Laadukkaan asiakaskoulutuksen mahdollistaa omien kouluttajiemme säännöllinen koulutus. Helmikuun alussa Komatsu Forest Oy:n kouluttajat kokoontuivat Ähtäriin Tuomarniemen koulun leimikolle, jossa aiheena olivat Komatsu-metsäkoneiden tuottavuuden varmistamiseen ja työmenetelmiin liittyvät koulutukset. Koneina koululla olivat Komatsu 901XC / C93 ja Komatsu 840. Koulutukseen osallistuivat; Anssi Leikas, Tapio Leivo, Santeri Soininen, Marko Yrjölä, Herkko Kolu, Kimmo Perälä, Pasi Lääninpää ja Samuli Ollila. Koulutus toteutettiin pääasiassa Train the trainer -periaatteella.

Koulutusaiheita oli työstetty edellisen vuoden aikana ja nyt oli sopiva hetki jalkauttaa tiedot kaikille kouluttajille. Samalla yhtenäistettiin koulutusaiheiden sisältöä, jotta asiakkaiden luona tehtävät toimenpiteet ovat aina samansisältöisiä.

Ensimmäisen päivän iltapuhteena tutustuttiin MaxiFleet-dataan, jonka perusteella voidaan tehdä alustava suunnitelma koneelle tehtävistä toimenpiteistä. MaxiFleetin keräämästä datasta kouluttaja analysoi esimerkiksi hakkuulaitteen toimintaa ja pystyy kiinnittämään huomiota koneella ollessaan juuri niihin asioihin, joissa on parantamisen varaa.

Toisena päivänä porukka jakaantui kahteen pienempään ryhmään. Aamupäivän aikana pienryhmissä kerrattiin koneiden peruspaineiden tarkastus- ja säätömenetelmät sekä kuormatraktorin että hakkuukoneen ja hakkuulaitteen osalta.

Toisena koulutuspäivänä testattiin eri säätöjen vaikutusta hakkuulaitteen toimintaan

Iltapäivän aluksi testattiin ja tutkittiin mm. eri säätöjen vaikutusta hakkuulaitteen toimintaan ja kuormatraktorin vaa’an toimintaan liittyviä asioita. Myöhemmin iltapäivällä hakkuukoneelle tehtiin taitepistekalibrointi useamman putken menetelmällä, jolla varsinkin latvanajoon on saatu huomattava parannus. MaxiXT:n graafinen taitepistekalibrointi helpottaa läpimitan kalibrointia huomattavasti, koska läpimittakäyrä muodostuu jouhevammaksi ja kuljettajan on helpompi nähdä säädön vaikutus.

Osana koulutusta hakkuukoneelle tehtiin taitepistekalibrointi useamman putken menetelmällä

Taitepistekalibroinnin jälkeen ilta alkoi jo hämärtyä, kun porukka siirtyi majoitukseen, jossa tutustuttiin kuljettajaan liittyvään MaxiFleet-dataan. MaxiFleetin datasta kouluttaja pystyy esimerkiksi analysoimaan, kuinka tehokkaasti kuljettaja työskentelee erikokoisessa metsässä.

Kolmas päivä aloitettiin leimikolla, jossa aiheena oli työmenetelmä- ja metodikoulutus Komatsu-koneilla. Kouluttajat jatkoivat pienryhmissä, joissa tutkittiin koneiden tehokkaan työskentelyn mahdollisuuksia. Eri hakkuutyylien ja säätöjen vaikutus tuotokseen ja tehokkuuteen oli huomattava!

Koulutuspäivien tuloksena todettiin, että vaikka meillä on järjestelmissämme hyvä runko metodikoulutukseen, niin päivän sisältöön vaikuttaa todella paljon koulutettavan kuljettajan taso ja motivaatio. Myös koulutuksen aikainen leimikko ja maasto vaikuttavat koulutuksen sisältöön merkittävästi.

Komatsu Forest Oy:n kouluttajat ovat valmiina tuleviin koulutuksiin ja tuottavat lisäarvoa asiakkaille asiantuntevalla koulutuksella.
Ota yhteyttä niin kerromme lisää!