaaja hankkii mahdollisilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä luvan julkiseen käyttöön. Kuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu. 
 
Kuvien tekniset ominaisuudet
Kuvien koko on oltava vähintään 3500x2500 px, kaikkia yleisimpiä kuvaformaatteja voi käyttää. Esimerkiksi jpg-formaatissa kuvan tiedostokoko tulee olla vähintään noin 1 MB, jotta kuvan koko on riittävä.

Yhteystiedot
Kilpailun järjestäjän yhteydenottoa varten kuvaajaa pyydetään lähettämään yhteystietonsa (nimi, osoite ja puhelinnumero) kilpailukuvien yhteydessä.  
 


Valokuvauskilpailun kuukauden voittajat