”Tieto Timo Korhosen eläkkeelle siirtymisestä sysäsi keväällä liikkeelle uuden myynnin ja markkinoinnin johtajan etsimisen. Hetki oli hyvä Komatsu Forest Oy:ssä vastuullisten avaintehtävien vaihdolle, kun juuri tällä hetkellä tapahtuu paljon positiivisia asioita: tuotanto uudella Uumajan tehtaalla on käynnistynyt, Komatsu-koneiden markkina-asema on vahvistunut ja vakiintunut niin kotimaassa kuin Baltiassa ja uusia talon sisäisiä it-ratkaisuja toiminnan ohjaukseen ja ulkoiseen kommunikaatioon otetaan parhaillaan käyttöön. Tommi Virta erottui tehtävää hakeneiden joukosta laajan myynnin ja markkinoinnin kokemuksensa lisäksi monien tulevaisuudessa vaadittavien digivalmiuksien ansiosta”, kertasi toimitusjohtaja Jari Nurminen uuden alaisensa rekrytointia.
 

Tuttu työ mutta uudet asiakkaat

Tommi Virta on hankkinut kannuksensa automaahantuonnin ja -myynnin puolelta. Viimeiset 13 vuotta hän työskenteli automaahantuonnin vaativissa myynnin tehtävissä K-Auton palveluksessa, jonka edustamalla Volkswagenilla on vahva markkina-asema mm. hyötyautojen tiukasti kilpailluissa segmenteissä. Siirtymistä selvästi rajatumman asiakaspotentiaalin ja isompien kertainvestointien pariin Tommi Virta pitää myös mielenkiintoisena haasteena, mitkä avaavat asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta aivan uusia mahdollisuuksia. ”Henkilökohtaiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa näyttelevät suurta osaa metsäkoneiden markkinoinnissa ja autoalan isompiin asiakasvolyymeihin verrattuna tämä mahdollistaa vieläkin henkilökohtaisempaa ja tehokkaampaa asiakkuuden hoitoa. Se on yksi metsäkonealan mielenkiintoisista puolista. Autojen myynnissä ja markkinoinnissa erilaista palautetta ja dataa on kerätty sekä analysoitu jo pidempään pitkälle automatisoitujen digisovellusten avulla. Siellä myynnin volyymit ja tapahtumien määrät ovat sen verran suuria. Yhä laajemmassa mitassa digiteknologian suomat mahdollisuudet ovat otettavissa käyttöön myös metsäkonekaupassa. Onnistumisten sekä asiakastyytyväisyyden mittaamisessa ja toiminnan ohjaamiseen tarvittavan tiedon tuottamisessa tietotekniikka on ihmistä luotettavampaa tai ainakin systemaattisempaa. Mitattavien seikkojen oikeellisuus on kriittisen tärkeää, jotta oikeisiin asioihin voidaan reagoida oikea-aikaisesti. Myös markkinoinnin kohdentamisessa digitalisaatio on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia myös metsäkonekauppaan."
 

Tommi VirtaJämpti toimitus, tyytyväinen asiakas

Asiakastyytyväisyyden kannalta monesti ratkaisevinta on se, mitä tapahtuu varsinaisen kaupanteon jälkeen. Vastuu myös tästä prosessista sen monine vaiheineen on tästä eteenpäin Tommi Virran hartioilla. Konetoimituksen tapahtumat pyörähtävät käyntiin asiakastilauksesta ja etenevät siitä eri vaiheiden kautta koneen toimitukseen. Siitä eteenpäin jälkimarkkinointiorganisaatio huolehtii koneen toimintakunnosta ja tuottavuudesta.
 

Tommi Virta: Myynti on yhdessä tekemistä ja pitkälti fiilislaji

"Vaikka myyntityö on monesti hyvin itsenäistä, sekä henkilökohtaista joustoa ja venymistä vaativaa, niin tärkeä merkitys taustalla on myös hyvällä yhteishengellä ja yhteiseen hiileen puhaltamisella. Ilona on ollut myös huomata vahva sitoutuminen ja innostus laadukkaaseen ja arvostettuun Komatsu-brändiin. Aiempaan uraani autoalalla on yhtymäkohtia löytynyt runsaasti ja perustoiminnot, sekä sen haasteet tuntuvat hyvin samankaltaisilta. Aiemmasta kokemuksesta on arvokasta hyötyä myös tässä tehtävässä. Jokainen asiakas on meille yhtä tärkeä. Asiakas ja asiakkuuden hoito eri vaiheissa ratkaisee onnistumisen silloin kun tuote on kunnossa. Ja meillähän se on!
Oikeastaan tärkein tehtäväni on huolehtia organisaationi toimintakyvystä, että koneisto on kunnossa ja se kehittyy. Komatsu-metsäkoneiden myyntitiimi on kokenut, ja monella rintamalla tapahtunut myönteinen kehitys antaa meille hyvän perustan vahvistaa entisestään menestystä markkinassa ja pyrkiä asiakkaan odotukset ylittävään asiakaspalveluun kaikissa kohtaamisissa”, tiivistää Tommi Virta.