Lopulliset ratkaisut Komatsu Forest Oy:n uudesta Keski-Suomen palvelukeskuksen rakennushankkeessa syntyivät viime viikolla. Valmistelun aikana käytiin läpi toistakymmentä vaihtoehtoa sijoituspaikaksi. Keskisuomalaiset kunnat ja eri toimijat saavat tässä yhteydessä erityisen kiitoksen aktiivisuudestaan ja yhteistyökyvystään. Uuden palvelukeskuksen sijoituspaikka on Jyväskylä, Ampumaradantie, joka sijaitsee nykyisen huoltopisteen välittömässä läheisyydessä. Päätöksen puolesta puhuivat nykyisen henkilöstön asuinpaikkakunnat, kokonaiskustannus, logistiikka sekä muiden palvelujen läheisyys.

Tilaratkaisu soveltuu joka paikkaan

Mielenkiintoista uusissa tiloissa on niiden soveltuminen skaalaamalla käytettäväksi Komatsu Forestin eri markkina-alueilla paikallisia tai maakunnallisia toimipisteitä perustettaessa. Toimivan toimitilastandardin luominen Keski-Suomi -hankkeen yhteydessä oli yksi omistajan antamista ehdoista. Suunnitteluprosessi on tämän takia ollut tavallista pidempi ja vaativampi. Suunnittelusta Komatsu Forest Oy:ssä vastaa asiakaspalvelupäällikkö Jari Nurminen, jonka alaisuuteen huolto- ja koko palveluliiketoiminta kuuluu. Hänellä oli suunnitteluvastuu myös pari vuotta sitten avatussa Pirkkalan pääkonttori-/palvelukeskushankkeessa. Jyväskylään rakennettavan toimipisteen pinta-ala on 660 m2, tiloissa on vapaata korkeutta 8 metriä. Tulevassa rakennuksessa ei ole turhia lämmitettäviä ja huollettavaa kuutioita, ekologinen energiatehokkuus on paljolti perua Komatsu Forest Oy:n Pirkkalan toimitiloista: maalämpö, lämmön talteenotto, kesäaikainen maaviilennys ja led-valaistus.

Lean-työkalulla työ tuottavaksi ja turvalliseksi

Tulevan palvelukeskuksen seinien sisällä puhaltavat uudet tuulet. Metsäkonehuollossa työskentelymiljöö rakennetaan uudella tavalla, sinne valmistellaan Lean-konseptin mukainen 5S-työkulttuuri, jossa jokainen turha tai työturvallisuuden kannalta riskialtis tapahtuma on pyritty eliminoimaan. Valmistelutyöhön osallistuu oman henkilökunnan lisäksi lopputyötään tekevä tuleva insinööri. Työkulttuurin muutokseen sisältyy samansuuntainen vaatimus kuin toimitilojenkin kohdalla: Komatsu Forest Oy:n 5S-työmetodit ovat siirrettävissä ajan myötä palveluorganisaation muihin yksiköihin.

Lisää henkilökuntaa

Komatsu Forest AB omistajana on edellä kerrottujen reunaehtojen lisäksi määritellyt omien maakuntapalvelupisteidensä henkilöresurssien minimit. Jyväskylään etsitään lisää väkeä. Ajankohtaisempi syy lisärekrytoinneille Keski-Suomessa on palvelun kysynnän kasvu. Lisää osaajia tarvitaan alueen kasvaneen Komatsu-konekannan myötä. Toinen tärkeä tekijä on huoltosopimukset, vaikka ne tuovat toisaalta joustoa asennustyön organisointiin, tiukoissa aikatauluissa pysyminen vaatii asennuskapasiteetin lisäämistä.
”Tavoitteemme on rakentaa alan uudenaikaisin ja hyvä työmiljöö metsäkonehuollon ammattilaisille, tarvitsemme joukkoomme lisää voimia sekä työnjohdon että asentamisen puolelle. Nyt on sopiva aika ottaa minuun yhteyttä työpaikan tiimoilta”, muistuttaa Jari Nurminen.

Palvelua ja itsepalvelua

Palvelupisteen henkilökunnan työajalla on sääntönsä, mutta palvelu ei pääty tiettyyn kellonaikaan: siirrytään itsepalveluun. Kellonajasta riippumatta asiakkaat voivat tuoda ja hakea huollettavat koneensa omatoimisesti, vieläpä talvisaikaan siirtää ne sisätiloihin sulamaan. Sama koskee myös yöaikaan saapuvia varaosia, joita asiakkaat voivat sovittaessa noutaa silloin kun itselle parhaiten sopii. Omatoimisen asiakaspalvelun edelleen kehittäminen aukioloaikojen ulkopuolella on yksi lähitulevaisuuden tavoitteista. Itsepalvelun lisääminen koetaan koneyrittämisen tiiviissä ja tutussa asiakaskunnassa luontevaksi.

Rakennustyöt Ampumaradantiellä alkavat huhtikuun aikana, rakentaja on vilppulalainen Kone-Lahtinen Oy. Tontilla on tehty tähän mennessä valmistelutöitä, mm. kallion murskaus. Rakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä.


Komatsu Forestista lyhyesti:

Komatsu Forest Oy on Komatsu Forest AB:n suomalainen tytäryhtiö, joka markkinoi ja myy Komatsu-metsäkoneita sekä varaosa- ja huoltopalveluita Suomessa ja Baltian maissa. Komatsu Forest -metsä­koneryhmään kuuluvat Uumajassa skandinaavisen teknologian koneita ja USA:n Chattanoogassa kokorunkokoneita valmistavat tehtaat. Hakkuulaitteita tehdään Ruotsissa ja Kanadassa: Logmax Grangärdessä, Southstar Kamloopsissa ja Quadco Quebecissa.