Komatsu Forest Oy

– vastuuta metsäalan kehityksestä

Komatsu Forest on aktiivinen osallistuja siellä missä suomalaista koneyrittämistä ja metsätaloutta kehitetään tehokkaammaksi, ympäristölle ystävällisemmäksi ja työolosuhteiltaan turvallisemmaksi.

Suurin yhteistyökumppani taloudellisilla ja monilla muilla mittareilla mitattuna on Koneyrittäjien Liitto, sen markkinointiyhtiö ja alueyhdistykset.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen suomalainen metsäkoneen kuljettajakoulutus on Komatsu Forest Oy:lle tärkeä asiakas, toisaalta erinomainen kanava olla mukana kehittämässä oman alan nuorison ja aikuisten koulutusta. Opetussimulaattoreiden kehittämistyössä olemme panostaneet mahdollisimman luonnonmukaiseen simulointiin, mikä nopeuttaa koneen käytön oppimisprosessia.

Komatsu Forest Oy on voimavarojensa rajoissa mukana tukemassa metsäalaan liittyviä hankkeita, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, tieteen ja käytännön yhteensovittamista ja kansainvälistä yhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä voi mainita Lapin Metsätalouspäivät, joka pitkään jatkuneen Komatsu-yhteistyön aikana on kehittynyt huomattavaksi valtakunnalliseksi tapahtumaksi.