Tietosuojaseloste

Laajuus ja tarkoitus

Tässä lausunnossa on yksityiskohtaista tietoa siitä, miten Komatsu Forest Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja, ja tämä lausunto kattaa kaikki yhtiöt, jotka ovat osa Komatsu Forestia (jäljempänä “Komatsu Forest” tai “me”). Tämän lausunnon tarkoituksena on tarjota nykyisille, aikaisemmille ja tuleville asiakkaillemme (yhdessä “asiakkaat” tai “sinä”) tietoa siitä, miten ja miksi me käsittelemme henkilötietojasi, mitä henkilötietoja käsittelemme, kuinka pitkään niitä säilytetään ja miten voit pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poistamista. Tätä lausuntoa voidaan päivittää, ja viimeisin version on aina saatavilla verkkosivustollamme.

Tietosuojalakien ja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä on:

 

Komatsu Forest Oy
Haikanvuori 10
33960 Pirkkala
Y-tunnus 0209074-0 
Sähköposti: gdpr.fi@komatsuforest.com
Internetsivusto: www.komatsuforest.fi

Toimitusjohtaja: Jens Bengtsson, Jari Nurminen

Oikeutesi rekisteröitynä

 
Voit milloin tahansa käyttää seuraavia oikeuksia ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme annettujen yhteystietojen välityksellä: 
  • oikeus saada pääsy säilyttämiimme sinua koskeviin henkilötietoihin sekä tietoa niiden käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15)
  • oikeus epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 16)
  • oikeus säilyttämiemme henkilötietojesi poistamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 17)
  • oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos emme vielä saa poistaa tietojasi lakisääteisten velvoitteiden vuoksi (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 18)
  • oikeus henkilötietojesi käsittelyn vastustamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21) ja
  • oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen, jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn tai olet solminut kanssamme sopimuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 20).

Jos olet antanut meille suostumuksen, voit peruuttaa sen milloin tahansa tulevaisuuden osalta.

Voit tehdä milloin tahansa valituksen valvontaviranomaiselle, kuten asuinpaikkasi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tai viranomaiselle, jonka vastuualueelle kuulumme rekisterinpitäjänä.

Luettelo (yksityisen sektorin) valvontaviranomaisista ja niiden osoitteista on täällä: www.tietosuoja.fi/



Tietojenkäsittely verkkosivuston yhteydessä
Yleisten tietojen kerääminen verkkosivustollamme vierailtaessa

 

Käsittelyn luonne ja tarkoitus:
Kun vierailet verkkosivustollamme siellä rekisteröitymättä tai muutoin tietoja antamatta, vierailustasi kerätään automaattisesti yleisluonteisia tietoja. Kyseiset tiedot (palvelimen lokitiedostot) sisältävät esimerkiksi verkkoselaimen tyypin, käytetyn käyttöjärjestelmän, internetpalveluntarjoajasi verkkotunnuksen ja IP-osoitteesi. 

Näitä tietoja käsitellään etenkin seuraaviin tarkoituksiin:
  • verkkosivustomme ongelmattoman yhteyden muodostamisen varmistaminen
  • verkkosivustomme sujuvan käytön varmistaminen
  • järjestelmän turvallisuuden ja vakauden arviointi sekä
  • verkkosivustomme optimointi.

Emme käytä tietojasi päätelläksemme henkilöllisyytesi. Analysoimme tämäntyyppiset tiedot tarvittaessa anonymisoituina tilastollisesti internetläsnäolomme ja siihen liittyvän tekniikan optimoimiseksi. 

Oikeusperuste ja oikeutettu etu:
Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettuun etuumme parantaa verkkosivustomme vakautta ja toimivuutta.

Vastaanottajat:
Tietojen vastaanottajia ovat tarvittaessa tekniset palveluntarjoajat, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä verkkosivustomme käytön ja ylläpidon osalta.

Säilytysaika:
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Jos tiedot kerätään verkkosivuston saataville asettamiseksi, tiedot poistetaan pääsääntöisesti sitten, kun kyseinen istunto on päättynyt. 

Lokitiedostoihin tallennetut tiedot poistetaan viimeistään 14 päivän kuluttua. Tietoja on mahdollista säilyttää myös pidempään. Tässä tapauksessa käyttäjien IP-osoitteet anonymisoidaan siten, että niitä ei voi enää kohdentaa pyynnön tehneeseen asiakaslaitteeseen.

Henkilötietojen antamisen lakisääteisyys tai välttämättömyys:
Edellä esitettyjen henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus. Ilman IP-osoitetta verkkosivustomme palvelua ja toimivuutta ei kuitenkaan voida taata. Lisäksi yksittäiset palvelut eivät ole tällöin välttämättä saatavilla tai ovat rajoitettuja. Tästä syystä tätä tietojenkäsittelyä ei ole mahdollista vastustaa. 

Rekisteröityminen verkkosivustollamme 

Jälleenmyyjien sisäänkirjautumissivumme kautta sinulla on pääsy ulkoisille verkkosivustoille. Näihin ulkoisiin verkkosivustoihin sovelletaan niiden omia tietosuojaselosteita. Ulkoisilla verkkosivustoilla tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä voit lukea kyseisten sivustojen tietosuojaselosteista.


Iframe-kehysten integrointi

Integroimme verkkosivustollemme iframe-kehyksiä (esim. Marcus). Iframe-kehysten kautta sivustoomme integroitujen sivustojen kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa sovelletaan kyseisten sivustojen haltijoiden tietosuojailmoituksia ja evästekäytäntöjä.



Uutiskirjeet ja markkinointitiedotteet


Käsittelyn luonne ja tarkoitus:
Keräämme uutiskirjeidemme ja markkinointitiedotteidemme toimittamiseksi henkilötietoja, jotka välitetään meille syöttöikkunan kautta.

Rekisteröitymisen toteuttamiseksi tarvitsemme voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Käytämme double-opt-in-menetelmää sen tarkistamiseksi, että sähköpostiosoitteen omistaja on itse suorittanut rekisteröitymisen. Tätä varten kirjaamme uutiskirjeiden ja markkinointitiedotteiden tilaajaksi rekisteröitymisen, vahvistussähköpostiviestin lähettämisen ja tässä viestissä pyydettävän vastauksen saapumisen. Lisäksi keräämme nimesi ja edustamasi yrityksen nimen, jotta voimme tunnistaa sinut oikeuksien toteuttamiseksi. Muita tietoja ei kerätä. 

Oikeusperuste:
Nimenomaisen suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) perusteella lähetämme sinulle säännöllisesti uutiskirjeitämme tai vastaavia tiedotteitamme sähköpostilla ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi säilyttämiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeiden ja markkinointitiedotteiden lähettämistä varten milloin tahansa tulevaisuuden osalta. Jokaisessa uutiskirjeessä ja markkinointitiedotteessa on linkki tätä varten. Voit peruuttaa rekisteröitymisesi milloin tahansa myös suoraan tällä verkkosivustolla tai ilmoittaa suostumuksesi peruuttamisesta tämän tietosuojailmoituksen lopussa ilmoitettujen yhteystietojen välityksellä.

Vastaanottajat:
Tietojen vastaanottajia ovat tarvittaessa henkilötietojen käsittelijät.
Säilytysaika:
Tietoja käsitellään tässä yhteydessä vain niin kauan, kun vastaava suostumus on olemassa. Sen jälkeen tiedot poistetaan.

Henkilötietojen antamisen lakisääteisyys tai välttämättömyys:
Henkilötietojesi antaminen on sinulle vapaaehtoista ja perustuu yksinomaan suostumukseesi. Ilman voimassa olevaa suostumusta emme valitettavasti voi lähettää uutiskirjeitämme tai muita markkinointitiedotteita.
Suostumuksen peruuttaminen:
Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi säilyttämiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeiden ja markkinointitiedotteiden lähettämistä varten milloin tahansa tulevaisuuden osalta. Voit pyytää tilaajaksi rekisteröitymisesi poistamista jokaisessa sähköpostiviestissä olevan linkin kautta tai jäljempänä ilmoitetulta tietosuojavastaavalta tai tietosuojasta vastaavalta henkilöltä. 



Yhteydenottolomake rekisteröityjen kyselyjä varten sekä yhteydenotot sähköpostilla ja puhelimella. 


Käsittelyn luonne ja tarkoitus:
Syöttämäsi tiedot säilytetään, jotta voimme olla sinuun henkilökohtaisesti yhteydessä. Tätä varten tarvitaan voimassa oleva sähköpostiosoite, nimesi sekä mahdollisesti myös puhelinnumero. Niitä käytetään kyselyn kohdentamiseen ja siihen vastaamiseen. Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Oikeusperuste:
Rekisteröityjen kyselyitä varten saatavilla olevaan yhteydenottolomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely ja tietojenkäsittely sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa varten perustuvat oikeutettuun etuun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta).

Tarjoamalla yhteydenottolomakkeen rekisteröityjen kyselyjä varten ja mahdollisuuden ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse haluamme mahdollistaa sinulle helpon yhteydenoton. Antamasi tiedot säilytetään kyselyn käsittelyä ja mahdollisia jatkokysymyksiä varten.

Jos otat meihin yhteyttä tarjouksen pyytämiseksi, tietojenkäsittely tapahtuu sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Vastaanottajat:
Tietojen vastaanottajia ovat tarvittaessa henkilötietojen käsittelijät.

Säilytysaika:
Tiedot poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kyselyn käsittelystä.

Sopimussuhteen solmimisen jälkeen sovellamme lakisääteisiä säilytysaikoja ja poistamme tietosi näiden säilytysaikojen päätyttyä. 

Henkilötietojen antamisen lakisääteisyys tai välttämättömyys:
Henkilötietojesi antaminen on sinulle vapaaehtoista. Voimme kuitenkin käsitellä kyselysi vain, jos ilmoitat meille nimesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi ja kyselyn syyn.

Google Mapsin käyttö

Käytämme tällä sivustolla Google Mapsin tarjoamia palveluita. Google Mapsia ylläpitää Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä ”Google”). Google Mapsin käytön avulla voimme näyttää sinulle interaktiivisia karttoja suoraan verkkosivustolla ja mahdollistaa sinulle karttatoiminnon mukavan käytön.

Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojenkäsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy. Googlen tietosuojakeskuksessa voit muuttaa henkilökohtaisia tietosuoja-asetuksiasi.

Yksityiskohtaiset ohjeet omien tietojen hallintaan Google-tuotteiden yhteydessä löydät täältä: https://www.dataliberation.org

Verkkosivustolla käydessäsi Google saa tiedon, että olet avannut verkkosivustoltamme kyseisen alasivun. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, oletko kirjautuneena Googlen tarjoamalle käyttäjätilille, tai siitä, onko sinulla tällaista käyttäjätiliä. Jos olet kirjautunut Googleen, tietosi kohdennetaan suoraan tiliisi. 

Jos et halua, että tietosi kohdennetaan Google-profiiliisi, sinun tulee kirjautua ulos Googlesta ennen painikkeen aktivoimista. Google tallentaa tietosi käyttöprofiileiksi ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustojensa tarvelähtöiseen suunnitteluun. Tällaista arviointia tehdään erityisesti (myös kirjautumattomien käyttäjien osalta) tarvelähtöisen mainonnan esittämiseksi ja muiden sosiaalisen verkoston käyttäjien tiedottamiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä Googleen oikeuden käyttämiseksi. 
Suostumuksen peruuttaminen:
Palveluntarjoaja ei tarjoa tällä hetkellä mahdollisuutta yksinkertaiseen opt-outiin tai tiedonsiirron estämiseen. Jos haluat estää toimiesi seurannan verkkosivustollamme, peruuta evästesuostumustyökalussa suostumuksesi vastaavan evästeluokan osalta tai kaikki teknisesti ei-välttämättömät evästeet ja tiedonsiirrot. Tässä tapauksessa et kuitenkaan välttämättä pysty käyttämään verkkosivustoamme tai pystyt käyttämään sitä vain rajoitetusti.

SSL-salaus

Suojaamme tietojasi niiden siirron yhteydessä käyttämällä uusinta tekniikkaa edustavia salausmenetelmiä (esim. SSL) HTTPS:n kautta.

Tietojenkäsittely verkkosivuston ulkopuolella

 

Asiakas- ja henkilöstökyselyt:
Käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja henkilöstökyselyjen yhteydessä. Näiden kyselyjen toteuttamisen tavoitteena on saada parempi käsitys siitä, miten tuotteemme ja palvelumme tulisi suunnitella vastaamaan nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeita, sekä arvioida, miten hyvin yrityksemme toimii, jotta voimme sen pohjalta parantaa jatkuvasti työtämme. Henkilöstökyselyjen kautta haluamme luoda läpinäkyvää ja menestyksekästä työympäristöä.

Kyselyt toteutetaan verkossa tai paperimuodossa joko anonyymisti tai henkilöihin kohdennetusti. Joissain harvoissa tapauksissa henkilötietojasi voidaan koota yhteen kyselyn toteuttamisen yhteydessä.

Kyselyjemme yhteydessä käsittelemämme henkilötiedot rajoittuvat yleensä perusyhteystietoihin, kuten nimeen, sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelinnumeroon ja yrityksen nimeen. Myös kyselyvastauksesi katsotaan henkilötiedoiksi, jos ne voidaan yhdistää yhteystietoihisi eli jos kysely ei ole anonyymi tai jos olet päättänyt paljastaa henkilöllisyytesi vapaassa tekstikentässä.

Oikeusperuste ja oikeutettu etu:
Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettuun etuumme parantaa tuotteitamme ja palveluitamme.
Vastaanottajat:
Tietojen vastaanottajia ovat Komatsu Forest AB:n pääkonttori Uumajassa Ruotsissa yhteistyössä sen tytäryhtiön, yhteistyökumppanin tai sidosyrityksen kanssa, joka toimittaa tiedot ja on yhteydenpidosta ja henkilötiedoistasi vastaava henkilötietojen käsittelijä. Muita vastaanottajia ovat CRM-järjestelmämme Microsoft Dynamics 365 ja Netigate kyselyjärjestelmän ominaisuudessa. 
Säilytysaika:
Yhteystietoluettelot ja vastaukset, jotka sisältävät yhteystietoja, poistetaan kolmen kuukauden kuluessa kyselyn toteuttamisen jälkeen. Jatkuvasti käynnissä olevissa kyselyissämme säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin kysely on aktiivinen. Tietyt tiedot ovat osa asiakasprofiilia ja niitä säilytetään niin kauan kuin sinun, työnantajasi tai asiakkaasi asiakassuhde meihin kestää ja enintään viisi vuotta tämän jälkeen. Ei-jatkuvasti käynnissä olevissa aikarajoitteisissa kyselyissämme henkilötietosi anonymisoidaan viimeistään 1 vuoden kuluttua kyselyn päättymisestä.

Jos osallistut ei-anonyymiin kyselyyn, on mahdollista, että me Komatsu Forestilla yhdistämme vastauksesi muihin tietoihin, joita säilytämme sinusta, ymmärtääksemme paremmin tarpeitasi ja toiveitasi. Tästä syystä rajallinen määrä kyselymme kysymyksiä voidaan siirtää takaisin CRM-järjestelmäämme. Tämä koskee erityisesti vastaustasi kysymykseen siitä, suosittelisitko Komatsu Forestia muille (ns. NPS-arvo). Nämä tiedot poistetaan niiden poistoon sovellettavien määräaikojen mukaisesti. 
Henkilötietojen antamisen lakisääteisyys tai välttämättömyys:
Edellä esitettyjen henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus. Jokaisessa kyselyssä, jonka lähetämme asiakkaillemme, ilmoitamme, miten tulevien kyselyjen vastaanottamisen voi lopettaa. Ilmoitamme myös selvästi, että kysely on anonyymi ja että siihen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Tietoa yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesta vastustamisoikeudestasi


Tapauskohtainen vastustamisoikeus:
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (tietojenkäsittely etujen vertailun perusteella), kuten näihin säännöksiin perustuvaa, yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaista profilointia.

Jos vastustat käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustusilmoituksen vastaanottaja:
Komatsu Forest Oy
Haikanvuori 10
33960 Pirkkala
Y-tunnus 0209074-0 
Sähköposti: gdpr.fi@komatsuforest.com

Muutokset tietosuojakäytäntöihimme

Pidätämme oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta, jotta se on aina voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten mukainen tai jotta voimme sisällyttää palveluissamme tapahtuvat muutokset tietosuojaselosteeseen, esimerkiksi uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä. Tietosuojaselosteen muuttamisen jälkeen tätä uutta tietosuojaselostetta sovelletaan vierailuihisi verkkosivustollamme.

Kysymykset tietosuojavastaavalle

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, lähetä meille sähköpostia tai ota suoraan yhteyttä organisaatiossamme tietosuojasta vastaavaan henkilöön:
KWO/Data Protection Officer
Komatsu Forest AB
Box 7124
907 04 Umeå, Sweden 
Sähköposti: gdpr@komatsuforest.com 


Lue lisää evästekäytännöstämme.



Päivitetty 4. huhtikuuta 2018
Päivitetty: 30. toukokuuta 2022
Viimeksi päivitetty 12. Syyskuu 2023