Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Komatsu Forest Oy
Haikanvuori 10
33960 Pirkkala
Y-tunnus 0209074-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tommi Kaliste, gdpr.fi@komatsuforest.com

Laajuus ja tarkoitus

Tässä lausunnossa on yksityiskohtaista tietoa siitä, miten Komatsu Forest Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja, ja tämä lausunto kattaa kaikki yhtiöt, jotka ovat osa Komatsu Forestia (jäljempänä “Komatsu Forest” tai “me”). Tämän lausunnon tarkoituksena on tarjota nykyisille, aikaisemmille ja tuleville asiakkaillemme (yhdessä “asiakkaat” tai “sinä”) tietoa siitä, miten ja miksi me käsittelemme henkilötietojasi, mitä henkilötietoja käsittelemme, kuinka pitkään niitä säilytetään ja miten voit pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poistamista. Tätä lausuntoa voidaan päivittää, ja viimeisin version on aina saatavilla verkkosivustollamme.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Komatsu Forest (suomalainen oikeushenkilö, jonka yritystunnus on 0209074-0) on rekisterinpitäjä ja vastuussa verkossa ja sen ulkopuolella keräämistämme henkilötiedoista.
Jokainen Komatsu Forestiin kuuluva yhtiö on kuitenkin yleisesti vastuussa markkinointi-, myynti- ja asiakassuhteista sekä markkinakohtaisista tuotteista ja palveluista kullakin markkinoilla. Nämä yhtiöt toimivat rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä silloin, kun tietoja kerätään näihin tarkoituksiin.
Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten kauppiaasi tai urakoitsijasi käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä häneen.

Miten ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Tiedostamme sen ja arvostamme sitä, että olet luottanut henkilötietosi meille, ja varmistamme, että suojelemme loukkaamattomuuttasi. Aina kun mahdollista, pyrimme suunnittelemaan palvelumme siten, että voit päättää, jaatko henkilötietojasi kanssamme.
Keräämme henkilötietoja, jotta voimme
 • tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, tarkistaa, että olet oikeutettu tiettyihin ostoihin ja palveluihin sekä tarjota sinulle jatkettuja tarjouksia ja elämyksiä
 • tarjota tietoa tuotteidemme ja palveluidemme päivityksistä tai muutoksista, mukaan lukien ehtojemme ja käytäntöjemme muutoksista
 • tarjota huoltoa ja palveluita koneellesi
 • tarjota tuotekehitystietoa esimerkiksi koneen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantamiseksi
 • noudattaa viranomaisten lakisääteisiä vaatimuksia tai pyyntöjä
 • kertoa sinulle uusista tuotteista, palveluista ja tapahtumista
 • arvioida ja parantaa tarjoustamme sekä viestintäämme asiakkaiden ja osakkaidemme kanssa
 • suorittaa markkinatutkimusta
 • suorittaa analysointia ja asiakasprofilointia itse ja valitsemiemme toimittajien toimesta.
Meille antamasi tiedot liiketoimintasopimuksemme noudattamiseksi, mukaan lukien taloustiedot ja itse keräämämme tiedot, kuten tiedot tuotteista ja palveluista, muodostavat sopimusperusteen henkilötietojen käsittelylle. Muita lainmukaisia perusteita henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle voivat olla selkeän suostumuksen lisäksi lakisääteiset velvoitteet sekä oikeutetut edut sen jälkeen, kun etujen tasapaino on syntynyt.
Komatsu Forest käsittelee ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat oikeita, asianmukaisia ja tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Pyrimme erottamaan henkilötiedoista tunnistamisen mahdollistavat tiedot, mikäli toiminto tai palvelu on saavutettavissa anonyymeilla tiedoilla.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Voit antaa meille tietoa itsestäsi tai koneestasi, kun käytät Komatsu Forestin palveluja koneessa tai sen ulkopuolella tai kun olet muuten yhteydessä Komatsu Forestiin esimerkiksi verkkosivustojemme kautta. Voimme saada tällaista tietoa myös valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja urakoitsijoiltamme sekä muilta kolmansilta osapuolilta. Tällaisia tietoja voivat olla:
 • Yhteystietosi (nimi, yritys, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)
 • Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, ammattinimike jne.)
 • Henkilötiedot (syntymäaika, toivotut yhteydenottotavat jne.)
 • Koneen tieto (malli, sarjanumero, ostopäivä, huoltohistoria jne.)
 • Tuotteidemme ja palveluidemme ostoon ja käyttöön liittyvät tiedot (asiakkaan mieltymykset ja asetukset, ostohistoria jne.)
Olemme erityisen huolellisia kerätessämme ja käsitellessämme arkaluonteisia henkilötietoja ja noudatamme sovellettavaa lakia.

Milloin pyydämme suostumuksen?

Tarvittaessa pyydämme suostumuksesi ennen kuin keräämme tai käytämme henkilötietojasi. Suostumuspyynnön tulee olla selkeä ja nimenomainen ja sen tulee sisältää perustellut syyt, jotta voit tehdä päätöksen. Varmistamme, että voit antaa suostumuksen aktiivisesti selkeällä ja nimenomaisella tavalla. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja voit aina vetää suostumuksesi takaisin esimerkiksi lopettamalla tietyn palvelun käytön tai ottamalla yhteyttä Komatsu Forestiin käyttämällä tämän lausunnon viimeisessä kohdassa mainittua osoitetta. Mikäli suostumusta ei anneta, jotkin palvelut tai palveluiden osat eivät välttämättä ole käytettävissä. Lokitiedon kerääminen ja käyttö voi olla välttämätöntä, kun teknikot ratkaisevat ja korjaavat vikoja koneita korjatessa ja huoltaessa sekä Komatsu Forestin takuusitoumusten käsittelyssä ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Kolmansien osapuolien tarjoamat palvelut

Voit käyttää sovelluksia ja muita palveluita, jotka on liitetty koneeseen mutta ovat kolmannen osapuolen tarjoamia ja jotka voivat edellyttää esimerkiksi sijaintitietojen ja muiden koneen tallentamien tietojen siirtämistä tälle kolmannelle osapuolelle. Komatsu Forest ei ole vastuussa henkilötietojen keräämisestä ja käyttämisestä kolmannen osapuolen sovelluksissa tai palveluissa ja suosittelee, että käyt palvelun ehdot huolellisesti läpi. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten kolmas osapuoli käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kolmanteen osapuoleen.

Miten käsittelemme henkilötietoja EU/ETA-alueen sisä- ja ulkopuolella?

Komatsu Forest käsittelee henkilötietoja EU/ETA-alueen sisäpuolella, ja tapauksissa, joissa henkilötietoja siirrettäisiin kyseisen alueen ulkopuolelle, Komatsu Forest varmistaa, että siirrolle on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen peruste.

Miten henkilötietojen käsittely voidaan lopettaa?

Useimmissa tapauksissa voit lopettaa henkilötietojen käsittelyn päivittämällä mieltymyksesi, päättämällä tietyn palvelun tai vetämällä pois suostumuksesi tietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä Komatsu Forestiin tämän lausunnon viimeisessä kohdassa mainittuun osoitteeseen tai jollain muulla tavalla, josta voimme sinulle kertoa. Ellei sovellettava laki salli, yleisesti ottaen et kuitenkaan voi kieltää henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:
 • turvallisuuteen liittyvät tiedot
 • tiedot, joita käsittelemme noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on kerätty, kuten tässä lausunnossa on kuvattu, tai tarkoituksessa, josta sinulle on muutoin kerrottu ja johon olet antanut suostumuksesi, tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Miten keräämämme tiedon laatu turvataan?

Kun käsittelemme henkilötietojasi, pyrimme varmistamaan, että tiedot ovat oikeita ja asiaankuuluvia, ja poistamme tai korjaamme väärät ja vajanaiset henkilötiedot. Tämän lausunnon viimeisessä kohdassa on lisätietoa oikeuksistasi varmistaa henkilötietojesi oikeellisuus.

Kenelle saamme luovuttaa tietoa?

Voidaksemme noudattaa sitoumuksiamme asiakkaillemme ja muille osakkaillemme Komatsu Forest voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille kuten jälleenmyyjille, toimittajille ja urakoitsijoille.
Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaiselle, jos laki niin edellyttää, tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.
Siltä osin kuin tietoja luovutetaan, Komatsu Forest on tehnyt kaikki kohtuulliset juridiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellakseen henkilötietojasi tahattomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, tahattomalta kadottamiselta tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä sekä kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.

Millä tavoin henkilötietojasi käytetään markkinoinnissa?

Voimme antaa sinulle tietoa uusista tuotteista, palveluista, tapahtumista tai vastaavista markkinointitoimista. Jos haluat perua jonkin tietyn sähköpostiuutiskirjeen tai vastaavan viestinnän lähettämisen, seuraa kyseisen viestin sisältämiä ohjeita.
Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille heidän markkinointitarkoituksiaan varten.

Miten käsittelemme henkilötietoja verkossa ja evästeissä?

Yleisesti ottaen voit vierailla Komatsu Forestin verkkosivustoilla tunnistautumatta tai paljastamatta mitään tietoa itsestäsi. Voidaksemme kuitenkin tarjota tiettyjä palveluita tai tarjouksia meidän täytyy yleensä rekisteröidä tiettyjä henkilötietoja, jotka annat meille, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Kun käytät minkä tahansa sivuston yhteydenottolomaketta ottaaksesi meihin yhteyttä, me tallennamme myös IP-osoitteesi, määrittämäsi tiedot sekä käyttöajankohdan.
Lue lisää evästekäytännöstämme.

Oikeus tietojen poimimiseen, korjaamiseen ja poistamiseen

Niin kauan kuin henkilötietojasi säilytetään, sinulla on oikeus pyytää tietojen poimimista, korjaamista tai poistamista.
Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, (i) mitä sinuun liittyviä henkilötietoja me käsittelemme, (ii) minne henkilötietoja kerätään, (iii) mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään ja (iv) mille vastaanottajille tai vastaanottajaluokille tietoja luovutetaan. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä korjaamaan, estämään tai poistamaan sinuun liittyviä vääriä tietoja. Pyyntösi tulee käsitellä ripeästi ja asianmukaisesti. Pyyntö poistaa henkilötietoja käsitellään sovellettavat lakisääteiset vaatimukset huomioiden.

Mikäli haluat valittaa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ilmoittaa siitä Suomen tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty 4. huhtikuuta 2018