Tervetuloa FinnMETKO 2018 -näyttelyn osastolle 2018!

Komatsu Forest Oy keskittyy FinnMETKO 2018 -näyttelyssä esittelemään teknologian saavutuksiaan, uusia tuotteitaan ja suomalaisille koneyrittäjille täällä kehitettyjä ja räätälöityjä palvelun tuotteita ja niihin liittyviä toiminnan konsepteja.

SMARTFLOW-KUORMAIMEN TÄSMÄOHJAUS

Kuormaimen ohjauksen avuksi uusi teknologia, joka lisää kuormainen tarkkuutta ja tuottavuutta, vähentää koneen polttoaineen kulutusta ja kuljettajan väsymistä.
Kuormatraktorin kuljettajalle kuormaaminen ja kuorman purkaminen ovat työsuorituksia, joiden tuottavuuteen hän voi itse suoraan vaikuttaa jaksamalla työskennellä ripeällä työtahdilla riittävän pitkään. Sen vuoksi on luonnollista, että metsäkoneen nykyisten kuormainten toiminoja säädetään ahkerasti tavoitteena löytää pehmeät, tarkat ja sulavat liikkeet.
SmartFlow’n uusi kuormaimen digitaalinen älyohjaus muuttaa kuljettajaa rasittavaa kuormaamisen työsuoritusta radikaalisti pehmeään ja rasittamattomaan suuntaan. Kuormaimen hallittu käyttäytyminen hoituu digiohjatussa SmartFlow’ssa äärimmäisen tarkasti paineiden ja virtausten jatkuvan mittauksen ja älykkään ohjauksen ansiosta. SmartFlow, kuormainhydrauliikan digitaalinen ohjaus, parantaa kuormatraktorityön tarkkuutta ja tuottavuutta. Se poistaa kuormaimen kärjen ns. poikkeavan liikkeen, jolloin kuormaintyöskentely nopeutuu sen jokaisessa vaiheessa. Samalla se vähentää kuljettajan väsymistä ja ehkäisee pitkäaikaista rasitusta.
Uusi järjestelmä pienentää polttoaineen kulutusta. Asiakkaiden käyttökokemukset SmartFlow’sta ovat äärimmäisen positiivisia, tyypillinen ensireaktio kokeilun jälkeen on ollut: ”Tämän paremmaksi ei kuormaimen ohjaus voi tulla”. SmartFlow on jo nyt vakio-ominaisuus Ruotsissa Komatsu 855 ja Komatsu 875 -kuormatraktoreissa. Suomessa järjestelmä on ollut pilottikäytössä noin puolen vuoden ajan. SmartFlow-koneiden toimitukset Suomessa aloitetaan tämän syksyn aikana.
SmartFlow-kuormaimen täsmäohjaus on uusin askel Komatsu-kuormatraktoreiden kehitystyössä, jossa päämääränä on tuottavuuden kehittäminen kuljettajan työskentelyolosuhteita parantamalla tai hänen työtään vähentämällä. SmartFlow’ssa ryhdyttiin parantamaan digitekniikan antamaa mahdollisuutta hydrauliikan ohjauksessa. Edellinen mullistava kehitysaskel oli Comfort Ride -ohjaamovaimennus, joka konetta ajettaessa poistaa tehokkaasti kuljettajan kehoon kohdistuvaa kuormitusta. Comfort Ride on lisännyt merkittävästi kuljettajan viihtyvyyttä ja työturvallisuutta, joka puolestaan on parantanut työn tuottavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

FinnMETKO-näyttelyssä ammattilaisilla on mahdollisuus kuormata koneella, jonka hydrauliikkaa ohjaa SmartFlow. Osastolla uutta digiohjauksen tekniikkaa esittelee Komatsu Forest Oy:n Asiakaspalvelupäällikkö Jari Nurminen.


901XC – KAHDEKSANPYÖRÄINEN, KEVYEMMÄN SARJAN HAKKUUKONE

Komatsu 901XC on nopeimmin markkinoita valloittanut Komatsu-harvesteri Suomessa. Ajoitus legendaarisen 901-hakkuukoneen kahdeksanpyöräisen vaihtoehdon kehittämiselle on osunut nappiin. Aloite tuli suomalaisilta yrittäjiltä. Myös metsäteollisuus oli aktiivisesti vaatimassa kalustoa tilanteeseen, jossa hakkuumäärät kasvavat ja kohdistuvat yhä useammin harvennuskohteille ja pehmeille maille. Komatsu 901XC on ottanut hyvin haltuun kosteat ja arat kohteet, harventamisen suhteen kenelläkään ei ole ollut epäilyjä toimivuudesta. Heiluriakseli ja Comfort-keinuteli ovat hyvä kombinaatio, nyt kuormakoneelle jää pahimmissakin paikoissa hakkuukoneen jäljiltä kestävä ajoura.
Suuressa osassa maata Komatsu 901XC on joka paikkaan soveltuva yleiskone. Eteläisimmässä Suomessa puuston järeys ja hehtaarikertymät puhuvat kahden kokoluokan harvestereiden puolesta. Siinäkin koneyrittämisen markkinassa Komatsu 901XC -harvennusekspertti on osoittanut pärjäävänsä kannattavasti pelkissä harvennuskohteissa.

C124 – UUSI HAKKUULAITE JA MONIRUNKOKÄSITTELY

Metkossa esitellään Suomessa ensi kertaa omapainoltaan 1200 kg:n painoluokan keskisarjalainen hakkuupää, C124, joka on edelleen kehitetty malli jo pari vuotta markkinoilla olleesta C144:stä. Hakkuulaite on yleishakkuupää, joka soveltuu niin harvennuksiin kuin päätehakkuisiinkin, peruskoneiksi soveltuvat kaikki markkinallamme käytettävät mallit 901:stä 931XC:hen. C124:n kuten muidenkin Komatsun hakkuulaitteiden pituusmittatarkkuus on huippuluokkaa, niissä on uudentyyppinen yläkarsintaterä. C-sarjan hakkuupäissä syöttöpyörien asento on puunrunkoa kannattava (C = carry = kantaa). Lisävarusteena niihin, kuten muihinkin Komatsu-hakkuulaitteisiin voi liittää erilliset joukkokäsittelypihdit.

Komatsu Forest Oy:n osastolla on esillä koko kotimaan tuoteohjelma. Vieraita varten jotkut koneet on varusteltu portailla ja tasolla turvallista ohjaamovierailua varten. Tuoteohjelmaa esittelee Komatsu Forest Oy:n Markkinointijohtaja Timo Korhonen.
 

KEHITTYMISTÄ PALVELUN KAIKILLA ALUEILLA; VARAOSAT YÖN YLI, NOUTOPISTEET ELI DROPBOX

Koneyritysten kasvu ja niiden keskittyminen oman liiketoimintansa ytimeen, puunkorjuun operaatioon, on luonut metsäkonealalle kasvavan tarpeen koneiden tekniseen ylläpitoon liittyville palveluille. Komatsu Forest Oy on kahden viime vuoden aikana kehittänyt voimakkaasti koneiden huollon ja varaosapalvelun liiketoimintaansa Suomessa ja Baltiassa.
Pirkkalan uuden keskuksen yhteyteen rakennettiin modernit toimivat tilat koneiden huoltoa ja korjausta varten. Samoin varaosa- ja tarvikepalvelu sai viihtyisän ProSelect-myymälän työtiloineen. Huoltopisteiden määrä Suomessa ja Baltiassa on yhteensä 19. Suuri edistysaskel varaosajakelussa tapahtui, kun siirryttiin yli yön toimituksiin, jotka lähtevät liikkeelle Arlandasta lentäen, jatkavat matkaansa nopeina maantiekuljetuksina ja ovat suuressa osassa maata perillä aamuyöstä, pohjoisessakin jo aamupäivän puolella.
Huoltopisteitä täydentämään on rakentumassa tiheä miehittämättömien noutopisteiden verkosto. Nämä DROPBOX:it on sijoitettu huoltopisteiden välimaastoon. Niihin asiakkailla on pääsy omilla avaimillaan. Komatsu Forest Oy:n tavoitteena on kustannustehokas ja palvelualtis organisaatio. Valtaosa huolto- ja varaosapisteistä on yrittäjävetoisia yhteistyöyrityksiä. Tällä hetkellä Komatsu Forest Oy:llä on kolme omaa pistettä: Pirkkala, Jyväskylä ja Rovaniemi.

Komatsu Forest Oy:n FinnMETKO-osastolla numero 18

KOMATSU FOREST OY:N HUOLTOSOPIMUS, SUOMEN JA BALTIAN OLOSUHTEISIIN RÄÄTÄLÖITY

Komatsu Forest -huoltosopimukset kehitettiin asiakkaiden tarpeita kuunnellen eri tasoisiksi ja hintaisiksi. Niiden myynti aloitettiin kaksi vuotta sitten Metkosta. Tällä hetkellä yli puolelle uusista koneista asiakkaat ottavat myös huoltosopimuksen. Yhä useampi käytetyn koneen ostajakin hankkii sellaisen. Huoltosopimuksen tärkein tehtävä on pitää kalusto täydessä toimintakunnossa koko ajan. Huollon toimenpiteet suoritetaan 500 tunnin välein, jolloin mahdollinen huomaamatonkin vajaakuntoisuuden aika saadaan supistettua mahdollisimman lyhyeksi.
Koneyrittäjät arvostavat sopimuksen tuomaa ennakoitavuutta, joka helpottaa sekä budjetointia että töiden suunnittelua. Yllättävien rikkoutumisten varalle solmitaan useimmissa tapauksissa jatkoturvasopimus, jolla koneyrittäjä siirtää taloudellista vastuuta tapahtuneesta haverista Komatsu Forest Oy:lle.
Huoltosopimuksia hallinnoidaan tarkasti, Komatsu Forestin järjestelmään kirjataan huollot sekä niiden yhteydessä tehdyt toimenpiteet ja havainnot; syntyy kattava koneen käytön historia. Komatsu Forest Oy pitää huolen siitä, että kaikki tehtaan järjestämät kampanjat ja päivitykset tehdään huoltojen yhteydessä tai sopivassa ajankohdassa MaxiFleet-etäyhteydellä.

FinnMETKO 2018 -näyttelyssä Komatsu Forestin huoltosopimusta esittelee sen myynnistä vastaava Mika Latvala.

AVOIN INTERNET MONINKERTAISTI MAXIFLEETIN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

Fleet management -järjestelmät, kuten nimikin sanoo, ovat alun perin koneiden hallintaan tarkoitettuja IT-työkaluja, joiden avulla koneiden sijainti ja niiden senhetkinen tilanne saatiin selville. Se oli tärkeä ominaisuus etenkin monessa kehittyvässä metsätalousmaassa, jossa koneiden ja henkilökunnan valvonnalla oli tarpeet ja perinteet. Pohjoismaissa odotukset olivat pidemmällä. Suomessa MaxiFleetin antama mahdollisuus etähallintaan otettiin mielenkiinnolla vastaan. Komatsu Forest Oy:n tukihenkilöt käyttävät päivittäin etähallintaa ohjelmien päivittämiseen ja kuljettajien tukemiseen ongelmatilanteissa.
Nyt, kun periaatteessa jokainen Komatsu-kone on avoimen internetin piirissä, MaxiFleetin mahdollisuudet tarjota palveluja ovat moninkertaistuneet. Koneiden hallintarutiinien ja etäohjauksen rinnalle on nousemassa monipuoliset analyyttiseen kerättyyn tietoon perustuvat palvelun mahdollisuudet. Komatsu Forest Oy herättelee FinnMETKO 2018 -näyttelyssä keskustelua tällaisen tiedon hyödyntämisestä. Kuinka sitä voisi parhaiten käyttää koneyrityksen tuottavuuden kohottamiseen? MaxiFleetin tarjoama tietomäärä on valtava. Ongelmana on varsin komplisoitu toimintaympäristö, jossa oikeiden analyysien ja toimenpide-ehdotusten tekeminen edellyttää ammattitaitoa. Siihen Komatsu Forest Oy:ssä panostetaan parhaillaan.

FinnMETKO 2018 -näyttelyssä MaxiFleet-palveluja niiden kaikessa laajuudessaan esittelee Komatsu Forest Oy:n Jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen.