Komatsu-huoltosopimukset

tarjoaa huoltoa, turvaa ja huolenpitoa

Komatsu-huoltosopimusmallin kehittämiseen kului aikaa useita vuosia. Toimiva ratkaisu saatiin aikaiseksi, kun otettiin huomioon Komatsu Forest Oy:n koko palveluarsenaali: omat palvelukeskukset ja yrittäjävetoiset sopimushuoltopisteet, koneiden korkealle tasolle vakiintunut laatu ja luotettavuus.

Määräaikaishuollot ovat metsäkoneen teknisen ylläpidon kannalta ratkaisevia. Valmistaja on määritellyt kokemukseen perustuen, missä tahdissa huollon toimenpiteitä tulisi suorittaa. Jos aikaisemmin tavoitteena on ollut koneen ennenaikaisen kulumisen ja rikkoutumisen ehkäisy, nykyään tuon lisäksi painotetaan kaluston pitämistä koko ajan täydellisessä tuotantokunnossa.

Komatsu-huoltosopimuksetKomatsu Forest Oy:n huoltosopimuksessa toimenpiteiden väli on 500 tuntia, jolloin mahdollinen käytännön työssä huomaamatonkin vajaakuntoisuus tai riski siitä jää mahdollisimman pieneksi. Itse huollon sisältö on kerrottu huoltokirjassa. Huoltosopimuksen kattavuudesta riippuu, vastaako koneen omistaja joidenkin välihuoltojen suorittamisesta.

Huoltosopimuksia on kattavuudeltaan kolmea tasoa. Asiakkaan omatoimisuudelle on jätetty mahdollisuus alemmalla sopimustasolla. Kaikkein kattavimmassa muodossaan sopimukset tarjoavat huoltojen ja päivitysten lisäksi turvaa rikkoutumisten varalle.

Komatsu-huoltosopimus antaa turvaa ja huolenpitoa

Huoltosopimus on aina kiinteähintainen koko sovitulle sopimuskaudelle, joka on 6 000 tuntia tai 36 kuukautta. Se tekee mahdolliseksi kulujen ennakoinnin. Uuteen huoltosopimuskoneeseen on mahdollista tehdä erillinen jatkoturvasopimus, jolla rajataan taloudellinen riski koneyrittäjän ja Komatsu Forest Oy:n kesken tilanteissa, joissa koneen toimintaan ratkaisevasti vaikuttava komponentti rikkoutuu.

Koneen rikkoutumisen varalle ostettava turva on Komatsu-huoltosopimuksissa saatu muokattua sopimustekstiksi, joka on yksiselitteistä ja helposti ymmärrettävää.

Yhteystiedot

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Jälkimarkkinoinnin asiantuntija ja huoltosopimusmyynti

+358 20 770 1302

+358 40 681 2470