MaxiFleet-kehitystyö aloitettiin Uumajassa, Komatsu Forest AB:ssä, vuonna 2010, jolloin Tyrväinen nimitettiin kehitystyön johtoon, hankkeen projektipäälliköksi. Lähes neljän vuoden kuluttua työn aloittamisesta Saksan KWF-messuilla 2014 esiteltiin valmis MaxiFleet.
 

Jari Tyrväinen:

MaxiFleet tarjoaa nyt etäpalvelua ja tarkkaa faktaa päätösten pohjaksi

Woman sitting home in front of computer with MaxiFleet

 

Näin globaali järjestelmä rakennettiin

MaxiFleet Full controlTuohon neljään vuoteen mahtui paljon muutakin MaxiFleet-kehitystyön lisänä. Ratkaisevin oli uusi metsäkoneiden tiedonsiirron standardi StanForD 2010. Se loi perustan fleet management -järjestelmien kehittämiselle ja käyttöönotolle. Komatsun MaxiXplorer oli markkinoilla ensimmäinen metsäkoneen automatiikka, johon StanForD 2010 implementoitiin.

Komatsu Forestilla oli erinomaisia uuden järjestelmän kehittämis- ja testausympäristöjä ympäri maailmaa: Brasiliassa voitiin kehittää isojen koneryhmien hallintaa samoin kuin koneiden huoltoon liittyviä ominaisuuksia. Pohjoismaissa kehitettiin koneen kuljettajan ja MaxiFleetin välistä kommunikaatiota, jonka tavoitteena oli tehdä järjestelmästä kuljettajan kannalta vaivaton, lähes näkymätön, rasittamaton. Täällä voitiin myös testata soveltuvuus eri kokoisiin yrityksiin, yhden koneen yrityksestä alkaen.MaxiFleet-palvelu on hyvin monipuolinen, mikä tekee sen tehokkaasta ja ymmärrettävästä esittelemisestä vähintäänkin mielenkiintoisen tehtävän. FinnMETKO 2018 on hyvä paikka käydä läpi Komatsun fleet management -järjestelmän tarjoama laaja palvelu, mennä myös hiukan syvemmälle sen antamaan analyyttiseen tietoon ja moniin mahdollisuuksiin koneyritysten sisäisessä kehittämistyössä.MaxiFleet voi antaa oikean ja riittävän tarkan tiedon tuotannon kehittämiseen. Kun tuotantoyksikkönä on metsässä työtään tekevä kone ja sen miehistö, kehittymiseen tarvitaan yhteinen kiinnostus siihen, mitä siellä todella tapahtuu. Analyyttinen tieto taustamuuttujineen kerääntyy millisekunti kerrallaan, sitä tarkastellaan viikkojen, kuukausien tai vuosien jaksoina. Vain tällainen informaatio on käyttökelpoista kehittämispäätöksiä tehtäessä. Se on saatavissa MaxiFleet-palvelusta. Ei mistään muualta.