Janne Ruokonen

Janne Ruokonen

Janne Ruokonen on 33-vuotias koneellisen puunkorjuun lehtori, hän työskentelee Tampereen seudun ammattiopiston Metsätien toimipisteessä Kurussa. Opettajatyön lisäksi hän vastaa työyhteisössään simulaattoriopetuksen ja pedagogiikan kehittämisestä. Taustalta löytyy koneen kuljettajan ammattiosaaminen ja sen rinnalla vankka koulutus nykyisiin opettajan tehtäviin. Kuljettajan ammattitaitoaan hän pitää yllä mm. työskentelemällä metsäkoneilla aina kun aika antaa myöten. Janne Ruokonen asuu Ähtärissä, perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Hän kirjoittaa blogeissaan ajankohtaisista kuljettajakoulutukseen liittyvistä kysymyksistä, viimeksi MaxiFleetistä.
 

Tampereen seudun ammattiopiston Kurun toimipisteessä MaxiFleetistä tehtiin tärkeä osa metsäkoneenkuljettajien opetusta

Koneellisen puunkorjuun lehtori Janne Ruokonen

Lehtori Janne Ruokosella on toimiva kytkentä metsäkonetyön arkeen ja metsäkoneiden viimeisimpään teknologiaan, hän löysi mahdollisuuden hyödyntää käytännön metsäkonetyön ja pedagogiikan osaamistaan ja reivata metsäkoneopetusta monta askelta eteenpäin: valmistaa oppilaat jo koulussa siihen maailmaan, joka heitä parhaassa tapauksessa työelämään valmistuttuaan odottaa. Tukea kehittämistyölle antaa 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke, jossa yhtenä tavoitteena on löytää ratkaisuja ajasta ja paikasta riippumattomaan oppimiseen, sitä kautta myös nopeampaan pääsyyn työelämään. Janne Ruokosen idea oli yksinkertainen: ottaa kuljettajaopetuksessa käyttöön MaxiFleet-palvelu. Siitä hän parhaillaan ideoi ja kehittää tehokasta metodia metsäkoneenkuljettajien ammatissa tarvittavien taitojen oppimiseen.
 

MaxiFleet yleistyy nopeasti

MaxiFleet-tuetulla opetuksella oppilaille rakentuu realistinen kuva tulevasta ammatista koneenkuljettajana, tulevaisuudesta, jossa kuljettajan ja koneen tuottavuus ovat jatkuvan kehittämisen kohteena, ja missä kehittämisen päätökset tehdään laajaan työskentelyä kuvaavaan faktaan perustuen. Ruokonen ryhtyi kasvattamaan uudenlaista kuljettajasukupolvea, joka toivon mukaan vie tuottavuuden kehittämisen idean mukanaan työelämään. Tarvittiin vain paras mahdollinen Fleet Management -järjestelmä tähän tarkoitukseen. Koulun Komatsu-kalustossa tällainen palvelu toimii, joten niihin se hankittiin.

Komatsu MaxiFleet
 
Jo tuhansien käyttäjien ulottuville kasvanut globaali MaxiFleet tarjoaa vertailuaineistoja samanlaisista koneista kuin Tredun oppilailla on käytössä. Suomessa MaxiFleetin käyttäjien määrät kasvavat tällä hetkellä nopeimmin koko maailmassa. Täällä lähtöä viivytti pitkään koneiden avoimeen internetiin pääsy, nyt pilvipalvelu toimii joka paikassa. MaxiFleetin Vision-osa on lisännyt koneyrittäjien kiinnostusta palveluun kytkeytymiseen. Sen tarjoama havainnollisuus, myös mahdollisuus etukäteen pohtia erilaisia edessä olevan työtehtävän suoritusvaihtoehtoja tai purkaa taaksepäin jo tehtyä työtä kriittistä tarkastelua varten, tekee MaxiVisionista tehokkaan sekä työpisteen että leimikkotason työnsuunnittelun työkalun ja sen vuoksi myös toimivan opetusvälineen.
 

MaxiFleetin rekisteröity koneaika -raporttiMaxiFleetin analyyttinen tieto kertoo työskentelystä kaiken oleellisen

Rekisteröity koneaika -raportti antaa Janne Ruokosen mukaan hyvää tukea opettamiseen. Konetyössä kulutettua aikaa kuvataan MaxiFleet-raportissa piirakan muotoiseksi havainnollistettuna. Siihen on kerätty kaikki hakkuukoneen toiminnot ja niiden välit, joissa kuluu kuljettajan ja koneen aika tuotannon aikaansaamiseksi. Ruokonen on lanseerannut raflaavan teorian siitä, mikä on tuottavaa: ”Vain eteenpäin syöttö on harvesterityössä sitä mikä tuottaa, muu kertyvä aika on peräisin joko pakollisista työvaiheista tai sitten se on täysin tuottamatonta, sellaista, jonka osuus on minimoitava.”

Turhasta eli hukka-ajasta eroon pääseminen tai ainakin sen osuuden radikaali vähentäminen on kuljettajakoulutuksen avaintehtäviä. Tärkeä on sisäistää Ruokosen ajatusmalli, jossa katsotaan kriittisesti tuottamatonta aikaa, polttoaineen kulumista sekä konetuntien ja kilometrien kerääntymistä. Ei ole mikään ihme, että opettaja Janne Ruokosen silmiin osui ensimmäisenä puiden käsittelyjen välillä kuluva aika, koska sitä saadaan supistettua opetuksen, kokemuksen ja parempien työskentelymetodien myötä. MaxiFleetin rekisteröimä ja erittelemä koneaika on tarkka ja lahjomaton. Se on hyvä lähtökohta henkilökohtaisten työtapojen tarkasteluun ja kuljettajaopetuksessa ensiarvoisen tärkeä tieto yhtä hyvin oppilaalle kuin opettajalle.
 

Uusi näkövinkkeli metsäkoneilla työskentelemiseen innostaa oppilaita ajattelemaan itseJanne Ruokonen on joutunut todennäköisesti pohtimaan, kuinka uusi ajatusmalli ja MaxiFleetin antama tieto otetaan vastaan oppilaiden taholta. Komatsu Forestin edustajia oli paikalla, kun Ruokonen esitteli Kurun Metsätiellä uutta järjestelmää ja ideaansa toisen vuoden opiskelijoille, joilla ei vielä ollut kovin vankkaa kytköstä käytännön olosuhteissa koneella työskentelemiseen. Oikeastaan esittely tuli heille yllätyksenä. Mitä tapahtui? Hyvin meni, koko luokka aktivoitui. Ehdotuksia hukka-ajan syntymisen syistä ja siitä eroon pääsemiseksi heiteltiin opettajan suuntaan innokkaasti. Melkeinpä kakofonia alkoi silloin, kun MaxiVisionin avulla ryhdyttiin kilpaa laskemaan ja ratkaisemaan lähikuljetuksen monilajikuorman sisältöä.
 

MaxiFleet antaa luotettavan pohjan tarkastella tekemisiään

Komatsu Forest Oy:n MaxiFleet-palvelusta ja koulutusyhteistyöstä vastaava Petri Ovaskainen istui luokan mukana pulpetissa Janne Ruokonen esitellessä oppilaille ja kollegoilleen MaxiFleetin antamia mahdollisuuksia metsäkoneopetuksessa. Ovaskaisen työn painopiste on luonnollisesti palvelun hyödyntäminen koneyrittäjien arjessa tuottavuuden pullonkauloja auottaessa, mutta pitkään itsekin opetustyötä tehneenä Petri on samoilla linjoilla Jannen kanssa uudesta opetuksen työkalusta:

Petri Ovaskainen”MaxiFleet on mainio palautteen antaja oppilaalle ja hyvä tuki opetustyössä. Piirakoista voi todeta ne osa-alueet, jotka ovat jo hallinnassa samoin sen, mihin harjoittelussa pitää lisätä paukkuja. Ammattilaisen työssä tilanne on toisenlainen: siellä hukka-aika hiipii työskentelyyn huomaamatta pikkuhiljaa, syynä kone tai kuljettaja, toisinaan molemmat. Jokaiselle omasta työsuorituksestaan kiinnostuneelle MaxiFleet antaa luotettavan pohjan tarkastella kriittisesti tekemistään. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vertailla omien työskentelytapojen antamaa tulosta kollegoihin. Tätä pidän yhtenä tärkeimmistä Fleet Management -järjestelmien antamista hyödyistä. Jokaiselle MaxiFleet tuottaa persoonallisen näköisen piirakan, kahta samanlaista tuskin tulee eteen. Päätelmät, joita aikojen kertymistä tehdään, vaativat malttia ja kokonaisuuden hahmottamista. Yhden arvon perusteella ei kannata tehdä päätöksiä.”

MaxiFleet-palvelu tuottaa kumulatiivista analyyttistä tietoa jo tehdystä työstä sekä tarjoaa havainnollista informaatiota ja työkaluja edessä olevan kohteen tuottavimman suoritusratkaisun löytymiseen.Lähikuljetus sisältää Petri Ovaskaisen mukaan paljon kehittymisen potentiaalia: ”Kuormatraktoreiden tuottavuus on kiinni kuljettajan tekemistä oman työn suunnitteluun liittyvistä ratkaisuista. Onnistuminen näkyy siinä, että kuormakone tulee varastolle aina täydellä kuormalla, mikä on edellyttänyt kuljettajalta selvää suunnitelmaa kulkemiseen ja kuormien rakenteeseen. MaxiVision tarjoaa erinomaista tukea kuormakoneenkuljettajien opettamiseen, jossa tavoitteena pitää olla riittävät taidot MaxiVision-tiedon hyödyntämiseen ajotyön suunnittelussa. Siitä on tulossa eräs tärkeimmistä osaamisen alueista kuljettajan ammatissa.”

(as)

Lisää tietoa:

MaxiFleet: www.komatsuforest.fi/maxifleet
MaxiVision: www.komatsuforest.fi/maxivision
Janne Ruokosen blogi: osaava.tredu.fi/2019/09/30/tredun-metsatien-yksikossa-hypattiin-jattiloikka-iotn-hyodyntamisessa-opetuksessa/