MaxiVision

Nosta tuotannonsuunnittelu uudelle tasolle

MaxiVision auttaa sinua näkemään visuaalisesti vallitsevat maasto-olosuhteet korjuukohteella. Erilaisten karttanäkymien avulla saat tietoa sekä maaperäolosuhteista että muun työtiimin puulaji- ja puutavaralajikohtaisesta tuotannosta, ja voi sen perusteella suunnitella työn mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöä säästävästi. Koska kaikki on pilvipohjaista, päivitykset tapahtuvat reaaliajassa ja muutokset näkyvät heti koneen näyttöruudulla.

MaxiVisionissa voit yhdistellä kohteen karttoja ajantasaisiin tietoihin maaperäolosuhteista yhteisessä näkymässä, jossa näet samalla oman ja kollegoiden puulaji- ja puutavaralajikohtaisen tuotannon reaaliajassa. Havainnollinen näkymä työstä tarjoaa erinomaiset työkalut tuotannon suunnitteluun ja päätöksentekoon. MaxiVision mahdollistaa myös saumattoman yhteistyön hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden välillä, sillä kaikki työtiimissä näkevät, mitä kollegat tekevät.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakkuukoneen kuljettaja voi helpottaa kuormatraktorin työtä suunnittelemalla esimerkiksi sopivat varsitiet, aputiet ja purkupaikat olosuhteiden mukaan. Kuormatraktorin kuljettaja puolestaan näkee tuotannon jokaisella ajoreitillä, mikä helpottaa ajon optimointia ja auttaa välttämään tarpeettomat kiertotiet. Kun puut on juonnettu purkupaikalle, kuljettaja voi poistaa ajoreitin merkinnän, mikä helpottaa seurantaa.
Paitsi että MaxiVision antaa työtiimin kuljettajille hyvän yleiskuvan yhteisestä työkohteesta, palvelu helpottaa myös viestintää kuljettajien välillä. Kirjoittamalla viestejä toisilleen tai merkitsemällä tiettyjä alueita kartalle, yhteistyö paranee ja tulos sen mukana. Hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden erinomainen integrointi tarjoaa optimoidun työnkulun ja lisää tuottavuutta.

Visio kestävästä tulevaisuudesta
Kartta yhdistettynä erilaisiin tietokerroksiin antaa arvokasta tietoa hakkuukohteessa
vallitsevista maaperäolosuhteista. MaxiVisionista saatavat tiedot mahdollistavat ympäristöä säästävän hakkuun ja juontamisen, mikä paitsi parantaa työn laatua, auttaa myös täyttämään vaatimukset maaperävaurioiden vähentämisestä. Se on kestävää pitkällä aikavälillä.

MaxiVision on osa MaxiFleet-kokonaisuutta
MaxiVision

MaxiVision

MaxiVision on erillinen pilvipohjainen kartta- ja GIS-palvelu.
• Peruskarttoja on saatavana eri versioina, kuten satelliitti-, ilmakuva- ja hybridikarttana.
• Eri tietokerrokset voidaan asettaa karttakerroksen päälle, jolloin saadaan arvokasta tietoa kohteesta. Esimerkkejä ovat maaperän kosteuskartta ja korjuukelpoisuuskartta.
• Mahdollisuus ladata kohteet toimeksiantajalta ja yhdistää ne peruskarttaan.
• Saatavilla olevat kartat ja tietokerrokset vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
• MaxiVision sisältyy asiakkaille, jotka ovat tehneet tai tekevät MaxiFleet Advanced Plus -sopimuksen.

Yhteystiedot

Pasi Lääninpää

Tekninen tuki kuormatraktorit

MaxiFleet- ja MaxiVision-tuotteet

020 770 1360