Pinta-alaltaan tuotanto- ja toimistotilat muodostavat kompaktin kokonaisuuden, jossa tuotanto toimii kahdessa ja toimistotilat kuudessa kerroksessa. Rakennuksen lattiapinta-ala on lähes neljä hehtaaria.

Ympäristö ja ilmasto vahvasti esillä

Rakennustöiden alkamisajankohdaksi ilmoitetaan tämän vuoden toukokuu ja valmistumisvuodeksi 2021. Rakennus, sen sisällä toimiva tuotanto ja rutiinit, on suunniteltu ympäristön kannalta hyvin modernilla ja ennakkoluulottomalla tavalla, jossa lopputuloksena on CO2-neutraalius. Siihen päästään uudella rakennustekniikalla sekä aurinko- ja geoenergiaa hyödyntämällä. Tehtaan sijoituspaikan valintaan vaikutti mahdollisuus hyödyntää lisääntyvässä määrin ilmaston kannalta ystävällisempiä rautatiekuljetuksia. Uusi tuotantolaitos on askel kohti ”neljännen sukupolven teollisuutta”, jossa tärkeää osaa näyttelee IoT (Internet of Things).

Lisätietoja ja alkuperäiset tiedotteet:
Ruotsiksi osoitteessa: www.komatsuforest.se
Englanniksi osoitteessa: www.komatsuforest.com