Runkokoodauksen avulla kuljettaja voi luokitella yksittäisiä puita kohdetta koskevien lähtökohtien perusteella. "Tekopökkelöiden" lisäksi käyttäjä voi tarkastella koodattuja puita valitsemalla "jättöpuut" tai "puuryhmät". Koodattujen puiden sijainti tallennetaan Maxifleetiin ja ne on merkitty selkeästi kohteen karttaan. Uusi ominaisuus helpottaa ohjeiden, kuten jättöpuiden välisten etäisyyksien, noudattamista.

Maxifleet voi myös aiemmin koodattujen puiden perusteella ehdottaa, milloin kuljettajan tulee katkaista teköpökkelö tai jättää puu käsittelemättä. Järjestelmä voi myös näyttää, milloin on aika tehdä jättöpuu, mikä helpottaa käyttäjää. On myös mahdollista seurata tehtyjen tekopökkelöiden määrää, jotta kuljettajan ei tarvitse laskea niitä itse. Huomaa, että kuvan runkokoodit ovat esimerkkejä, koodit on asetettu toimeksiannon spesifikaatioiden perusteella. Nimitykset ovat myös suomenkielisiä kaikkiin Suomeen tulevissa koneissa.

Sen lisäksi, että runkokoodien visualisointi helpottaa kuljettajan työtä, se auttaa raportoimaan, että työ on suoritettu oikein metsänomistajan toimeksiannon perusteella.