Seutu on kuin tehty metsäkoneilla yrittämiseen; metsää on, samoin puuta jalostavaa teollisuutta lähietäisyydellä. Hannulla on perspektiiviä katsoa alalla tapahtunutta muutosta. Koettuna on tähän mennessä neljä vuosikymmentä koneiden teknistä kehitystä: kuusivivusta digiohjaukseen. Yrittämisen osalla kokemusta on yhtä pitkältä ajalta. Kaikki alkoi velipojan kanssa kahdestaan pyöritetystä urakoinnista, nyt toiminta on kasvanut kaksitoista henkilöä työllistäväksi osakeyhtiömuotoiseksi urakointiyritykseksi, joka tuottaa puunkorjuuta ja siihen liittyviä palveluita Metsä Groupille. Koneita on tullut ja mennyt, muutama päivä sitten toimitettu Komatsu 931 on kolmaskymmenes konekauppa punaisesta koneesta. Tulevaisuutta ajatellen Metsäpalvelu Hiekkala Oy:ssä asiat ovat hyvässä reilassa, seuraavan sukupolven konemies Vesa Hiekkala on valmis tarttumaan ruoriin, kun sen aika tulee. Hän on oman yrityksen mukana lapsesta saakka kasvanut ja alan koulutuksen hankkinut osaava ammattilainen, hänenlaisiaan tarvitaan, että ala menee vakaasti eteenpäin. Tältä osin Metsäpalvelu Hiekkala Oy:ssä voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.

Metsäpalvelu Hiekkala Oy:ssä voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen

Arki kovenee, koneet paranee

Jokainen metsäkoneurakoinnin parissa työskentelevä tietää, että hintakilpailu on koventunut, kannattavuuden eteen on tehtävä kaikkensa joka päivä. On jotain, mikä on korjannut tilannetta edes jonkin verran, tämän tietää Hannu Hiekkala: ”Koneiden tekninen luotettavuus on parantunut, enää ei yrittäjä ole nyrkit rasvassa, koneet ja miehet ovat tekemässä sitä, mistä raha tulee. Japanilaisen Komatsun tulo mukaan metsäkonebisnekseen muutti koneiden kehitystyön. Tekniset käyttöasteet ovat nykyään hyvällä tasolla, samoin ohjelmien toimivuus ja käytettävyys”. Kilpailu urakoista Metsäpalvelu Hiekkalan toimialueella on Hannun mukaan koventunut: ”Uusi iso tehdas on nostanut hakkuumääriä täällä lähialueella, samaan aikaan myös toimijoitten määrä metsässä on kasvanut. Siinä kilpailussa pitää vain pärjätä. Meidän vahvuutemme on sitoutuneet työntekijät. Se näkyy monella tavalla, ehkä tärkeimpänä hyvänä työn laatuna. Tiedän, että metsänomistajat ovat tästä samaa mieltä. Olemme yhden asiakkaan talo. Metsä Group on vaativa kumppani, mutta olemme onnistuneet kehittämään sellaisen palvelujen valikoiman, joka tukee metsäyhtiön tavoitteita. Ja laadukasta työtä sielläkin arvostetaan”.

Komatsu 901XC 2020
 

Metsäpalvelu Hiekkala Oy, Vesa HiekkalaYhteistyötä ja palvelun kehittämistä

Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n palveluvalikoima on monipuolinen. Se operoi hakkuuta ja lähikuljetusta kolmella ketjulla. Yhdellä kaivukoneella muokataan metsänviljelyaloja ja toisella kaivurilla tehdään mm. teiden korjausta. Auraus- ja lanauskalustolla huolehditaan teiden kunnossapidosta. Pehmeiden ja arkojen kohteiden korjuuseen yritys on tehnyt panostuksia; valikoimasta löytyy sekä hakkuu- että ajokone osaavine miehistöineen pehmeille turvepohjille tai aroille kivennäismaan kuusikkoharvennuksille.

Vesa Hiekkalan ammattitaito riittää jo kaikkeen mahdolliseen, mitä urakointiyrityksessä tehdään. Hän tietää, että tuotannon pullonkauloja on poistettava. Vain sillä tavalla kilpailukykyä voidaan pitää yllä. Metsäpalvelu Hiekkala Oy on Metsä Groupin alueyrittäjä. ”Pidän tällaista alueyrittäjäsysteemiä hyvänä ja toimivana, koska se antaa mahdollisuuden tehdä työt oikeassa järjestyksessä”, muistuttaa Vesa Hiekkala. ”Kun meillä on tieto koko leimikkovarannosta, voimme välttää paljon turhia siirtoja, edestakaista ajamista, se pienentää kustannuksia. Hakkuu- ja ajokoneiden välistä yhteistyötä pitää kehittää, sieltä löytyy parempaa tuottavuutta”, pohtii Vesa Hiekkala.

Metsäpalvelu Hiekkala Oy, Hannu HiekkalaHannu Hiekkala näkee pitkäaikaisessa yhteistyössä ja alueyrittämisessä tärkeän edun: paikallisten olosuhteiden tuntemisen. ”Tunnemme suurimman osan oman alueemme metsistä, tiedämme koska ja kuinka sieltä voidaan puut korjata. Väitän, ettei mikään ulkopuolisen tekemä olosuhdekartta tarjoa niin käyttökelpoista tietoa kuin oman alueen yrittäjälle on ajan myötä kertynyt.”