Precision-tarkkuuspaikannus sisältää monia ominaisuuksia, jotka auttavat lisäämään tuottavuutta ja tarjoavat samalla kuljettajalle tärkeitä tietoja ja tukea viisaiden päätösten tekemiseen.

Yksinkertaista työpäivääsi älykkäiden toimintojen ansiosta

Geoaitauksella on mahdollista piirtää mm. digitaalisia aitoja työalueen ympärille tai merkitä suoja-alue kohdetta suunniteltaessa. Valittavissa olevat hälytykset lisäävät mielenrauhaa varoittamalla käyttäjää, jos kone on liian lähellä rajaa. Korkea tarkkuus tarjoaa myös etuja, kuten rajojen ja alueiden digitaalisen merkitsemisen esimerkiksi droonien tai LiDAR-skannauksen karttatietojen perusteella. Koneen tarkka visualisointi kartalla, sekä korkeamman resoluution karttatasot ovat muita käytännöllisiä ominaisuuksia.

Toinen käyttöalue on runkokoodin visualisointi, mikä tarkoittaa, että yksittäisiä runkoja voidaan visualisoida runkokoodien avulla esimerkiksi luonnon monimuotoisuusnäkökohtien perusteella. Runkokoodaus tukee käyttäjää hänen työssään, jolloin hän voi tehdä parempia päätöksiä helpommin. Direktiivien noudattaminen on myös helpompaa, kuten jäävien puiden välisiä etäisyyksiä. Tarkkuuspåikannus voi myös näyttää kaadettujen runkojen tarkan sijainnin, eikä ainoastaan puun sahauspaikkaa. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä tietää tarkalleen missä puu on, vaikka olisi pimeää tai lunta. Tämä helpottaa myös kustakin tukkipinosta tai tien varresta löytyvän valikoiman näkemistä.

Uusien ominaisuuksien joukossa on parannetun käyttökokemuksen lisäksi tuki ajouran seuraamiselle

Precision-tarkkuuspaikannus kehittyy jatkuvasti, ja uusia ominaisuuksia lisätään. Tänä keväänä tulee uutuus ajouran seurantaan, mikä auttaa käyttäjää pysymään tietyssä ajourassa. Reitin suunnittelija asettaa myös rajat poikkeamille ja jos kone alkaa poiketa suunnitellulta ajouralta, opas auttaa kuljettajaa navigoimaan takaisin uralle. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen suunniteltaessa esimerkiksi kuljetusreittejä.

On myös tärkeää, että käyttökokemus on mahdollisimman sujuva ja intuitiivinen. Yksi uusi ominaisuus on mahdollisuus asettaa zoomaustasoja eri työtiloihin. Zoomaus säädetään automaattisesti työn aikana käyttäjän esiasetusten perusteella, mikä varmistaa saumattomamman kokemuksen koko työpäivän ajan. Myös karttatasojen toimivuutta on parannettu. On esimerkiksi mahdollista tuoda karttakerroksia, aktivoida rajoja, kuten aluerajoja, ja lisätä yksityiskohtaisia tietoja eri karttakerroksista. Uuden ominaisuuden ansiosta käyttäjä voi myös valita, kuinka kaadetut puut näkyvät näytöllä. Joko yksittäisinä lokeina tuotannon täydellistä hallintaa varten tai ryhmiteltynä hyvän yleiskuvan saamiseksi.