Vaikuttavat tekijät

Metsäkoneiden kehitys on edennyt huimasti niistä ajoista, kun metsätyö alkoi koneellistua 1960-luvulla. Myös ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet kehitykseen vuosien varrella, ovat muuttuneet suuresti. Alussa kyse oli pääasiassa tuotannon tehostamisesta. Nykyään vaatimuskenttä on paljon monimutkaisempi ja käsittää erilaisia asioita aina yksittäisen metsäkoneyrittäjän tuloksesta koko maapallon kattaviin ympäristötekijöihin.

Lisääntyvät vaatimukset

Lainsäädännön vakavuus näkyy vähentämisaikataulun kireydessä – vuoden 1996 vähennystasoista (NOx 29 % ja PM 10 %) siirrytään 97 prosentin vähennysvaatimukseen sekä NOx:in että PM:n osalta jo vuonna 2014 (ks. kaavio). Metsäkonevalmistajat ovat vastanneet näihin vaatimuksiin kehittämällä erilaisia järjestelmiä pakokaasujen puhdistamiseen.

Paineen syyt ovat moninai-set aina investointikustannuksista jatkuvasti kohoaviin polttoainehintoihin, ja monissa maissa esimerkiksi dieselin hinta on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2001 ja 2011 välillä. Tämän vuoksi metsäkoneiden vuosittaisen käyttötuntimäärän on oltava yleensä hyvin korkea, jotta hyväksyttäviin kannattavuuslukuihin päästään. Sen myötä myös jokainen pienikin parannus koneiden polttoainetehokkuuteen otetaan varmasti ilolla vastaan metsäkoneiden omistajien keskuudessa.

Tuottavuusvaatimukset

Tuotannon lisääminen on tietenkin myös yksi keino metsäkoneyrityksen kannattavuuden parantamiseen. Moottoriteknisesti kehityspotentiaalia on, mutta monesti koneita käytetään jo nyt useassa vuorossa ja hyvin lähellä käytön maksimirajaa. Lisäksi tuottavuuden kasvattaminen esimerkiksi suuremman moottoritehon kautta saattaa johtaa ongelmiin ympäristövaatimusten suhteen, sillä suuremmat moottorit nostavat yleensä koneiden painoa ja lisäävät polttoaineen kulutusta ja sen myötä päästöjen määrää. Tämän vuoksi onkin parempi panostaa Komatsu Forestin tapaan moottorin tuottaman voiman älykkäämpään ohjaukseen ja optimointiin ja käyttää uusinta tekniikkaa kuutiometrikohtaisen polttoainekulutuksen vähentämiseen. Se vähentää myös ympäristökuormitusta merkittävästi.Emission reduction