Kuljettajan näkökulmasta

Vinkkejä kuljettajalle työssäjaksamiseen

Metsäkoneen kuljettaminen on raskasta ja kuluttavaa työtä. Työolosuhteisiin vaikuttavat monet tekijät, sekä ohjaamossa että sen ulkopuolella. Ongelma-alueet ulottuvat suoranaisista tapaturmavaaroista sellaisiin haittoihin ja vammoihin, joita esiintyy monissa muissakin ammateissa.

Tärkeimmät osa-alueet

Isku-, puristumis-, murskautumis- ja viiltovammat.

Putoamis- ja liukastumisvaarat koneen päällä.
Yleensä tämäntyyppiset tapaturmat tapahtuvat ohjaamon ulkopuolella huolto- ja kunnossapitotöissä.
Muista: koneen huoltopisteiden sijainti samalla alueella ja helposti saatavilla vähentää merkittävästi tarvetta kiivetä koneen päälle. Käytä huoltotehtävissä, koneeseen nousemisessa ja sieltä poistumisessa tarkoitukseen varattuja portaita ja tasoja.

Ympäristöperäiset (sisä- ja ulko-) haitat.

Ihottumat, allergiat, päänsärky, väsymys, pahoinvointi, jalkojen turpoaminen jne.
Nämä vaivat osoittavat selvästi, kuinka monisyinen ja rasittava kuljettajan työympäristö on. Syitä voivat olla runsas auringonvalo kesäisin, ulkoilmasta kulkeutuvat siitepölyt ja pakokaasut, öljyjen ja polttoaineen käsittely ym. Alaraajojen eriasteinen turpoaminen jalkateristä ylös asti johtuu pitkäaikaisesta istumisesta, joka ”kuristaa” vartalon alaosan verenkiertoa, jolloin verta jää (pakkautuu) jalkoihin. Muista Istuimen muotoilu (reuna ei saa estää verenkiertoa), istuma-asento, aurinkokaihtimet, siitepölysuodatin jne.

Stressi, ravinto ym.

Väsyminen, päänsärky, ärtynyt vatsa.
Näiden vaivojen taustalla voivat olla monet asiat, esimerkiksi korkeiden tuotantopaineiden aiheuttama stressi tai jatkuva keskittyminen: hakkuukoneen kuljettajan on tehtävä lähes 100 päätöstä minuutissa. Epäterveellinen ravinto ja ruokailutavat, liian tukeva ruoka. Muista tarkkailla ravinto- ja liikuntatottumuksiasi, kaloreiden saantia suhteessa kulutukseen.

Meluun ja tärinään liittyvät vammat/oireet.

Nykyaikaisten metsäkoneiden melutaso alittaa yleensä suoranaisen meluvammariskin raja-arvot. Kuljettajat altistuvat kuitenkin joka päivä monille muille enemmän tai vähemmän rasittaville äänille. Tällaisia ovat esimerkiksi moottorista lähtevä matalataajuuksinen ääni ja hydrauliikan korkeat taajuudet. Vaikutukset voivat olla kaikkea fyysisestä ja psyykkisestä väsymisestä suorituskyvyn heikentymiseen. Myös tärinät ovat eräs matala-taajuuksisen äänen muoto, joka vaikuttaa edellä kuvatulla tavalla. Muista käyttää kuulonsuojaimia ja pitää taukoja äänirasituksen vähentämiseksi.

Kokovartalotärinä

Kokovartalotärinä on tuttu ongelma-alue metsäkoneiden, etenkin kuormatraktoreiden, ohjaamoissa. Kokovartalotärinällä tarkoitetaan koko kehon tai sen osien altistumista mekaaniselle värähtelylle, jonka syynä ovat koneen liikkeet sekä erilaiset törmäykset ja iskut. Tärinä koetaan väsymisenä ja se voi johtaa ajan kuluessa rasitusvammoihin esimerkiksi selässä, niskassa ja hartioissa. Tärkeitä keinoja näiden haittojen ehkäisemiseen ovat kuljettajanistuimen vaimennuskyky ja kuljettajan fyysinen kunto. Komatsu Forest on vienyt tärinöiden vaimentamisen vielä hieman pidemmälle kehittämällä koneisiin ainutlaatuisen Comfort Ride ohjaamon vaimennusjärjestelmän.

Sormet, ranteet ja hiirikäsi

Metsäkoneenkuljettajien työperäisissä vammariskeissä on nähtävissä selkeä uusi suuntaus. Kun aikaisemmin suurin osa vaivoista esiintyi hartioiden, niskan ja selän alueella, ongelmat ovat nyt siirtyneet sormiin, ranteisiin ja käsivarsiin, diagnooseina usein hiirikäsi ja karpaalikanavasyndrooma. Tämä johtuu nykypäivän ohjaussauvojen ja minikahvojen käytössä tarvittavista pienistä ja yksipuolisista liikkeistä. Hyviä keinoja vammariskien pienentämiseen ovat mikrotaukojen pitäminen sekä työasennon vaihtelu, esimerkiksi muuttamalla säännöllisesti käsi- ja kyynärpäänojien säätöjä.

Valot ja valaistus

Metsäkoneen kuljettamisessa on tärkeää, että ympäristö on hyvin valaistu. Tiedämme, että heikkotehoinen ja epätasaisesti jakautuva valo voi aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä, erityisesti varttuneemmilla kuljettajilla, jotka saattavat tarvita näkemiseen jopa neljä kertaa enemmän valoa kuin nuoremmat kuljettajat. Lisäksi valon ja työasennon välillä on vahva yhteys, sillä riittämättömässä valossa työasentoa muutetaan usein huonoon suuntaan ja keho jännittyy ylimääräisestä ponnistelusta. Seurauksena syntyy usein kipuja ja särkyä selässä, hartioissa ja niskassa.