Uudistustyössä on parhaillaan menossa noin kuukauden mittainen testivaihe, jonka aikana MaxiFleet-käyttäjät voivat tutustua omilla tunnuksillaan laajennettuun karttapalveluun. Koneisiin palvelu siirtyy testivaiheen jälkeen, seuraavan MaxiVision-päivityksen yhteydessä. Tällä hetkellä käytössä olevat kartat säilyvät järjestelmässä myös uudistuksen jälkeen.
 
Uudet pohjakartat ja niiden päälle lisää informaatiokerroksia
MaxiVisionissa otetaan käyttöön Maanmittauslaitoksen (MML) ja Metsäkeskuksen tuottamia kartta-aineistoja, joiden tarjoama laajempi informaatio tukee Komatsu-koneiden kuljettajien työskentelyä.  

Uuden järjestelmän pohjakarttana on koko valtakunnan alueen kattava, skaalautuva ilmakuva, ortokuva. Tätä näkymää täydennetään sen päälle asettuvalla, mm. topografian sisältävällä, peruskartalla. Näkymää voidaan täydentää tilanrajoilla, joka on myös uusi ladattava palvelu. Aineistot ovat peräisin Maanmittauslaitoksen karttojen rajapintapalvelusta.  

Metsäkeskuksen tuottamat avoimen metsätiedon korjuukelpoisuuskartat, jotka sisältävät tietoa korjuukohteiden maapohjan kantavuudesta, samoin kuvionrajat-tieto ovat käytössä kuten tähän saakka.

Edellä mainitut informaatiokerrokset on mahdollista esittää samassa näkymässä sopivaan tarkastelukokoon skaalattuina.
 

Yhdistetty teknologia avaa uusia mahdollisuuksia MaxiFleetin käyttäjille

Uusi tekniikka tekee mahdolliseksi kommunikoida ulkopuoliselta laitteelta suoraan Komatsu-kuormatraktorin tai -hakkuukoneen tietokoneen kanssa. MaxiFleet-diesellämmittimen ohjaus hyödyntää uutta laitteiden välistä kommunikaatiotekniikkaa. Komatsu-metsäkoneen diesellämmitintä voidaan ohjata MaxiFleetin kautta missä ja koska tahansa.

MaxiFleet saa metsäkoneelta jatkuvasti tietoa: akun tämänhetkisestä kapasiteetista, ohjaamon lämpötilasta, koneen sijainnista. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko kone käynnissä vai ei. Käyttäjän on helppo tarkistaa fleet-palvelustaan, toimiiko lämmitys, onko akuissa riittävä varaus ja mihin ajankohtiin koneen lämmittimen käynnistymiset on ajastettu. Ajastimen rinnalla MaxiFleet-etäkäytöllä lämmitin voidaan ohjelmoida käynnistymään, lämmitysaika päättymään tai katkaista tarvittaessa.

MaxiFleet-ohjauksen yleistyttyä, etäyhteyttä varten ei tarvita enää erillistä kommunikointi- ja ohjausyksikköä. Yhdistetyn teknologian diesellämmittimen MaxiFleet-ohjaus on mahdollista MaxiXT:n 1.3-versiosta alkaen.

Komatsu Forestissa uuden yhdistetyn teknologian alueelta odotetaan lisää älykkäitä ratkaisuja metsäkoneen käyttäjille. Tämä oli vasta ensimmäinen askel.