Kuormatraktorissa kuljettajan toistamat työvaiheiden rutiinit kuten kuormaimen käyttö tai koneen hallinta ovat erilaisessa roolissa tuottavuutta ajatellen kuin hakkuukoneen kuljettajalla. Sen sijaan korjuukohteen oikea hahmottaminen ja siihen toimivan strategian valitseminen ratkaisevat lähikuljetuksessa paljon. Onnistuminen joka kerta on inhimillisesti ajatellen liikaa vaadittu. Koska toistaiseksi ei ole sapluunaratkaisuja, hyödynnetään kokemuksen antamaa tietoa, kun tehdään päätös missä järjestyksessä leimikolle hakatut puut kerätään ja tuodaan varastolle.

MaxiVision

Apua tulossa Fleet Management -palveluista

Uudet ajokoneen kuljettajalle rakennetut palvelut auttavat oikeiden ratkaisujen löytymistä ennen kuin ensimmäistäkään kuormaa on noudettu. MaxiVision-palvelu tekee havainnolliseksi kuljettajalle edessä olevan tehtävän, näyttää sen mitä edellä kulkenut hakkuukone on saanut aikaan, ja josta kertyneet tiedot se on lähettänyt perässä tulevalle ajokoneelle. Missä, mitä ja kuinka paljon, se näkyy kuormatraktorin ruudulla. MaxiVision antaa kuljettajalle varmoja vinkkejä tuottavan työsuunnitelman laatimiseksi. Avohakkuulla kuormakoneelle jää enemmän vapauksia operoida reittiensä suhteen, mutta harvennuskohteella hakkuukone on lyönyt lukkoon uraverkoston ja eri lajien kertymät sen varrella. Vasta uusien järjestelmien myötä on paljastunut, kuinka monimutkaisten ratkaisujen edessä kuormakoneen kuljettajat päivittäisessä työssään ovat pyrkiessään hyvään tuottavuuteen. Ammattikunnan arvostukselle tämä tekee hyvää.

MaxiFleet

Petri Ovaskainen:

Lähikuljetuksen tuottavuuden indikaattorit

MaxiFleet-järjestelmään on otettu mukaan useita lähikuljetuksen aikana kerääntyviä tilastollisia lukuja, joilla on kytkentä työn tuottavuuteen. Jälkikäteen kun kulunut aika ja varastolle kertyneet määrät tiedetään, voidaan avainlukujen tuella tarkastella kriittisesti em. tuloksen tekemiseen kulutettua panosta: kuljettuja matkoja, kuljetettujen kuormien kokoa, kuormaamiseen ja purkamiseen kulutettua aikaa, kourataakkojen kokoa ja niin edelleen. On ihan hyvä todeta Fleet-palvelun antaman tiedon pohjalta, oliko valittu strategia tavaran tien varteen tuomiseksi ollut oikea. Olisiko sittenkin voitu valita eri reitit ja olisiko ainakin tietyillä osilla työmaata pitänyt panostaa toisenlaisiin ratkaisuihin, kun kilometrejä näkyy kertyneen noinkin paljon? Tämä on sitä oman työn kehittämiseen liittyvää hyödyllistä pohdiskelua.

Monilajikuorma

Kerralla valmiiksi

Monilajikuorma, niiden kuormaaminen ja purkaminen, on yksi avaintekijä kuormakonetyön tuottavuudessa. Avainlukuihin peilattaessa useamman lajin kuormien ajamisella on vahva yhteys kuorman keskikokoon ja ennen kaikkea kuljettuihin kilometreihin. Monilajikuorman rakentamiseen ja varastolla purkamiseen kulunut lisäaika lienee pientä verrattuna siihen, että on kategorisesti päättänyt kuljettaa vain yhden lajin kuormia. Monilajikuormamenetelmän antama hyöty perustuu siihen, että kuorman keräämisen yhteydessä tapahtuvat pysähdykset vähenevät ja kuormaaminen tapahtuu työn edistyessä joka kerta lähempänä varastoa, lyhemmän ajomatkan päässä. Jopa panostaminen kuljetuskapasiteetiltaan suurempaan koneeseen on turhaa, jos vain silloin tällöin isompi kuormatila saadaan kerättyä täyteen riittävän lyhyeltä matkalta.

Kuormaamisen vaativuus

Kaikki oleellinen on tiedossa

Kuormaamiseen, purkamiseen, kulkemiseen tyhjänä ja kuorman kanssa kulunut aika tallentuu. Samalla tavalla polttoaineen kulutus voidaan kohdistaa eri työskentelyn vaiheisiin. Kun kuormatraktori varustellaan vaa´alla, kuormaimen käytön tehokkuudesta saadaan tarkempi kuva.

MaxiVision

Kuinka lähteä liikkeelle MaxiVisionin kanssa

Digitaaliset palvelut on rakennettu laajoiksi, moniin eri tilanteisiin sopiviksi. Niitä on vaikea ottaa haltuun kerralla. On hyvä lähteä hyödyntämään palvelua vähin erin tutulta tai mielenkiintoiselta alueelta. Jo MaxiVision-kartan avaaminen koneen näytölle ennen palstalle lähtöä antaa parilla hiiren klikkauksella hyödyllistä tietoa työn ennakkosuunnittelun ja suorittamisen pohjaksi. Kuljettajan ammattitaidolla ja kokemuksella tulkattuna kartan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

  1. Jo hakatut ja kohteesta kaikkiaan kertyvät lajien määrät on hyvä tietää varastojärjestelyjä suunnitellessa.
  2. Palstan muoto, urien rakenne ja niiden varrella oleva puutavara, ne näkyvät kartalla. Niiden perusteella voi päättää, mistä kannattaa aloittaa ja missä järjestyksessä tavara kannattaa kerätä ja tuoda varastolle. Kartalta on helppo hahmottaa ja tarvittaessa mitata suorimmat reitit palstalta varastolle.
  3. Urien kulkukelpoisuus kannattaa tarkistaa. Sekin tieto löytyy karttatasoilta.
  4. Työn edistyessä voi edessä olevaa lajien kertymää ottaa selville rajaamistyökalulla. Sen avulla näkee, milloin kertymät työn alla olevalla uralla putoaa sille tasolle, että monilajikuorma on ainoa kannattava vaihtoehto.
  5. MaxiVision on hyvä työkalu työmaan sisäiseen kommunikaatioon: Hakkukoneen kuljettajalta tulee hyödyllistä tietoa esim. erityisesti huomioitavista kohdista. Oman työsuorituksen merkkaaminen suoritetuksi auttaa seuraavan vuoron kuljettajaa. Savotalla on paljon sellaista tietoa, joka kannattaa välittää havainnollisesti MaxiVisionin kautta tiimin muille jäsenille.

MaxiFleet tarjoaa tietoa

Tietoa kehittymisen seuraamiseen

Avainlukujen seuraaminen voi aluksi olla ns. kiva tietää -tietoa. Kuormatraktorityössä kohteiden kirjo on niin laaja, että leimikoiden keskinäinen vertailu on vaikeaa. Jotkin avainluvut saattavat olla sellaisenaan tarkasteltuna mielenkiintoisempia: kunhan hiukan pidemmällä aikavälillä kuutiometriä tunnissa ja kuormien keskikoko ovat kasvussa ja kuljettu matka kuormaa kohden lyhenee, silloin ollaan menossa hyvään suuntaan.