Komatsu Forest Oy esitteli Metkossa monen henkilön voimin palveluvalikoimaansa. Huolto, varaosatoimitukset ja tekninen tuki ovat ne tutut ja pidempään esillä olleet. Huoltosopimukset ja MaxiFleet edustavat uusia, nopeasti kasvavia palvelun muotoja. Suurimman huomion Komatsu Forest Oy:n palveluun liittyen sai FinnMETKOon parahiksi julkaistu uutinen Keski-Suomeen rakennettavasta uudesta palvelukeskuksesta. Investointipäätöksen perusteluina mainittiin seudun metsäteollisuuden jalostuskapasiteetin kasvu ja niiden myötä hakkuiden lisääntyminen. Uuden huollon keskuksen lasketaan kasvattavan Komatsu-koneiden markkinaosuutta vaikutusalueellaan. Palvelukeskuksen valmistelutyö on täydessä käynnissä. Toimivan konseptin löytymistä helpottavat ne tuoreet kokemukset, joita on saatu sekä Pirkkalan että Rovaniemen vastaavanlaisista panostuksista.

Komatsu-kenttähuolto

Yli puolella huoltosopimus

Huoltosopimus on ollut palvelutuotteiden ehdoton myyntimenestys. Komatsu Forest Oy:ssä tehtiin onnistunut kehitystyö ja saatiin aikaiseksi selvä, yksiselitteinen ja todistetusti toimiva sopimusmalli. Sama koskee Huoltosopimukseen liitettävää Jatkoturva-osaa, jolla määritellään vastuunjako asiakkaan ja Komatsu Forestin välillä, jos myöhemmin jotain yllättävää sattuu. Yli puolella nyt myytävistä koneista on turvanaan huoltosopimus. Se näyttää yleistyvän myös käytettyjen koneiden puolella.

Komatsu Forest DROPBOXOsat aamulla DROPBOXissa

Varaosajakelun ripeyteen ollaan hyvin laajasti tyytyväisiä. Arlanda suurena nopean tavaraliikenteen solmukohtana on antanut Komatsu Forest Oy:lle mahdollisuuden hyödyntää yliyön yhteyksiä. Jämsän näyttelyssä Komatsu-osastolle esille laitettu DROPBOX-kontti todisti havainnollisesti kehittyvän varaosajakelun erästä askelta: huoltopisteiden välimaastoon rakennetaan asiakasnoutopisteiden verkostoa lyhentämään aikaa ja etäisyyttä Komatsu-varaosajakeluun.

Nyt Komatsu-palvelu on laitettu kansien väliin. 16-sivuinen esite kertoo, mitä kaikkea koneyrityksen arjen tueksi on saatavissa.
Lataa tästä Komatsu Forest Oy:n Palvelut-esite.