Koneyrittäjä Kimmo PeräläSilmiinpistävää nuoressa yrittäjässä on myös halu ja kyky ottaa käyttöön uutta teknologiaa; Komatsun asiakkaana Kimmo Perälä näkee monia mahdollisuuksia MaxiFleetin antaman tiedon hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassaan. Jotain uudesta tavasta ajatella kertoo myös suhtautuminen koneiden tekniseen ylläpitoon: Metsä-Perälän koneissa on kattavat huoltosopimukset. Kimmo Perälässä on tervettä idealismia, sellaista jonka tiukkenevat taksat ja koetut kohtuuttomuudet ovat koneurakoinnista tukahduttaneet. Hän haluaa pitää ovet auki joka suuntaan. Jokainen metsäalan toimija koetaan potentiaaliseksi yhteistyökumppaniksi: metsänomistajat, metsäyhtiöt, metsänhoitoyhdistykset ja toiset koneyrittäjät.

Perinteistä ja uudenlaista menoa Metsä-Perälä Oy:ssä

Yhteistyö Metsähallitus Metsätalous Oy:n kanssa on sitä koneyrittämisen perinteistä osa-aluetta, jota aikaisemmin kutsuttiin urakoinniksi. Siellä työskentelee kaksi ketjua, pitkäaikaisella sopimuksella. Vakaa sopimuskumppani ja tuttu alue antavat mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen sillä rintamalla. Yksi koneketju on taas sijoitettu Metsä-Perälä Oy:n oman puukaupan kohteiden hakkuuseen ja lähikuljetukseen. Kimmo Perälä ostaa puuta Jyväskylän seudulta, korjaa ja toimittaa sen Stora Ensolle. Korjuun jälkeen hakkuualalle on tarvittaessa tarjolla jälkihoitoa, esimerkiksi taimet ja istutus. Suomessa on vain muutamia tällaisia yrityksiä. Se tekee Metsä-Perälän tapauksesta mielenkiintoisen.

Tarkka tieto korjuun kustannuksista

Kimmo Perälä avaa hieman omia vahvuustekijöitään leimikoiden haltuun saamisessa: ”Käsittelen jokaista leimikkoa omana tapauksenaan, korjuuolosuhde näkyy hinnoittelussa metsänomistajalle; selkeä kohde – parempi hinta. Kustannusten arviointi ja laskenta ovat kokemuksen myötä kehittyneet, ei tarvitse tasoitella eikä käyttää keskimääräisiä arvoja, tiedän jo nykyään melko tarkkaan, paljonko säästyvistä korjuukustannuksista voin siirtää puun myyjälle. Rahan lisäksi hyvä korjuujälki ja täsmällisyys ovat tärkeässä roolissa asiakassuhteiden luomisessa. Parhaassa tapauksessa tähän mennessä olemme saaneet viidesti korjata puuta saman tilan metsistä.” Kimmo Perälä vihjaa myös oman hankintatoiminnan antamaan ammattitaitoon arvioida ja laskea korjuun todellisia kustannuksia: ”Se auttaa urakkakilpailuissa rajan vetämisessä, niissä kun hinnaltaan edullinen tarjous on yleensä vahvoilla, toisinaan desimaalit ratkaisevat.”

Metsä-Perälä Oy:n Kimmo Perälälle kuljettajat ovat tuottavuuden avainhenkilöitä

Kuljettajat, tuottavuuden avainhenkilöitä

Metsä-Perälä käyttää jo nyt aktiivisesti Komatsu Forest Oy:n tarjoamia uusia palveluita, MaxiFleetia ja huoltosopimuksia, mutta kysymys ei Kimmo Perälälle ole mistään kritiikittömästä muoti-ilmiöstä, päinvastoin: ”Näen MaxiFleetissa ja sen hyödyntämisessä paljon kehittymisen potentiaalia, siksi haluan olla sitä omalta osaltani käyttämässä ja kehittämässä. Otetaanpa esimerkiksi vaikka etäyhteys, juuri äsken korjasin MaxiFleetin etäyhteydellä toisen työmaan hakkuukoneen apt-tiedostoa – ei turhia kilometrejä ja ajanhukkaa. Se, että koko ajan pysyy selvillä mitä koneilla tapahtuu, säästää omaa ja kuljettajien aikaa, moni iltapuhelu on muuttunut tarpeettomaksi”, sanoo Kimmo. Hän on pohtinut paljon kuljettajien työsuorituksen helpottamista ja rationalisoimista MaxiFleet-tiedon avulla. Kimmo Perälä myöntää, että ollaan vaikealla alueella; kuinka pitkälle päästään oman organisaation yhteisin voimin tiedon hyödyntämisessä, koska ennemmin tai myöhemmin tarvitaan ulkopuolista tietotaitoa, ja mistä sitä saa?

”Konetyöhön on takertunut paljon turhaa tekemistä, pinttyneitä maneereita, mikä näkyy vaikkapa turhana koneiden tyhjäkäyntinä ja kuljettajan väsymisenä. Ihan tavallisen työsuorituksen pitää riittää periaatteessa, ylisuorittaminen, siitä on vain haittaa. Kuljettajien huonot päivät kun saisi pois”, pohtii Kimmo Perälä. Konevalmistajan resurssia hän pitää parhaimpana vaihtoehtona, jos ulkopuolista tukea tarvitaan MaxiFleet-analyysien tekemiseen.

Metsä-Perälä Oy:n Komatsu 931 -hakkuukone kesäiselä leimikolla Jyväskylän Sarvenperällä

Huoltosopimuksista puhuttaessa Kimmolla on siinäkin kuljettajanäkökulma: ”On parempi että samaan aikaan kun Komatsun huoltoyritys huoltaa konetta, voi kuljettaja levätä. Tarpeetonta työtä on pyrittävä välttämään. Eivät meillä esimerkiksi ajokoneenkuljettajat koskaan nouda polttoaineita metsään, se tulee sinne tankkiautolla”, kertoo Kimmo esimerkkinä. Hänen mielestään huoltosopimukset ohjaavat liian monessa tapauksessa koneiden kuljettamista halliin huollon ajaksi: ”Ihan tarpeettomasti, kyllä maastohuoltamisen rutiinit voitaisiin kehittää ympäristö- ja työturvallisiksi.” Varaosien ripeää kulkua ja dropboxeja Kimmo Perälä pitää erinomaisena asiana, toki siihenkin saadaan tulevaisuusperspektiivi: ”Jonain päivänä osat tulevat suoraan taskuun.”