Näin voidaan tulkita jyväskyläläistä koneyrittäjää, Kimmo Perälää, kun hän esittelee uutta 16-tonnin kuormakonettaan Jyväskylän Sarvenperällä: ”Kuormakoneen on kyettävä vastaamaan harvesterin kasvaneeseen tuotokseen ilman että sen työaikaa radikaalisti jatketaan; toinen työvuoro voi ratkaisevasti heikentää kannattavaa kuormakoneen osuutta. Mahdollisuus kunnon tuloksen tekemiseen löytyy kuormatraktorille todennäköisimmin päätehakkuukohteelta, eikä sitä tilaisuutta saa menettää.”

Ratkaisun nimi: Komatsu 875, LoadFlex ja tehokas kuormain

Metsä Perälä Oy:n tuorein kuormakoneinvestointi on pitkän ja perusteellisen harkinnan tulos. Komatsu Forest Oy:stä ratkaisun rakentamiseen osallistui piiripäällikkö Riku Suhonen. Koneeksi valittiin Komatsu 875, joka varusteltiin kuormatilaltaan, kuormaimeltaan ja hydrauliikaltaan silmälläpitäen äärimmäistä tehokkuutta. Kimmo Perälä osaa antaa tyhjentävän perustelun jokaista ratkaisun yksityiskohtaa koskien: ”Laajentuva LoadFlex-kuormatila antaa mahdollisuuden tuoda täyden kantavuuden edellyttämä määrä puuta tienvarteen, kuorma voidaan palstalla lajitella eri lohkoihin, mikä lyhentää varastolla purkuaikaa, hydraulisesti ohjattavien karikoiden ansiosta kuormaimen liikerata on aina lyhin mahdollinen, vielä kun tehokas kuormain sallii käsitellä jopa 11 tukin taakkoja, niin optimikohteella työ nopeutuu neljänneksellä”, hän luettelee.
Kimmo Perälä (vas.) ja Komatsu-piiripäällikkö Riku Suhonen kertaavat uuden kuormatraktorin teknisiä ratkaisuja
Kimmo Perälä (vas.) ja Komatsu-piiripäällikkö Riku Suhonen kertaavat uuden kuormatraktorin teknisiä ratkaisuja 
LoadFlex – aina täysi kuorma palstalta tien varteen
LoadFlex – aina täysi kuorma palstalta tien varteen

 
Komatsun LoadFlex antaa mahdollisuuden päätehakkuuolosuhteissa, joissa jäljelle jäävä puusto ei rajoita koneen leveyttä, kuormata puutavara leveämpään ja matalampaan muodostelmaan. Näin kuorman painopiste siirtyy alemmaksi, vähentää koneen rasittumista siirtymisen aikana ja sallii teoriassa lisätä hiukan nopeutta. Kimmo Perälä investoi Komatsun LoadFlex-pankkoihin erottelukarikat, jotka jakavat kuormatilan sopivasti kolmeen yhtä suureen osaan; edestakainen koneen siirtely varastolla siirtyi historiaan.

Tehokas kuormain on tärkeä tuottavuustekijä
Tehokas kuormain on tärkeä tuottavuustekijä


Kun mennään harvennukselle, LoadFlex-koneen kuormatila palautuu normaalimittoihin yhdellä nosturin nostolla per puoli, erotteluominaisuus säilyy, nousevista ja laskevista karikoista samoin väkevästä kuormaimesta on hyötyä myös harvennuksella sekä kuormatessa että kuormaa purkaessa. LoadFlex-koneen kuormatilan mitat eri vaihtoehdoilla