Moni taho haluaa hyödyntää koneiden keräämää tietoa

MaxiFleet – tuotantotehokkuuden seuraava askelMoni metsäinen taho on kääntänyt katseet metsäkoneiden suuntaan, koska niiden keräämästä tiedosta voidaan jalostaa monenlaista hyödyllistä metsätaloutta ja puunkorjuuta palvelevaa. Metsäkoneet keräävät pääasiassa sellaista tietoa, jonka avulla koneellisesta puunkorjuusta saadaan tehokkaampaa, kuljettajalle helpompaa ja yrittäjälle tuottavampaa. Se data on usein aikasidonnaista ja sisältää informaatiota koneen, kuljettajan ja operoinnin yksityiskohdista. Valtaosa siitä on tarkoitettu yrittäjän ja kuljettajan hyödynnettäväksi. Kaikkea ulkopuolisten organisaatioiden toivomuslistoilla olevaa tietoa ei nykykone kerää. Kysymys kuuluukin: Voiko metsäkone (hakkuukone tavallisimmin) toimia alustana erilaisille ympäristönsä havainnointiin ja tunnusteluun liittyville laitteille? Vastaus on myönteinen kaikelle sellaiselle, josta on yhteistä hyötyä.

Palvelua tulee tarjolle, kunhan lopulliset ratkaisut löytyvät ja hinnoista sovitaan. Konevalmistajan on tässä kaikessa keskeneräisten ideoiden sekamelskassa pidettävä päänsä kylmänä. Fokuksen on ainakin toistaiseksi oltava muualla. Komatsu Forest muistaa lupauksensa asiakkailleen: on keskityttävä siihen, mikä on koneyrittäjän tuottavuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta hyödyllisintä. Siksi MaxiFleet- ja MaxiVision-palvelut ovat olleet näkyvästi esillä. Niiden saaminen tehokkaaseen käyttöön on kaikille tärkeää.

Metsäteollisuus, koneyrityksen asiakas

Metsäteollisuus, koneyrityksen asiakas

Digitaalinen maailma ja tietotekniikka kehittyvät koneiden ympärillä. Koneyrittäjän asiakkaalle, puunkorjuuorganisaatiolle, on varattu paikka koneen PC:ltä metsäyhtiön omille korjuutyötä ohjaaville sovelluksille. Siksi koneen tekniikan ja ohjelmistojen on oltava ajan tasalla. Komatsu Forest Oy:n vastuulla on myös metsäyhtiöohjelmien asentaminen käyttövalmiiksi. Jopa yli 10-vuotta vanhojen Komatsu-koneiden päivittäminen tietotekniikaltaan nykyhetkeen on helposti toteutettavissa. Reagointi metsäteollisuuden digikehitykseen on Komatsu Forest Oy:ltä sujunut tähän mennessä kivuttomasti. Niin kauan kuin koneissa on ollut tietotekniikkaa, Komatsu on noudattanut tunnontarkasti yhteisiä standardeja. Se on helpottanut esimerkiksi WoodForce-ohjausjärjestelmien käyttöönottoja ja tehnyt mahdolliseksi Komatsu-metsäkoneiden toiminnan muuttuvissa tilanteissa.

Komatsu Forestin MaxiVision

Metsäkoneiden digitalisaatio nyt ja tulevaisuudessa

Koneyrittäjän arjessa digitalisaatio on muuttanut käytäntöjä ja rutiineja. Tietoa on helppo siirtää digimuodossa ja sitä voi kätevästi tallentaa ja arkistoida. Koneiden kommunikointi verkossa on tehnyt mahdolliseksi digipalveluiden ulottamisen sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan: suoraan työskenteleviin koneisiin. Komatsu Forestissa odottelee koneiden digitalisaatiossa seuraava vaihe, jossa toimilaitetta ohjaava signaali viedään digitaalisena perille asti, harvesterissakin hakkuulaitteen viimeiseen nipukkaan. Hydrauliikan ohjaaminen suoraan diginä, ilman, että signaali muutetaan välillä sähkövirraksi, mullistaa koneellista metsätyötä enemmän kuin kouraharvesterin kehittäminen aikoinaan. Jatkossa uusien koneiden anturi- ja ohjaustietojen analysointi ja koneoppiminen on entistä isommassa roolissa. Myös metsäteollisuus haluaa mahdollisimman automaattisia koneita. Edellytys tähän on se, että kone tietää oman sijaintinsa, nosturin liikkeet ja jopa painetasot eri toiminnoissa mahdollisimman tarkkaan, lisäksi että säätäminen ja käskyt voidaan antaa ilman perinteistä käden kosketusta ohjausvipuun. Esimerkkinä tällaisesta on Komatsu-koneiden ajovoimansiirto. SmartFlow-tekniikan kehittämisen myötä Komatsu Forestissa on opittu, millä tavalla nosturia ja muita toimilaitteita on ohjattava, jos mielitään tehdä se digitaalisesti ja liikuttaa niitä millimetrintarkasti. Komatsu-koneiden uusi MaxiXT-ohjausjärjestelmä tukee tätä kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. XT-järjestelmien asentaminen koneisiin aloitettiin vuoden vaihteessa.