Koeteltuja ratkaisuja

Digitaalinen hydrauliventtiilien ohjaus, jo useita vuosia käytössä ollut SmartFlow, on uuden ohjausteknologian perusta. SmartFlow’ta käyttäneet kuljettajat ovat antaneet siitä yksiselitteisen myönteistä palautetta, kuormaintyöskentelyä ajatellen tärkeimpinä ominaisuuksina mainitaan poikkeuksetta: digitaalinen ohjaus, vaimennustoiminnon antama vakaus ja liikkeiden täsmällisyys. Anturitekniikan osalta uudessa Smart Crane -järjestelmässä on hyödynnetty osaamista Comfort Ride -ohjaamovaimennuksessa käytössä olevasta kosketuksettomasta sylinterin sisäisestä anturitekniikasta. Laajat kuljettajakohtaiset säätömahdollisuudet tulivat mahdollisiksi Komatsun uuden MaxiXT-ohjausjärjestelmän mukana.

Uuden järjestelmän tavoitteena on kohottaa kuormatraktorityön tuottavuutta ja vähentää toistuvien tarkkuuta vaativien työvaiheiden kuljettajalle aiheuttamaa kuormitusta. Kuormaimen käytön yksinkertaistumisen myötä Smart Crane nopeuttaa vähäisemmällä kokemuksella olevien kuljettajien tuottavamman kuormaintyöskentelyn omaksumista, luonnollisesti se parantaa myös kokeneiden kuljettajien työsuoritusta.

Osa ohjauksesta muuttuu automaattiseksi

Smart Crane ohjaa automaattisesti nosto-, taitto- ja jatketoimintojen osalta kouran siirtymistä kohteeseen ja sen palaamista takaisin taakkoineen. Kuljettajan ohjauksessa on tuolloin kuormaimen kääntö ja kouran korkeus. Työ muuttuu sujuvammaksi, kun neljännes perinteisestä ohjaustyöstä jää pois kuljettajan harteilta. Jokaista kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen sisältyvää vaihetta voidaan kuormaimen pään tarkkaan sijaintiin perustuen ohjata yksilöllisesti, esimerkiksi: käännön nopeus saadaan säätymään riippuen kouran etäisyydestä, samoin kuormaimen käyttäytyminen muuttuu, kun taakka tulee kuormatilan kohdalle.

Kohta se on täällä

Ensimmäinen Smart Crane -esittelykone saapuu Pirkkalaan toukokuun ensimmäisellä puoliskolla. Lisää tietoa uutuustuotteista julkaistaan säännöllisesti sivuillamme. Esittelyjä eri puolilla Suomea järjestetään, jos koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden. Smart Crane -koneiden toimitukset alkavat loppuvuodesta.