Komatsu-koulutuspaketit

Koulutus on toimiva ratkaisu moneen tilanteeseen

Olisiko nyt oikea hetki varmistaa yrityksen koko Komatsu-kaluston riittävä tuottavuus?
Onko aiemmin vieraasta Komatsusta tullut uusi konemerkki yritykseesi?
Olisiko uusi kuljettaja syytä perehdyttää paremmin Komatsu-koneilla työskentelyyn?

Näihin tilanteisiin on yksi hyvä ratkaisu: Komatsu-koulutuspaketit

Komatsu-koulutuspaketit, koulutuspaketit ja -osiot
Metsäkoneessa kuljettajan panos ratkaisee konetyön tuottavuuden ja tuloksen. Koulutus on paras tapa huolehtia kuljettajan hyvinvoinnista ja varmistaa tuotannon tehokkuus.
Komatsu Forest Oy:ssä laitettiin yhteen konetyöhön perehtyneiden henkilöiden osaaminen, laajat tekniset ja kokemusperäiset aineistot sekä MaxiFleet-palvelusta saatava tieto. Syntyi menetelmä, jonka vaikutus voidaan kohdistaa tarkasti Komatsu-koneiden kuljettajien osaamisen pullonkauloihin. Idea on yksinkertainen: opetetaan ja opetellaan vain sitä mistä on apua.

Kolme tilannetta metsäkoneyrittäjän toiminnassa, joissa koulutus koetaan toimivaksi ratkaisuksi, ovat:
  1. Yrityksen Komatsu-kaluston tuottavuuden varmistaminen.
  2. Komatsun tulo uutena merkkinä koneyrityksen kalustoon.
  3. Uuden, koulusta työelämään astuneen kuljettajan perehdyttäminen Komatsu-koneilla työskentelyyn.

Lähtökohtana on edellä mainitut kolme koneyrittäjien usein kokemaa ongelmatilannetta. Niitä ratkaisemaan on rakennettu kolme koulutuspakettia ja kasattu kymmenen koulutusosiota, joiden sisältöjen avulla muodostetaan kuljettajille oppimisen oikotie koneiden tekniikkaan, tekniseen ylläpitoon ja aina työtekniikoihin saakka.

Alkukartoitus ratkaisee
Koulutuksen perustana toimii asiakkaan laatima tilanneselvitys, joka tehdään nettipohjaisella lomakkeella. Tämän lisäksi käytetään MaxiFleet-aineistoja tarkemman tilannekuvan saamiseksi. Koulutuspakettien sisältämät koulutusosiot, niiden sisällöt, painotukset ja laajuus määräytyvät tapauskohtaisesti alkukartoituksen perusteella. Koulutus jakautuu erikseen kuormatraktori- ja hakkuukonekoulutuksiin.

Komatsu-koulutuspakettien kehittämisen teki mahdolliseksi Komatsu Forest Oy:n kasvaneet henkilöresurssit ja niiden tuoma erityisosaaminen koneilla operoimisessa, tekniikassa ja MaxiFleet-palvelujen hyödyntämisessä.
Koulutuksen tuottamisesta ja kehittämisestä Komatsu Forest Oy:ssä vastaa nk. KOP-ryhmä (Kontteli-Ollila-Perälä). Käyttökouluttajat ovat tärkeä resurssi osaamisen jalkauttamisessa.


Lue Komatsu-koulutuspaketit -lehdistötiedote


Yhteystiedot

Kimmo Perälä

Kimmo Perälä

Käyttökoulutus Länsi-Suomi ja Keski-Suomen länsiosat, MaxiFleet ja -Vision

020 770 1366

040 660 1756

Samuli Ollila

Samuli Ollila

Tekninen tuki

Hakkuukoneet, hakkuulaitteet, hydrauliikka ja moottorit

020 770 1365

Seppo Kontteli

Seppo Kontteli

Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, metsäyhtiöt ja metsäntutkimus.

Simulaattorit ja koulutuspaketit

020 770 1356