Oikeastaan suomalaiset tilastot ja faktat puhuisivat vieläkin korkeammasta harvennuksille tarkoitettujen koneiden osuudesta: Valtaosa kuljetettavasta puusta on kuitupuuta, tiheä metsätieverkosto on lyhentänyt lähikuljetusmatkat minimiin eteläisessä Suomessa, harvennusten suuri osuus ja sieltä saatava puumäärä on noussut lähemmäs puolta koko korjattavasta puumäärästä. Puu tehtaille on lähtöisin pääosin yksityismetsien pienistä leimikoista, usein heikosti kantavilta aroilta kohteilta, joilla korjuuvauriot joutuvat suurennuslasin alle. Kun syyllisiä epäonnistuneisiin korjuujälkiin etsitään, ensimmäisenä sormi osoittaa ”suuria koneita”, vaikka sen tiedetään olevan liian yksinkertainen totuus.

Komatsu 845

Metsätraktoreiden kuormakapasiteetit ovat Suomessakin viimeisten vuosikymmenten aikana olleet kasvamaan päin. Siihen oli aikoinaan syynä käsitys paremmasta teknisestä luotettavuudesta. Toisaalla kiristynyt kilpailu metsäurakoinnin markkinoilla on ohjannut konevalintoja isompien suuntaan, tavoitteena parempi lähikuljetustyön tuottavuus. Aika yleinen käsitys uutuuskiertueen kuormatraktoriyrittäjillä oli, että pienet kuormakoneet ovat noin kymmenen prosentin taksakuopassa. On kuitenkin eräs mielenkiintoinen tekijä, joka puhuu vahvasti pienempien ja ketterämpien koneiden puolesta, se tuli esille lähes aina kun asia otettiin puheeksi: kun kyseessä on harvennusleimikko, metsänomistajat asettavat usein puunmyynnin yhteydessä toivomuksen tai ehdon siitä, kuka yrittäjistä työn tulee tekemään tai minkäkokoinen kone pitää olla. Se on koneyrittäjälle ota tai jätä -tilanne, usein paras tapa varmistua paremmasta ja tasaisemmasta työllisyydestä.
 
  
Koneyrittäjä Timo Ahonen vieraili Komatsu 2021-esittelyssä Jyväskylässä:

”Kasvatushakkuiden määrät lisääntyvät, pienillä ajokoneilla on tulevaisuus”, se oli hänen vankka mielipiteensä

Koneyrittäjä Timo AhonenLähikuljetus on se koneurakoinnin alue, jonka Timo Ahonen hallitsee suvereenisti. Hänen koneillensa ja kuudelle kuljettajalle on pitkään ollut tasaisesti työtä tarjolla, yhtenä syynä työnjäljen mukanaan tuoma hyvä maine. On syntynyt pysyviä kontakteja metsänomistajiin, sellaisia, joiden perässä kannattaa lähteä hiukan kauemmaksikin.

”Kyllä se on harvennusten jälki mikä ratkaisee, kenelle ensiksi töitä tarjotaan. Pitää kuunnella ja olla valmis joustamaan. Jos metsänomistaja ei hyväksy telojen käyttöä harvennuksella, niin niillä kohteilla mennään ketjuvarustuksella ja pienemmällä koneella. Päätehakkuulla ei olla yhtä tarkkoja, siellä hyväksytään isommat koneet ja järeämmät varusteet”, tiivistää Timo metsänomistajien näkemykset lähikuljetuksen koneista.

H ja T Ahonen Oy:n tämänhetkisessä kalustossa on Komatsu 855 -kuormatraktori, jolla korjataan päätehakkuun ja myöhempien harvennusten kohteita. Harvennuskalusto on viime vuosina vaihdellut tilanteen mukaan. Komatsu 830 -koneesta on luovuttu vähän aikaa sitten, minkä jälkeen harvennuksilla on operoitu kahdella 845-koneella. Parhaillaan odotellaan uuden Komatsu 835 -koneen toimitusta. ”Yleisesti luullaan, että urat ovat aina riittävän leveitä ja koneen koolla ei ole niin väliä, mutta jokaisella kohteella on ahtaita paikkoja, esteitä ja pehmeikköjä, joissa tarvitaan ketteryyttä tai parempaa kantavuutta. En minä hakkuukoneelta mitään erikoispalvelua odota, se tuskin lisäisi korjuun tuottavuutta, riittää kun tavaralajit ovat erillään ainakin suorilla uran osuuksilla. Mutkat ja risteykset ovat eri juttu, niissä on ahtaampaa ja hakkuukoneelle työläämpää”. Timo Ahonen pohtii nykyisiä ja tulevia harvennuksille tarkoitettuja ajokoneita: ”Myös pienempien koneiden tekninen luotettavuus ja kestävyys ovat parantuneet huomattavasti, siinä samalla niiden paino on lisääntynyt, mutta se pitää vain hyväksyä. Harvennukset tarvitsevat omat koneensa myös tulevaisuudessa”, vakuuttaa Timo Ahonen.
 

Lähikuljetus on vaativa laji

Komatsu 825TXNyt puhutaan paljon kuormatraktorityön tuottavuudesta, niin monet eri seikat ovat vaikuttamassa kuormatraktorilla operoimiseen ja työn tehokkuuteen. Tiedetään kuormakoneen kuljettajan työn muuttuneen selvästi vaativammaksi tuottavuusodotusten kasvaessa. Kuinka, mitä ja missä järjestyksessä, siitä kuljettajan pitäisi olla selvillä jo ennen kuin lähtee noutamaan ensimmäistä kuormaa. Timo Ahosella on pitkän kokemuksen mukana tullut tarkka tieto tekijöistä, jotka vaikuttavat kuormakonetyön tehokkuuteen. Omaa työtekniikkaansa hän kuvaa näin: ”Kun olen saanut hakkuukoneelta tiedot kohteelle hakatuista tavaralajeista ja niiden kertymistä, teen ajosuunnitelman, katselen siirtymisen aikana ympärilleni ja painan mieleen uran varrelle katkotut lajit. Lähes aina teen kuorman useammasta puutavaralajista. Tuskin kukaan enää nykyään aloittaa vain summassa jostain ja kerää mitä eteen sattuu”, pohtii Timo.
 
H ja T Ahonen Oy muodostaa yhdessä useamman yrityksen kanssa puunkorjuun yhteenliittymän, joka urakoi hakkuun ja lähikuljetuksen Metsä Groupille. Tällaiset järjestelyt ovat suomalaisessa puunkorjuun markkinassa varsin tavallisia. Timo on kiinnostunut MaxiFleetin ja MaxiVisionin hyödyntämisestä heidän moniyrittäjätiimissään; tiedot koneiden ja miehistöjen suoriutumisesta erilaisilla kohteilla ja leimikkotason tuki ajokoneille olisivat hyödyllisiä palveluita.Right on Track -kiertueen Suomen osuus päättyi Pirkkalaan 30.10.2020

Pirkkalassa puhuttiin Komatsun kuormakoneiden uudesta tuoteohjelmasta

Nyt on mistä valita

Right on Track -kiertueen päätöspäivään Pirkkalaan tiedettiin tulevan enemmän väkeä kuin aikaisemmille pysähdyspaikoille. Siksi oli järkevää pitää esittelyt ulkotiloissa. Oltiin Pirkanmaalla, alueella, jossa harvennukset ja arat kohteet ovat taajaan puheenaiheina. Kiinnostuneita riitti, paikalle oli saapunut monia, joille metsien harventaminen ja lähikuljetus ahtaissa paikoissa on jokapäiväistä työtä. Komatsu 835TX:n vierellä oli jo pitkään viihtynyt kaksi nuorta miestä. Piti ottaa selvää mitä heille kuuluu. Oltiinko koneinvestointia suunnittelemassa?

Joonas Osara ja Antti Isomuotia ovat alkujaan agrologi alan opiskelukavereita. Kolme vuotta samaa oppilaitosta, jonka jälkeen mukava sattuma yhdisti heidät metsäkoneyrittäjiksi: Antti palasi opiskeluvuosien jälkeen kotitilalleen Hämeenkyröön ja kohta Joonas tuli samalle paikkakunnalle kotivävyksi. Vuonna 2016 kaverusten lähialueelle avautui Metsä Groupissa osayrittäjälle paikka. Mahdollisuuteen tartuttiin. Siitä alkoi yhteisen AJ-Konepalvelu Oy:n historia. Ihan tyhjän päälle ei tarvinnut lähteä, urakointisopimuksen lisäksi työtilaisuuksia antaa omassa ja läheisen perhepiirin omistuksessa olevat lähes 2000 metsähehtaaria. Sieltä kuin luontoisetuna saatiin metsänomistajan perspektiivi osaksi Antin ja Joonaksen tapaa nähdä koneyrittäjän, puunkorjuun ja metsähoidon rooli. He tietävät, mitä korjuupalveluiden tuottajan kannattaa tavoitella metsänomistajien suunnalta. ”Sitä, että meistä tulee odotettu vieras”, sanoo Joonas.

Vaikka juuri nyt AJ-Konepalvelussa ei ole mitään akuuttia menossa konehankintojen osalta, Antti ja Joonas viihtyivät Pirkkalan palvelukeskuksen Right on Track -päivässä pitkään. Paljon oli yhteistä puhuttavaa ja pohdittavaa, jopa niin paljon että päätettiin tavata heti alkuviikosta heidän työmaallaan 40 kilometriä Tampereelta pohjoiseen. Siellä suurten asumattomien metsien keskellä päästäisiin syvemmälle harvennusten ja pehmeitten maitten problematiikkaan, koneyrittämisen aitoon arkeen.

AJ-Konepalvelun Antti Isomuotia ja Joonas Osara
AJ-Konepalvelun Antti Isomuotia (vas.) ja Joonas Osara

Puhetta Hämeenkankaalta

Tiistaiaamu, reilu puoli tuntia matkattu Tampereelta ja oltiin savotalla. Kiitos Suomen tiheän metsätieverkon, koneet yleensä näkyvät tai ainakin niiden ääni kuuluu autotien varteen. AJ-Konepalvelun senhetkinen työmaa sijaitsi Hämeenkankaalla, männikön harvennuksilla, osittain pehmeillä ojikoilla. Hakkuukone harvensi ulkopuolisen metsänomistajan männikköä ja ajokone työskenteli sopivasti parin sadan metrin päässä Antin sukulaisten omistamalla metsätilalla.

Kankaalla ajourat olivat viivasuoria, mutta pinnaltaan epätasaisella ojitetulla rämeellä palstatiet mutkittelivat paikka paikoin. Nykyään turvemailla sallittuihin leveämpiin ajouriin suhtauduttiin kriittisesti. ”Tietysti jo ensiharvennukselle on syytä tehdä ihan oikean levyiset urat, myöhemminkin kulkukelpoiset. Meidän kuormakoneemme kuljettaja Lasse Hinttu tapaa sanoa, että jos urille ei ole jäänyt yhtään tiukkaa kohtaa, niin sitten ne on tehty kauttaaltaan liian leveiksi. Meillä isompi tekijä ja riski vaurioiden syntymiseen on pitkä kuitupuu, jonka nippu on usein yli 5 metrinen. Motokuskille tekee hyvää silloin tällöin ajaa myös kuormatraktoria, silloin selviää, mitkä asiat ovat vaurioiden syntymisen kannalta ratkaisevia”, kertoo Antti.

AJ-Konepalvelun Lassu Hinttu
AJ-Konepalvelun kuormatraktorikuljettaja Lasse Hinttu

”Meidän ehdoton tavoitteemme on, ettei harvesterin jälkeen jää yhtään havaittavaa vauriota. AJ-Konepalvelu havuttaa poikkeuksetta kaikki ajourat, näin suojataan juuren niskoja sekä pienennetään urapainumia. Ok, se on kustannus, mutta auttaa myös jatkamaan vaikeammissakin olosuhteissa pitempään. Toisinaan korjuu on parasta keskeyttää ja odotella parempia kelejä, siirtyä muualle, valottaa Joonas Osara yrityksen erästä tinkimätöntä periaatetta.
 

Hyvän suunnittelun merkitys on konettakin tärkeämpi

Pirkkalassa aloitettua keskustelua Komatsu Forestin markkinoille tuomasta pienempien kuormatraktorien uudesta tuoteohjelmasta jatkettiin metsässä. Kun kysymys on tuottavuudesta tai vaurioiden välttämisestä, kumpikin yrittäjä asettaa kunnollisen ja perusteellisen leimikkotason suunnittelun merkityksen korjuukaluston ominaisuuksien edelle. Avainasiaksi he nostavat ajourat, teiden suunnat ja niiden varsille tulevat kertymät. Näin yrittäjäkaverukset tarkentavat väittämäänsä: ”Jos toisaalta pitkä kuitupuu on vaurioriski, niin melkeinpä vielä pahempaa on suuri kolmimetrisen tavaran osuus, ainakin jos se sijaitsee uraverkoston takanurkassa pitkän juontomatkan päässä. Se pudottaa huomattavasti lähikuljetuksen kannattavuutta. Myös urapainumien riski kasvaa lisääntyvien ajokertojen takia.”

AJ-Konepalvelun työmaalla Hämeenkankaalla

Kapasiteetti ratkaisee

Oli mielenkiintoista kuulla lopulta heidän arvionsa Komatsun uusista harvennusten kuormatraktoreista nyt kun heidän työskentelyalueensa olosuhteet ja tähän mennessä omaksutut periaatteet oli käyty lävitse. Antti ja Joonas ovat nuoria yrittäjiä ja kuuluvat sukupolveen, jonka edustajat osaavat hankkiutua tiedon lähteille. Heille Komatsu 2021 -mallisarjan tekniset ratkaisut, mitat ja painot olivat hallussa. Metsäkoneilla yrittämisen karu arki on jo ehtinyt esittäytyä parivaljakolle. Euro on tärkeä konsultti. Riittävä kuormakapasiteetti on vahvin tekijä, joka heidän päätöksiään ohjaa kuormakonetta hankittaessa. Yhteinen, hetken aikaa punnittu vastaus oli tämä: ”Näihin olosuhteisiin 825TX on liian pieni, melkeinpä sitä on kolmevitonenkin. Jos nyt joutuisimme päättämään, niin todennäköisesti valinta olisi Komatsu 845”.

Right on Track -kiertue käväisi suomen jälkeen Virossa ja Latviassa

Komatsun lanseeraamat kevyet kuormatraktorit keräsivät odotetun mielenkiinnon Right on Track -kiertueen vierailuilla Virossa ja Latviassa. Liettua on ollut COVID-19-tilanteen vuoksi suljettuna asiakastilaisuuksilta ja päätti esitellä tulevina viikkoina kiertueen malliston virtuaalisesti.

Sekä Viron että Latvian Right on Track -esittelytilaisuudet pidettiin molemmissa maissa yksipäiväisenä siten, että asiakasryhmät eivät ruuhkautuneet vaan heitä vieraili tutustumassa Komatsu 835TX:ään ja uusien koneiden ominaisuuksiin tasaisesti koko näyttelypäivän ajan. Molempien maiden esittelypäivillä kävijöitä oli noin 60. MFO OÜ, Komatsu Forestin Viron jälleenmyjjä esitteli Komatsu 835TX:ää sekä muuta Right on Track -mallistoa pääpaikallaan Vilusikylässä. Latviassa puolestaan SIA Haitek Latvia piti seminaaritilaisuuden Lielvardessa, jossa esittelykone oli näytillä palvelukeskuksen pihalla – myöhemmin seuraavalla viikolla kone oli koekäytössä asiakkaan työmaalla.

Komatsu Forestin Viron jälleenmyyjä MFO:n Indrek Reisenbuk (keskellä) esittelemässä Komatsu 835TX -uutuuskuormatraktoria Right on Track -kiertueella Vilusikylässä Virossa
Komatsu Forestin Viron jälleenmyyjä MFO:n Indrek Reisenbuk (keskellä) esittelemässä Komatsu 835TX -uutuuskuormatraktoria Right on Track -kiertueella Vilusikylässä Virossa

Komatsu Forest Oy:n Baltian myyntipäällikkö Markku Tuomikoski kuvaili kiertuetta onnistuneeksi. Hänen mukaansa molemmissa maissa asiakkaita kiinnosti uusi harvennusrunkoratkaisu, jolla koneen kääntyvyyttä parannetaan ja siitä tulee ketterämpi ja sopiva harvennusmetsien ahtaille ajourille ja kääntöpaikoille. Vaikka uusien 9-12 tonnin kuormankantokyvyn ajokonesarjalaisten Komatsu 825TX, 835TX ja 845 oma paino järeämpien ja kestävämpien komponenttien ansiosta on kasvanut Baltiassa hyvin suositusta ja vielä laajasti käytössä olevasta Komatsu 830.3 -kuormatraktorimallista, niin käyttämällä leveitä teloja takana, uusien konemallien pintapaineet pysyvät 830.3:n tasolla. Metsäkoneiden pintapainekysymys on Baltian pehmeillä mailla aina ajankohtainen; uudet kevyimmät Komatsun kuormatraktorit varmasti löytävät vankan asiakaskunnan joka Baltian maassa, toteaa Tuomikoski ja jatkaa myös monipuolisten runko- ja rengasvaihtoehtojen sopivan eteläisten naapureidemme puunkorjuuseen mainiosti.

SIA Haitek Latvian Lielvardessa järjestämä seminaari- ja esittelypäivänä toi mukavasti alan ammattilaiset yhteen tutustumaan Komatsun kevyemmän sarjan kuormatraktoriin
SIA Haitek Latvian Lielvardessa järjestämä seminaari- ja esittelypäivänä toi mukavasti alan ammattilaiset yhteen tutustumaan Komatsun kevyemmän sarjan kuormatraktoriin

Markku Tuomikoski sai positiivista palautetta myös Bogie Lift Advanced -toiminnosta eli telinnostoratkaisusta, jossa kuljettaja voi erikseen nostaa kummankin puolen teliä esimerkiksi ojien ylityksissä tai muissa epätasaisissa maastonkohdissa. Pienempiin konemalleihin saadaan myös Comfort Ride -ohjaamon vaimennusjärjestelmä, jota asiakkaat aktiivisesti Vilusikylän esittelyssä kokeilivat. Paikalla olleet, tätä ominaisuutta jo muutaman vuoden ajan käyttäneet vakuuttivat Comfort Riden lisäävän työn tuottavuutta, ja pehmentäessään maaston epätasaisuuksien aiheuttamia, kuljettajaan kohdistuvia teräviä iskuja myös säästävän kuljettajan tukirangan, selän ja niskan rasitusta työn aikana.
 

SIA RAIRU -yhtiön pääomistaja tyytyväinen kevyempien koneiden tulemiseen puunkorjuussa

Right on Track -kiertueen ”mannekiinina” toiminut, uudella harvennusrungolla varustettu Komatsu 835TX laitettiin kiertueen lopuksi myös tositoimiin. Latvian suurin Komatsu-asiakas RAIRU-yhtiö testasi koneen harvennusmetsässä, ja oli kokemaansa tyytyväinen.

SIA Haitek Latvian toimitusjohtaja Agris Putniņš ja SIA RAIRUN omistaja, johtaja Juris Ruditīs
SIA Haitek Latvian toimitusjohtaja Agris Putniņš ja SIA RAIRUN omistaja, johtaja Juris Ruditīs

Juris Ruditīs ja Kasparis Raipalis perustivat SIA RAIRU -puunkorjuuyhtiön Koillis-Latviassa sijaitsevaan Lizumsin kylään 21 vuotta sitten. Valtion metsille 80 prosenttisesti urakoivalla yhtiöllä on 24 metsäkonetta, 9 hakkuukonetta ja 15 kuormatraktoria. Näistä 19 on Komatsuja. Yhtiön iäkkäin Komatsu on 830.3-kuormatraktori, jonka mittarissa on jo yli 50000 tuntia. Normaali koneen käyttöikä on noin 30000 tuntia, kertoo Juris.
Juris Ruditīsin pitkäaikainen viesti konevalmistajille kevyempien kuormatraktoreiden tarpeesta on hänen kertomansa mukaan mennyt viimein perille, kun Komatsu Forest tuo 825TX:n ja 835TX:n markkinoille.

Nykykoneet ovat 15 % tuottavampia kuin aikaisemmat mallit ja ovat myös ergonomisia. Erityiskiitoksen saa Komatsun kuormatraktorien Comfort Ride -ratkaisu ja se että metrin leveät symmetriset telat sopivat takatelille, jolloin kone ei pehmeillä harvennuksilla ole liian leveä. RAIRU-yhtiö hyödyntää Komatsun MaxiFleet-palvelua mahdollisimman paljon puunkorjuun tuottavuuden kehittämisessä.

Juris Ruditīsin mukaan uusi harvennusrunko on mielenkiintoinen ratkaisu. ”Haluamme ehdottomasti testata myös 825TX:n, kun kone on saatavilla”. Ensiharvennusten osuus kasvaa ensi vuonnakin noin 20 %, mikä tarkoittaa runkokokojen selvää pienenemistä, tämä puolustaa yhä enemmän kevyitä koneita, pohtii Juris.

SIA Haitek Latvialle Juris antaa hyvää palautetta joustavuudesta ja halusta auttaa ongelmatilanteissa, joskus jopa kellonajasta riippumatta. Juris kiittää myös Haitekin tavasta informoida uusista tuotteista. ”Ennen kone-esittelyihin tultiin usein, jotta päästiin mukaan juhliin. Nyt Haitekin järjestämät tilaisuudet keskittyvät hyvään informaatioon uusista tuotteista ja palveluista, siinä mielessä ajat ovat muuttuneet hyvään suuntaan”, Juris naurahtaa lopuksi.