Koko maailman autokanta, raskas liikenne ja henkilöautot on saatava päästöiltään puhtaammiksi. Koska pakokaasujen puhdistustekniikoiden soveltaminen pieniin henkilöautodieseleihin on lähes mahdotonta, ne tullaan jo lähitulevaisuudessa korvaamaan bensiini-, hybridi- tai sähkövoimanlähteillä. Raskaan liikenteen diesel-kaluston osalta voidaan nykyisillä puhdistustekniikoilla edetä vielä askel tai kaksi.

Metsäkoneiden osuus vaarallisten päästöjen kokonaismäärässä on häviävän pieni, mutta koneyrittäjien rooli operoida luonnon keskellä ja työskennellä kansainvälisen metsäyhtiön kontrollin alla velvoittaa urakointiyrityksiä suhtautumaan vakavasti moottoreiden ympäristövaatimuksiin. Tiukan paikan tullen metsäyhtiöiden vastuullisuussääntöjen katsotaan koskevan myös metsissä urakointisuhteessa työskenteleviä koneita.

Tiukemmat rajat

Tiukentuneet työkonemoottoreiden päästönormit ovat haastaneet konevalmistajia: ilman pakokaasujen jälkikäsittelyä ei enää päästä raja-arvojen alle. EU Stage 4 -tasolle siirtyminen Komatsu-koneissa ratkaistiin pääasiassa jälkikäsittelyaineen määrää lisäämällä. Ei työ tähän lopu, parin vuoden päässä odottavat uudet vielä tiukemmat päästörajat. SCR-jälkikäsittelytekniikalla jatketaan, toivon mukaan urealiuoksen varastointi-, kuljetus- ja tankkauskäytäntöjen kehittämisessä on tuolloin edistytty. Tähän mennessä on tullut selväksi, että moottoriurealiuoksen kanssa on oltava tarkkana sen matkatessa varastosta koneen tankkiin.

Timo Järvenpää:
Älä päästä likaa moottorin ureajärjestelmään

Timo JärvenpääKomatsu Forest Oy:ssä Timo Järvenpää katsoo moottoreiden päästökysymyksiä kahdesta näkökulmasta: moottoriekspertin ja takuukäsittelijän. Hän ei osoita sormellaan ongelmien osalta käyttäjien suuntaan, koneen käyttäjällä lienee kuitenkin parhaat mahdollisuudet vaikuttaa jälkikäsittelylaitteiston puhtauteen. Konevalmistajan vastuulla on etsiä uusia innovaatioita ja toimintatapoja, jotka helpottavat kuljettajien työtä moottoriurean käsittelyssä.

”Koneyrityksessä urealiuosta varastoidaan, kuljetetaan ja tankataan, jokaisessa vaiheessa on oltava tarkkana. Moottoriurealla on maksimi varastointiaika, jota ei voi ylittää, koska urea kiteytyy aikaa myöten, ja auringonvalo vielä nopeuttaa sen pilaantumista. Kuljetettaessa astioiden on oltava puhtaita. Kriittisin hetki, luulisin, on kun ainetta tankataan koneeseen: pakkasella urealiuos jähmettyy, tankkaaminen hidastuu, syntyy kiusaus poistaa täyttöaukon sihti työn nopeuttamiseksi”, kuvailee Timo Järvenpää likaantumisen mahdollisia syitä.

Suodattimet

”Imusuodatin tukkeutuu, jos urea on ikääntynyttä tai likaista. Sitä taas seuraa tavallisesti vikahälytys ja automatiikan suorittama moottoritehon pudottaminen. Jos suodatinta ei vaihdeta ajoissa, pumppu ja annosteluyksikkö vaurioituvat. Likainen painesuodatin johtaa ajan myötä vieläkin laajempiin vaurioihin”, muistuttaa Timo Järvenpää.