Usein esille tulevat tilanteet koneyrittäjän toiminnassa, joissa koulutus koetaan toimivaksi ratkaisuksi, ovat:
  • Yrityksen Komatsu-kaluston tuottavuuden varmistaminen.
  • Komatsun tulo uutena merkkinä koneyrityksen kalustoon.
  • Uuden, koulusta työelämään astuneen kuljettajan perehdyttäminen Komatsu-koneilla työskentelyyn.

Koulutuksen tarve on tiedossa

Yrittäjät ja kuljettajat ovat tunnistaneet koulutustarpeen sekä hakkuu- että ajokoneiden osalta. Myös Komatsu Forest Oy:ssä on jo pitempään pohdittu koulutuspanosten lisäämistä etenkin hakkuukoneen kuljettajille. Syynä on Komatsu-harvestereihin kehitettyjen monien erityisten ominaisuuksien vajaa hyödyntäminen; mm. pyörivän ohjaamon, poikkeuksellisen hyvän vakauden ja nosturin alle katkomisen antamia mahdollisuuksia kuljettajat hyödyntävät liian vähän.

MaxiFleet-palvelun tuottama tieto antaa uuden näkökulman tarkastella koulutusta: selittämättömät erot koneyksiköiden välillä todistavat, että kehittämisen potentiaali on todellinen.

Soveltuvat materiaalit ja aineistot hyödynnetään

Komatsu Forestille on kertynyt teknistä faktaa sekä analyyttistä ja kokemuksen mukanaan tuomaa tietoa metsäkoneilla työskentelystä. Suurta osaa siitä voidaan hyödyntää koulutuskäytössä.
Lähtökohtana on edellä mainitut kolme koneyrittäjien usein kokemaa ongelmatilannetta. Niitä ratkaisemaan on rakennettu kolme koulutusta, joiden sisältöjen avulla muodostetaan kuljettajille oppimisen oikotie koneiden tekniikkaan, tekniseen ylläpitoon ja aina työtekniikoihin saakka.

Koulutuspaketit:

  1. Koneen tehokkuuden varmistaminen
  2. Työtekniikat ja -metodit kuntoon
  3. Komatsu-metsäkoneen syventävä koulutus uransa alkutaipaleella oleville

Kartoitus ratkaisee

Alkukartoituksen perustana on asiakkaan laatima tilanneselvitys, joka tehdään nettipohjaisella lomakkeella. Tämän lisäksi käytetään MaxiFleet-aineistoja tarkemman tilannekuvan saamiseksi.
Koulutusen sisällöt, painotukset ja laajuus määräytyvät tapauskohtaisesti alkukartoituksen perusteella. Koulutus jakautuu erikseen kuormatraktori- ja hakkuukonekoulutuksiin.

Työryhmä

Uuden koulutustuotteen markkinoille tulon teki mahdolliseksi Komatsu Forest Oy:n kasvaneet henkilöresurssit ja niiden tuoma osaaminen koneilla operoimisessa, tekniikassa ja MaxiFleet-palvelujen hyödyntämisessä.
Koulutuksen tuottamisesta ja kehittämisestä Komatsu Forest Oy:ssä vastaa nk. KOP-ryhmä (Kontteli-Ollila-Perälä). Käyttökouluttajat ovat tärkeä resurssi osaamisen jalkauttamisessa.

Tässä kerrottu koulutus toimii osana teknisen asiakaspalvelun organisaatiota, sitä johtaa Seppo Kontteli.