Yhdessä kestävän tulevaisuuden puolesta

Creating Value Together

Kestävä kehitys on tärkeä osa Komatsun historiaa ja brändin tarkoitusta; rakentaaksemme kestävää tulevaisuutta, jossa ihmiset, yritykset ja planeettamme viihtyvät yhdessä.

 Komatsu on tarttunut haasteeseen tulla CO2-neutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Mutta jo vuonna 2030 meillä on Komatsulla yhteinen tavoite vähentää tuotannostamme ja koneidemme käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä 50%.

Tärkeä askel tähän suuntaan oli, kun Komatsu Forest julisti kesäkuussa 2023 tuotantomme Ruotsin Uumajassa CO2-neutraaliksi.

Tavoitteeseemme pääsemiseksi,työskentelemme useiden rinnakkaisten toimintojen parissa, joista metsäkoneidemme sähköistys on yksi painopistealue.

 

Kestävän kehityksen politiikkamme

Tämä politiikka ohjaa meitä päivittäisessä työssämme ja on luonnollinen osa kaikkea toimintaamme tuotantolaitoksessamme, koko tuotekehityksen kaaressa, sekä tuotteidemme ja ratkaisujemme kanssa asiakkaidemme työpaikoilla. Se ohjaa meitä vahvistamaan kestävää tulevaisuutta, jossa ihmiset, yritykset ja planeettamme viihtyvät yhdessä.

three people talking

Ihmiset

  • Tarjoamme ympäristön, jossa monipuoliset ja globaalit työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja terveellisesti yhtenä tiiminä, jokaista yksilöä kunnioittaen, tyytyväisenä ja ylpeänä.
  • Kasvatamme työntekijöitä, jotka pystyvät ottamaan vastaan haasteita eri työtehtävissä ja -alueilla, luomaan uutta arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa ja edistämään kestävän yhteiskunnan toteutumista.
  • Komatsu-konsernina kunnioitamme kaikkeen liiketoimintaamme liittyviä ihmisoikeuksia.
Two men in front of forest machine

Liiketoiminta

  • Tuemme liiketoiminnallamme kestävää yhteiskuntaa tarjoamalla asiakkaillemme turvallisia ja erittäin tuottavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka toteuttavat kestävän infrastruktuurin kehittämisen, resurssien kehittämisen ja kierrätyslähtöisen yhteiskunnan.
  • Rakennamme liikekumppaneihimme ja paikallisiin yhteisöihin suhteita, jotka mahdollistavat keskinäisen luottamuksen, oikeudenmukaisuuden, rinnakkaiselon ja vaurauden.
  • Noudatamme yhteiskunnan sääntöjä, mukaan lukien lakeja ja määräyksiä, ja pyrimme vastaamaan vilpittömästi kaikkien sidosryhmien, myös yhteiskunnan, pyyntöihin ja odotuksiin.


Maapallo

  • Pyrimme kaikessa liiketoiminnassamme vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja suojelemaan globaalia ympäristöä käyttämällä kehittyneitä teknologioita.
  • Pyrimme lisäämään sekä globaalia ympäristönsuojelua että liiketoiminnan kasvua valmistuksen ja teknologisen innovaation avulla.
  • Pyrimme tekemään yhteistyötä ja luomaan arvoa sidosryhmiemme kanssa kohti kestävää planeettaa ja tulevaisuutta.
Komatsu Forest production facility

Meidän tuotantolaitoksemme

Tulevaisuuden työpaikka

Ihmiset Toimitilamme on suunniteltu hyvään työympäristöön, jossa turvallisuus on etusijalla.

Liiketoiminta Toimitilamme on suunniteltu vastaamaan kasvavaan metsäraaka-aineen tarpeeseen.

Maapallo Kesäkuussa 2023 saavutimme tärkeän virstanpylvään, jolloin pääsimme CO2-neutraaliksi tuotannossamme.
931

Asiakkaidemme työpaikka

Huomisen teknologiaa ja innovaatioita

Ihmiset Jotta asiakkaidemme työpaikka tukisi kestävää kehitystä, koneen tulee olla käyttäjäystävällinen ja ergonominen.

Liiketoiminta Koneen on oltava tehokas ja yritykselle kannattava.
 
Maapallo Samalla kone tulee suunnitella siten, että se on lempeä maaperälle ja ympäristölle, jossa se toimii.
MaxiFleet

Digitaaliset ratkaisumme

Tukea kestävien päätösten tekemiseen

Ihmiset Digitaaliset ratkaisumme yhdistävät ihmiset, jotta he voivat tehdä yhteistyötä helposti. Toiminnot, joilla voidaan merkitä tiettyjä alueita ja rajoja kartalle ja kirjoittaa viestejä, antavat tiimille mahdollisuuden auttaa toisiaan tekemään parempaa työtä.

Liikentoiminta Tuotantodataa tallennetaan valtavia määriä ja digitaaliset ratkaisumme auttavat analysoimaan dataa työpäivän yksinkertaistamiseksi. 

Maapallo Tietojen avulla voit tehdä kestäviä päätöksiä. Kulje lyhintä tietä puulle, tee digitaaliset aidat muinaisjäännösten turvaamiseksi tai käytä erilaisia karttakerroksia suunnittelemaan toimintaa kestävimmän valinnan mukaan.
Komatsu Forest

Kumppanuudet ja yhteistyömme

Kestävä yhteistyö

Ihmiset Globaalina kokonaisuutena pyrimme myös olemaan arvokas kumppani yhteisöille ympäri maailmaa ja yhteiskunnan sääntöjen noudattaminen on meille erittäin tärkeää.

Liiketoiminta Olemme aina tehneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme ja tyydyttääksemme heidän tarpeitaan, ja yhteistyö toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa on meille tärkeää.

Maapallo Konseptikone Centipede on hyvä esimerkki yhteistyöprojektista Ruotsin metsäteollisuuden kanssa.

Yrityksemme sosiaalinen vastuu

Uskomme takaisin antamiseen

Ihmiset Osallistumme lahjoituksien muodossa säännöllisesti hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan, kuten UNHCR, Lääkärit ilman rajoja ja Punainen Risti. 

Liiketoiminta Toteutamme toimintaa, joka kehittää työntekijöitämme, jakelijoitamme ja tavarantoimittajiamme, sekä hyödynnämme osaamistamme paikallisyhteisöjemme kykyjen kasvattamiseksi. Esimerkkinä yhteistyömme Dragonskolanin kanssa Uumajassa, Ruotsissa.

Maapallo Yhteisillä toimilla voimme tehdä hyvää planeetallemme. Osallistumme joka vuosi Earth Day -tapahtumaan, joka toteuttaa ympäristöämme suojelevaa toimintaa. Osallistumme myös maailmanlaajuisiin metsänistutushankkeisiin.