Komatsu Forest Oy:n konemyyntiä vetävä markkinointijohtaja on avainhenkilö, joka kantaa vastuun liikevaihdon positiivisesta kehityksestä, tuotteiden menestyksestä samoin kuin yhteydenpidosta asiakkaisiin ja moniin yhteistyötahoihin. Timo Korhonen on palvellut nykyistä työnantajaansa 22 vuotta, kaikkiaan työvuosia on takana neljän vuosikymmenen verran. Kokemusta eri tehtävistä metsäkoneiden parista on ehtinyt kertyä myyjästä toimitusjohtajaan ja kaikkea siltä väliltä. Hän on oman aikansa tyypillinen metsäkonekaupan huippuammattilainen: vankka metsällinen koulutus, paljon kokemusta puunkorjuusta ja koneyrittämisestä koko työuran ajalta.

Seuraajaa etsitään jo….

Timo Korhonen:

”Minusta on oikein kertoa hyvissä ajoin tällaisista aikomuksista pitkäaikaiselle ja erittäin hyvälle työnantajalle, jonka leivissä olen saanut olla yli puolet työelämästäni. Tällä tavalla seuraajani etsimiseen jää riittävästi aikaa. En halua määritellä seuraajani ammatillista profiilia, ajat muuttuvat ja kunkin tehtävän vaatimukset niiden mukana. Teknologia kehittyy tällä hetkellä nopeissa sykleissä. Siksi on tärkeää, että myyntiä ja markkinointia ovat tukemassa yrityksen huippupätevät eri teknologioihin perehtyneet asiantuntijat. Komatsun tälle toimialalle määrittelemät arvot: metsä, asiakkaan toimialan ymmärtäminen ja intohimo teknologian kehittämiseen ovat minulle olleet hyvä ohjenuora. Paljon on kuitenkin sellaista, mikä ei muutu ja mistä olisi hyvä seuraajalleen kertoa, tämän hiljaisen tiedon siirtämiseen olen varannut pari viimeistä kuukautta työrupeamani lopusta.”