GPS-paikannusta on käytetty metsätaloudessa pitkään, ja se on edistänyt työmenetelmien kehittämistä, yhteistyömahdollisuuksia ja tuottavuuden kasvua. 0–10 metrin virhemarginaalilla paikannus ei kuitenkaan ole ollut tarkkaa. Tähän asti. Uusi RTK GNSS -teknologia mahdollistaa sijainnin määrittämisen vain muutaman
senttimetrin virhemarginaalilla. Se avaa valtavia mahdollisuuksia ja merkitsee itse asiassa eräänlaista älykkään metsätalouden ajatusmallin muutosta. Tämä ominaisuus yhdistettynä Smart Crane -nosturinohjausjärjestelmäämme, kertoo nyt myös hakkuupään tarkan sijainnin vain muutamien senttien tarkkuudella, mikä avaa täysin uusia mahdollisuuksia tehostaa ja helpottaa puunkorjuuta.

"RTK GNSS -teknologia on tulevaisuuden ratkaisujen edellytys, mutta kiinnostava Tarkkuuspaikannus-uutuus on tulossa MaxiFleetiin jo nyt. Se tarjoaa arvokasta tietoa ja aktiivista kuljettajatukea", sanoo Komatsu Forest AB:n tuotepäällikkö Jörgen Nilsson.
 

Merkitse tarkat rajat

Yhtenä uutuutena on, että voit käyttää geofencingiä – digitaalista aitaa, joka piirretään kohdetta suunniteltaessa. Se voi olla hakkuukohteen ympärillä tai sillä voidaan merkitä suojeltava alue, esimerkiksi muinaisjäänne tai tervahauta. Tämä toiminto lisää turvallisuutta sekä metsänomistajille että kuljettajille, sillä sen avulla kuljettaja tietää tarkasti, missä hän saa ajaa ja mitä paikkoja on vältettävä. Digitaaliselle rajalle on mahdollista asettaa myös hälytys, joka ilmoittaa
koneen tai nosturin kärjen lähestyessä rajaa.
 
“Tämä tarkoittaa, että koneen kuljettaja voi turvallisesti kaataa puita lähellä kohteen rajaa kaatamatta puita rajan ulkopuolelta", Jörgen sanoo..

Näe kone kartalla

Koska koneen sijainti voidaan määrittää erittäin tarkasti, käyttäjä näkeen koneen myös karttaohjelmaan piirrettynä – mukaan lukien nosturin suunnan ja hakkulaitteen sijainnin. Erinomaisen tarkkuuden ansiosta karttatasojen käytettävyys on parempi, sillä tarkka paikannus tarjoaa kuljettajalle realistiset olosuhteet. Uuden teknologian toinen etu on, että ajourien sijainti on huomattavasti aiempaa tarkempi.

"RTK GNSS -teknologian käyttöönotto avaa myös mahdollisuuksia uudelle työskentelytavoille. Nykyään suuri osa metsäyhtiöistä työskentelee fyysisesti kävelemällä metsässä ja merkitsemällä puita – talvella saatetaan joutua hiihtämään syvässä lumessa. Uuden teknologian avulla rajat ja tietyt puut voidaan merkitä digitaalisesti esimerkiksi droonien tai LiDAR-skannauksen karttatietojen perusteella", Jörgen jatkaa
 

Pitää lukua tukeista

Mahdollisuus näyttää puun kaatopaikka on ollut olemassa jo pitkään, mutta jatkokehitys mahdollistaa nyt tukin tarkan sijainnin näyttämisen. Tämä tarkoittaa, että tiedät tarkalleen, missä puu on, vaikka olisi pimeää tai satanut lunta. Lisäksi on helpompi nähdä, mitä puutavaralajia kussakin pinossa tai kasassa on. 

“Myös tulevaisuuden kehityspotentiaalia on. Mahdollinen toiminto voisi olla esimerkiksi se, että koneen annetaan seurata puutavaran tilavuuksia siihen asti, että
kuljettajan on aika kääntyä ympäri ja aloittaa lastauksen, jotta tukit mahtuvat kuormaan", Jörgen jatkaa

Helpompi luokittelu harkintaan perustuen

Toinen uutuus on runkokoodin visualisointi, mikä tarkoittaa, että yksittäisiä runkoja voidaan visualisoida runkokoodeilla esimerkiksi biodiversiteetin huomioimisen
perusteella. Runkokoodauksen avulla saat kuljettajana tukea työhösi ja voit helpommin tehdä hyviä päätöksiä. Näin esimerkiksi tulevien puiden välisiin etäisyyksiin liittyvien ohjeiden noudattaminen on helpompaa. MaxiFleet voi myös aiemmin koodattujen puiden perusteella ehdottaa, milloin on aika
katkaista tekopökkelö tai jättää puu käsittelemättä, mikä helpottaa työtäsi merkittävästi. Lisäksi on mahdollista seurata tekopökkelöiden määrää, jotta sinun
ei itse tarvitse laskea niitä. 

“Sen lisäksi, että runkokoodien visualisointi helpottaa työtä, se auttaa myös raportoimaan, että työ on tehty oikein ja metsänomistajan toimeksiannon mukaisesti",
Jörgen toteaa.MaxiFleet-tarkkuuspaikannustoiminnon ominaisuuksia:
GNSS-järjestelmä käyttää useita satelliittijärjestelmiä sijaintien määrittämiseen. Uuden kehityksen on mahdollistanut useiden uusien satelliittien käyttöönotto, joihin kuuluu mm. eurooppalainen GNSS-järjestelmä Galileo.
RTK (real-time kinematic) positioning. Tarkka paikannus satelliittidatan avulla edellyttää lisää tunnettuja mittauspisteitä, jotka auttavat korjaamaan
satelliitin signaaleja. Aiempi tekniikka on perustunut siihen, että koneessa on vain yksi signaalivastaanotin, mutta verkko-RTK:n ansiosta koneella on nyt pääsy useisiin kiinteisiin referenssiasemiin. Nämä korjaavat mahdolliset virheet satelliittien signaaleissa ja lisäävät siten paikannuksen tarkkuutta metristä muutamaan senttimetriin.