Komatsu Daysin ja Skogsnolian kuulumiset

 Kuormatraktorien rekisteröinnit ruotsissa Q1 2019
Kuormatraktorien rekisteröinnit Ruotsissa tammikuu-toukokuu 2019. Lähde: Skotarstatistik, Komatsu Forest AB
Komatsu Days -asiakaskierroksilla kerrottiin Stage 5 -moottoreista, hakkuukoneiden lisääntyneistä voimista, maastokelpoisuutta parantavasta muotoilusta, paremmasta ergonomiasta, päivittäisen huoltotyön helpottumisesta sekä kymmenistä teknisistä yksityiskohdista koneisiin liittyen. Komatsun asema Ruotsissa on vahva, siellä varman päälle tiedetään ja tilastoidaan kuormakoneet, joissa Komatsu oli messujen aikaan kärjessä peräti kolmen mallin voimin. Hakkuukoneissa sijoitus on ykkönen tai kakkonen, riippuu siitä, keneltä kysyy. Suomessa Komatsun kokonaismarkkinaosuus on rutkasti korkeammalla kuin viime vuosina.

Tämä todistaa, että tehty työ tekniseen luotettavuuteen, hyvään hyötysuhteeseen ja ergonomiaan on koneyrittäjien taholta noteerattu. Uumajaan rakennettavan uuden metsäkonetehtaan aikataulu tarkentui Komatsu Days -vieraille: tuotanto käynnistyy reilun vuoden päästä syksyllä, muut toiminnot odottavat muuttoa muutaman kuukauden pitempään.

Jarmo Syvänen ja Timo Korhonen

Lehdistöpäivä: Hankintavinkit-lehden päätoimittaja Jarmo Syvänen tenttaa Timo Korhosta MaxiVision-järjestelmän eduista

Perinteiset palvelut

Huollon ja varaosapalvelun toteutukset riippuvat markkina-alueesta, Suomessa palveluverkosto toimii pääosiltaan yrittäjältä–yrittäjälle -mallilla, jota tukee ja täydentää kolme alueellista Komatsu Forest Oy:n keskusta. Kotimaan olosuhteisiin räätälöidyt huoltosopimukset ovat olleet aktivoimassa huoltoyritysten palvelutarjontaa jo yli kahden vuoden ajan. Varaosajakelu on yli yön -toimituksien ja DROPBOXien avulla lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä. Jyväskylään valmistuva keskus avautuu vahvistunein voimin vuodenvaihteen jälkeen.

Komatsu Days ja Skogsnolia esittelivät kahta digitaalista palvelua

MaxiFleet tukee koneyrittäjän päätöksentekoa


Metsäkoneiden internetyhteydet kytkivät koneet digitaalisten palvelujen piiriin. Reitti koneisiin avautui Suomessa metsäyhtiöiden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Woodforcen myötä. Komatsu Forestin MaxiFleet on laaja toiminnan suunnittelua tukeva järjestelmä, jonka ensisijainen käyttäjä ja hyödyntäjä on koneyrittäjä. MaxiFleetin laajat aineistot tekevät mahdolliseksi tarkastella analyyttisesti koneyrityksen korjuuoperaatioita. MaxiFleet hyödyntää pilvipalvelua, johon koneilta aikasidonnainen tieto kerätään ja mistä se palautuu analyyttisenä tietona ja havainnollisina raportteina koneyrittäjän toimiston PC:lle tai mobiililaitteelle.

MaxiVision tarjoaa tarkkaa tietoa kuljettajille oman työn suunnitteluunMaxiVision tukee kuljettajan päätöksentekoa esittämällä tarkkaa ajantasaista tietoa korjuukohteesta, sen olosuhteista, tiestön ja hakattujen puutavaralajien sijainnista sekä tuotekohtaisista määristä, operaation edistymisestä ja kohteen muiden koneiden tilanteista. MaxiVision-palvelu on osa MaxiFleet-palvelukokonaisuutta, mutta se kehittyy ja sitä tuetaan omana palvelutuotteenaan. MaxiVision asiakaskokemuksista kerrotaan elokuun alun uutiskirjeessä. Komatsu Forestin digitaaliset palvelut toimivat MaxiXplorer-järjestelmän varhaisemmista versioista lähtien.

Mahdollisesti suurin uutinenSkogsnoliassa esitellyn konesukupolven mukana Komatsu-koneiden ohjausjärjestelmä muuttuu MaxiXT:ksi. Uusi ohjausjärjestelmä kantaa kauaksi tulevaisuuteen. Käyttöliittymä säilyy tutun oloisena, mutta sisällä uusi arkkitehtuuri on rakennettu tehokkaaksi ja pitkäikäiseksi; aina autonomisesti ohjautuviin koneisiin saakka.