Ohjaus- ja informaatiojärjestelmä

Täyttä hallintaa

MaxiXplorer – markkinoiden nykyaikaisin ja monipuolisin koneenohjausjärjestelmä


Koneen hallinta

MaxiXplorerin koneen hallinta on markkinoiden johtava, koska se on täysin integroitu muihin järjestelmiin. Koneen hallinta kattaa kaiken nosturista ja ohjaamon oikaisusta voimansiirtoon ja portaisiin. Järjestelmään on helppo luoda rajaton määrä käyttäjiä sekä lukuisia erilaisia kuljettajaprofiileja eri olosuhteissa ajoa varten. Nosturia ja ohjaamon oikaisua on helppo ohjata yhdestä ainoasta valintaruudusta. Kaikkia kuljettajakohtaisia toimintoja voidaan hienosäätää juuri niin herkiksi ja nopeiksi tai pehmeiksi ja tarkoiksi kuin kukin kuljettaja haluaa.

Hakkuulaitteen hallinta

MaxiXplorerin hakkuulaitteen ohjaus on yksi kaikkein monipuolisimmista markkinoilla. Yhdessä tehokkaan hydraulisen järjestelmän kanssa, se mahdollistaa runkojen käsittelyn nopeasti ja tarkasti. Karsimaterien, syöttörullien ja hakkuulaitteen kallistuksen toiminta on helppo säätää puulajikohtaisesti ja läpimittaluokittain graafisesti. Tämä tarjoaa optimaalisen tuottavuuden, mittaustarkkuuden ja ajansäästöä. Muita toimintoja ovat esimerkiksi laipan pelastus. MaxiXplorer osaa automaattisesti säädellä puristuspainetta karsimaterillä ja syöttörullilla. Järjestelmä helpottaa myös automaattisesti syöttöä vähentämällä karsimaterien puristuspainetta syötön lähtiessä liikkeelle. Erityinen paksuoksatoiminto on käytettäviessä erityisen paksuoksaisissa rungoissa. Jos metsä on helppo käsitellä ja laadultaan hyvää, kuljettaja voi lisätä tuottavuutta käyttämällä sekvenssiohjausta yhdistämään kaatosahauksen jälkeiset toiminnot. MaxiXplorer voi myös ohjata yläsahaa, kantokäsittelyä, ketjunvoitelu ja värimerkkausta jopa kolmelle värille. MaxiXplorerin nerokas monirunkokäsittely tarjoaa sekä tehokkaan hakkuulaitteen ohjauksen että raportoinnin.

Leimikoiden hallinta

Kuljettaja luo hakkuualueita, joita voi olla useita auki kerrallaan. Hakkuualueiden määrä on rajaton. Hakkuualueen alle voidaan luoda omat alileimikkonsa, esimerkiksi harvennus ja päätehakkuu. Alueiden luominen, vaihtaminen eri alueiden välillä ja alueiden lopettaminen on yksinkertaista sekä helppoa koska kaikki tapahtuu samassa paikassa. Kohdeyhteenveto on helppo paikka etsiä tietoa käsiteltävästä leimikosta – puulajit, puutavaralajit, katkonnan sekä muut leimikkoon liittyvät tiedot näet koostetusti täältä. Raportoinnista löytyvästä Tuotantoyhteenvedosta kuljettaja löytää nopeasti tehdyt puutavaralajit jne. esimerkiksi metsäyhtiön niitä kysyessä. MaxiXplorer voidaan konfiguroida siten, että kaikki raportointi on täysin automatisoitu, ilman kuljettajan toimenpiteitä. MaxiXplorer voidaan jopa asettaa automaattisesti luomaan tuotantoraportti (prd, thp tai hpr)- ja lähettämään se tiettyyn sähköpostiosoitteeseen joka päivä kunhan koneessa vain on virrat päällä.

Työskentely

MaxiXplorer hoitaa kaikki apteerauksen vaatimukset yksinkertaisimmasta kuljettajan tekemästä katkontaohjeesta aina metsäyhtiöstä tulleeseen katkontaohjeeseen saakka. MaxiXplorer myös estää tai varoittaa katkontaohjeen virheistä mistä kuljettajan on ne helppo huomata ja korjata. Työskentely on helppoa koska järjestelmä valitsee katkottavan puutavaralajin sen mittojen, arvojen ja prioriteetin perusteella. Kahvojen painikkeisiin voidaan ohjelmoida eri toimintoja, esimerkiksi manuaalinen pituuden valinta. MaxiXplorerin optimoitu katkonta tarjoaa markkinoiden tehokkaimman  rungon jakamisen jonka arvo sekä tehokkuus perustuu tuotantolaitoksen tilaukseen. Käytettäessä esimerkiksi raja-arvo taulukkoa lopputulos on tuotantolaitosten haluama. Jokaista puutavaralajimatriisia voidaan vapaasti muuttaa, luokkia voidaan muuttaa, puutavaralajit voidaan muuttaa leimikossa ja paljon muita kehittyneitä ominaisuuksia. Kaikki perustuu Komatsun hakkuulaitteiden erinomaiseen mittaustarkkuuteen.

Laitteet

PC on suunniteltu käytettäväksi erityisesti vaativassa metsäkone -ympäristössä. Kiintolevy on massamuistityyppinen SSD, mikä tarkoittaa että se on nopeakäyttöinen ja vailla liikkuvia osia jolloin luotettavuus on suuri ja käyttöaika pitkä. Metsäkoneen PC:n käynnistysaika on hyvin lyhyt, ja MaxiXplorer on nopea käyttää ja esim. raportit muodostuvat nopeasti. Tietokoneessa on passiivijäähdytys ilman helposti vikaantuvia tuulettimia mikä lisää luotettavuutta. Näyttö on sijainniltaan ja asennoltaan säädettävä. PC:ssä on USB-portteja nopeaan tiedonsiirtoon esimerkiksi muistitikuille. PC on yhteensopiva kaikille tarjoamillemme modeemivaihtoehdoille metsäyhtiöidenkin tiedonsiirtoon ja se sisältää joko erillisen GPS -antennin tai GPS signaali tulee modeemin läpi. Lisävarusteena on 12-tuuman kosketusnäyttö jolla voit korvata osittain sekä hiiren että näppäimistön. Kosketusnäyttö toimii samalla tavalla kuin Tablet PC:ssä tai älypuhelimessa. Vakionäytössä hiiren osoitinta ohjataan kahvoissa olevalla hiirellä tai näpäimistössä olevalla integroidulla hiirellä. Hyvin suojattu A4-väritulostin ja helposti saavutettava MediaZone neljällä USB-liitännällä, joka on liitetty tietokoneeseen ovat lisävarusteita. Automaattinen tiedonsiirto mittasaksien ja tietokoneen välillä on ollut pitkään Komatsulla itsestäänselvyys. Mittasakset latautuvat aina kun ne ovat telineessään. MP3-yhteensopiva radio USB-liitännällä ja muistikorttipaikka sisältyvät koneeseen. Kaksi ohjauskahva vaihtoehtoa, EME puukahvalla ja ergonomisesti sijoitetuilla painikkeilla tai KCC minivivut.

Huolto ja kalibrointi

MaxiXplorer näyttää hälytykset, joissa ilmenee syy ja virhekoodi, jos jokin menee vikaan. Hälytykset tallentuvat myös lokitiedostoon ja ne näytetään kuljettajalle hälytyshistoriassa. Komatsun sähköinen varaosa kirja, ESS, sisältää kaikki koneen osat, varaosanumerot, räjäytyskuvat, käyttöohjeet ja paljon muutakin. Käyttäjäystävällinen vikadiagnostiikka mahdollistaa laajan vianmäärityksen paikan päällä koneessa. Koneen kalibrointi voidaan tarkistaa mittasaksilla milloin tahansa. Tiedonsiirto MaxiXplorerin ja mittasaksien välillä on täysin automaattista. Mittaustiedot säilytetään ja niitä käytetään kalibrontiin mittauslain mukaisesti. Käytettävä kalibrointityyli on tarkka koko mittausalueella ja se pysyy vakaana säätilojenkin vaihdellessa. Kerätyt runkoprofiilit ja kontrollimittaukset voi kuljettaja helposti tarkastaa MaxiS ohjelmistolla, joka näyttää myös, onko hakkuulaite säädetty oikein ja seuraavatko karsimaterät runkoa työskennellessä. Järjestelmän kalibrointiehdotus on helppo ymmärtää ja kuljettaja voi sen perusteella tehdä koneen hienosäädön. Raportoinnista löytyy kalibrointi historia sekä satunnaisrunkojen että valittujen runkojen osalta.

Muut ohjelmat

MaxiXplorer sisältää myös useita kehittyneitä päätöksenteon tukijärjestelmiä ja apuvälineitä, kuten paikkatieto -ohjelmiston, mittauksen laatutyökaluja sekä sähköisen varaosakirjan. Osa ominaisuuksista tai ohjelmistoista on lisävarusteita ja saatavissa vain tietyillä markkina-alueilla.

MaxiS
Runkoprofiili luodaan joka kerta, kun runko on korjattu. MaxiS tarjoaa kuljettajalle graafisen kuvaajan tehdyistä rungoista.


MaxiN
Siirrä tietoja muista yhteensopivista paikkatieto -ohjelmistoista. Ohjelmisto koostuu eri kartta- ja tietotasoista. Ohjelmassa näkyvät ajourat ja harvesterin tekemät kasat. Voit rajata ja katsoa tietyn alueen puutavaralajikertymät. Mittaa pinta -alat ja mittaa matka. Noudattaa StanForD -standardin paikkatieto -osaa. Toimii yhdessä MaxiXplorerin kanssa.


ESS
Sähköinen varaosakirja, samat osat näkyvillä sekä koneessa että varaosamyynnissä sisältäen myös räjäytyskuvat. Kuljettaja voi kopioida varaosien tilauslomakkeen ja lähettää sen varaosamyyntiimme. Järjestelmä myös näyttää missä koneen tietty komponentti sijaitsee. Sisältää myös kuljettajan käsikirjan ja muita ohjeita.


Sähköposti
Koneessa on Windows Live Mail sähköposti jota voit käyttää mikäli koneesi on varustettu oikeanlaisella modeemilla.