Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä

MaxiXT – Täyttä hallintaa

MaxiXT on markkinoiden nykyaikaisin ja monipuolisin koneenohjausjärjestelmä

MaxiXT -koneenohjaus- ja informaatiojärjestelmä tulee uutuutena Komatsu 2020 -malleihin; sekä kuormatraktoreihin että hakkuukoneisiin. MaxiXT on markkinoiden nykyaikaisin ja monipuolisin koneenohjausjärjestelmä, joka korvaa aikaisemman MaxiXplorer-järjestelmän.

MaxiXT näyttää monella tapaa tutulta MaxiXplorerilta, mutta sen suoritusteho ja ominaisuudet on päivitetty nykyisiä sekä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Ohessa tarkempi kuvaus MaxiXT:n toiminnoista.

Koneen hallinta

MaxiXT:n koneen hallinta on markkinoiden johtava, koska se on täysin integroitu muihin järjestelmiin. Koneen hallinta kattaa kaiken nosturista ja ohjaamon oikaisusta voimansiirtoon ja esimerkiksi portaisiin. Järjestelmään on helppo luoda rajaton määrä käyttäjiä sekä lukuisia erilaisia kuljettajaprofiileja eri olosuhteissa ajoa varten. Nosturia ja ohjaamon oikaisua on helppo ohjata yhdestä ainoasta valintaruudusta. Kaikkia kuljettajakohtaisia toimintoja voidaan hienosäätää juuri niin herkiksi ja nopeiksi tai pehmeiksi ja tarkoiksi kuin kukin kuljettaja haluaa.

Hakkuulaitteen hallinta

MaxiXT:n hakkuulaitteen ohjaus on yksi kaikkein monipuolisimmista markkinoilla. Yhdessä tehokkaan hydraulisen järjestelmän kanssa, se mahdollistaa runkojen käsittelyn nopeasti ja tarkasti. Karsimaterien, syöttörullien ja hakkuulaitteen kallistuksen toiminta on helppo säätää puulajikohtaisesti ja läpimittaluokittain graafisesti. Tämä tarjoaa optimaalisen tuottavuuden, mittaustarkkuuden ja ajansäästöä. Muita toimintoja ovat esimerkiksi laipan pelastus. MaxiXT osaa automaattisesti säädellä puristuspainetta karsimaterillä ja syöttörullilla. Järjestelmä helpottaa myös automaattisesti syöttöä vähentämällä karsimaterien puristuspainetta syötön lähtiessä liikkeelle. Erityinen paksuoksatoiminto on käytettäviessä erityisen paksuoksaisissa rungoissa. Jos metsä on helppo käsitellä ja laadultaan hyvää, kuljettaja voi lisätä tuottavuutta käyttämällä sekvenssiohjausta yhdistämään kaatosahauksen jälkeiset toiminnot. MaxiXT voi myös ohjata yläsahaa, kantokäsittelyä, ketjunvoitelua ja värimerkkausta jopa kolmelle värille. MaxiXT:n nerokas monirunkokäsittely tarjoaa sekä tehokkaan hakkuulaitteen ohjauksen että raportoinnin.

Leimikoiden hallinta

Kuljettaja luo hakkuualueita, joita voi olla useita auki kerrallaan. Hakkuualueiden määrä on rajaton. Hakkuualueelle voidaan luoda alileimikoita, kuten esimerkiksi harvennus ja päätehakkuu. Alueiden luominen, vaihtaminen eri alueiden välillä sekä alueiden lopettaminen on yksinkertaista ja helppoa koska kaikki toiminnot tapahtuvat samassa paikassa. Kohdeyhteenvedosta on helppoa etsiä tietoa käsiteltävästä leimikosta – puulajit, puutavaralajit, katkonnan sekä muut leimikkoon liittyvät tiedot näet koostetusti täältä. Raportoinnista löytyvästä Tuotantoyhteenvedosta kuljettaja löytää nopeasti tehdyt puutavaralajit jne. esimerkiksi metsäyhtiön niitä kysyessä. MaxiXT voidaan konfiguroida siten, että kaikki raportointi on täysin automatisoitu, ilman kuljettajan toimenpiteitä. MaxiX voidaan jopa asettaa automaattisesti luomaan tuotantoraportti (prd, thp tai hpr) ja lähettämään se tiettyyn sähköpostiosoitteeseen joka päivä kunhan koneessa vain on virrat päällä.

 

Työskentely

MaxiXT hoitaa kaikki apteerauksen vaatimukset yksinkertaisimmasta kuljettajan tekemästä katkontaohjeesta aina metsäyhtiöstä tulleeseen katkontaohjeeseen saakka. MaxiXT myös estää tai varoittaa katkontaohjeen virheistä mistä kuljettajan on ne helppo huomata ja korjata. Työskentely on helppoa koska järjestelmä valitsee katkottavan puutavaralajin sen mittojen, arvojen ja prioriteetin perusteella. Kahvojen painikkeisiin voidaan ohjelmoida eri toimintoja, esimerkiksi manuaalinen pituuden valinta. MaxiXT:n optimoitu katkonta tarjoaa markkinoiden tehokkaimman rungon jakamisen jonka arvo sekä tehokkuus perustuu tuotantolaitoksen tilaukseen. Käytettäessä esimerkiksi raja-arvotaulukkoa lopputulos on tuotantolaitosten haluama. Jokaista puutavaralajimatriisia voidaan vapaasti muuttaa, luokkia voidaan muuttaa, puutavaralajit voidaan muuttaa leimikossa ja paljon muita kehittyneitä ominaisuuksia. Kaikki perustuu Komatsun hakkuulaitteiden erinomaiseen mittaustarkkuuteen.

Laitteet

Tietokone on suunniteltu käytettäväksi erityisesti vaativassa metsäkoneympäristössä. Kiintolevy on massamuistityyppinen SSD, mikä tarkoittaa että se on nopeakäyttöinen ja vailla liikkuvia osia jolloin sen luotettavuus on suuri ja käyttöikä pitkä. Metsäkoneen PC:n käynnistysaika on lyhyt, ja MaxiXT on nopea käyttää ja esim. raportit muodostuvat nopeasti. Tietokoneessa on passiivijäähdytys ilman helposti vikaantuvia tuulettimia mikä lisää luotettavuutta. Näyttö on sijainniltaan ja asennoltaan säädettävä. PC:ssä on USB-portteja nopeaan tiedonsiirtoon esimerkiksi muistitikuille. Tietokone on yhteensopiva kaikille tarjoamillemme modeemivaihtoehdoille metsäyhtiöidenkin tiedonsiirtoon ja se sisältää joko erillisen GPS-antennin tai GPS-signaali kulkee modeemin läpi. Lisävarusteena on 12-tuuman kosketusnäyttö jolla voi korvata osittain sekä hiiren että näppäimistön. Kosketusnäyttö toimii samalla tavalla kuin taulutietokoneessa tai älypuhelimessa. Vakionäytössä osoitinta ohjataan kahvoissa olevalla hiirellä tai näppäimistössä olevalla integroidulla hiirellä. Automaattinen tiedonsiirto mittasaksien ja tietokoneen välillä on ollut pitkään Komatsulla itsestäänselvyys. Mittasakset latautuvat aina kun ne ovat telineessään. MP3-yhteensopiva radio USB-liitännällä ja muistikorttipaikka sisältyvät koneeseen. MediaZone neljällä USB-liitännällä, joka on liitetty tietokoneeseen on lisävaruste. Kaksi ohjauskahvavaihtoehtoa, EME puukahvalla ja ergonomisesti sijoitetuilla painikkeilla tai KCC-minivivut.
MaxiXT service

Huolto ja kalibrointi

MaxiXT näyttää hälytykset, joissa ilmenee sen syy ja virhekoodi, jos jokin menee vikaan. Hälytykset tallentuvat myös lokitiedostoon ja ne näytetään kuljettajalle hälytyshistoriassa. Komatsun sähköinen varaosakirja, ESS, sisältää kaikki koneen osat, varaosanumerot, räjäytyskuvat, käyttöohjeet sekä paljon muuta. Käyttäjäystävällinen vikadiagnostiikka mahdollistaa laajan vianmäärityksen paikan päällä koneessa. Koneen kalibrointi voidaan tarkistaa mittasaksilla milloin tahansa. Tiedonsiirto MaxiXT:n ja mittasaksien välillä on täysin automaattista. Mittaustiedot säilytetään ja niitä käytetään kalibrontiin mittauslain mukaisesti. Käytettävä kalibrointityyli on tarkka koko mittausalueella ja se pysyy vakaana säätilojenkin vaihdellessa. Kerätyt runkoprofiilit ja kontrollimittaukset voi kuljettaja helposti tarkastaa MaxiS-ohjelmistolla, joka näyttää myös, onko hakkuulaite säädetty oikein ja seuraavatko karsimaterät runkoa työskennellessä. Järjestelmän kalibrointiehdotus on helppo ymmärtää ja kuljettaja voi sen perusteella tehdä koneen hienosäädön. Raportoinnista löytyy kalibrointihistoria sekä satunnaisrunkojen että valittujen runkojen osalta.

Muut ohjelmat

MaxiXT sisältää myös useita kehittyneitä päätöksenteon tukijärjestelmiä ja apuvälineitä, kuten paikkatieto-ohjelmiston, mittauksen laatutyökaluja sekä sähköisen varaosakirjan. Osa ominaisuuksista tai ohjelmistoista ovat lisävarusteita ja saatavilla vain tietyillä markkina-alueilla.

MaxiS
Runkoprofiili luodaan joka kerta, kun runko on korjattu. MaxiS tarjoaa kuljettajalle graafisen kuvaajan tehdyistä rungoista.

MaxiFleet
MaxiFleet-konekalustonhallintajärjestelmä mahdollistaa kaikkien koneiden paikantamisen, yksittäisten koneiden tilan tarkistamisen, tuotos- ja konetietojen valvonnan, koko konekannan koordinoinnin/optimoinnin ja ennalta ehkäisevät huoltotoimenpiteet.

MaxiVision

Siirrä tietoja muista yhteensopivista paikkatieto-ohjelmistoista. MaxiVision-ohjelmisto koostuu eri kartta- ja tietotasoista. Ohjelmassa näkyvät ajourat ja harvesterin tekemät kasat. Voit rajata ja katsoa tietyn alueen puutavaralajikertymät. Mittaa pinta-alat ja matka. Noudattaa StanForD-standardin paikkatieto-osaa. Toimii yhdessä MaxiFleetin ja MaxiXT:n kanssa.

ESS
Sähköinen varaosakirja, samat osat näkyvillä sekä koneessa että varaosamyynnissä sisältäen myös räjäytyskuvat. Kuljettaja voi kopioida varaosien tilauslomakkeen ja lähettää sen varaosamyyntiimme. Järjestelmä myös näyttää missä koneen tietty komponentti sijaitsee. Sisältää myös kuljettajan käsikirjan sekä muita ohjeita.

Sähköposti
Koneessa on Windows Live Mail -sähköposti jota voit käyttää mikäli koneesi on varustettu oikeanlaisella modeemilla.