Ympäristö etusijalla

Kannattavuuden edellytykset

Me uskomme, että ympäristönäkökohdat ovat pitkällä aikavälillä kannattavuuden edellytys. Ympäristölainsäädännön noudattaminen ja raja-arvojen puitteissa pysytteleminen on itsestään selvää. 

Olemme kuitenkin lisäksi päättäneet ottaa ympäristötyön aktiiviseksi ja luonnolliseksi osaksi kehitys- ja tuotantotyötämme. Koko toimintaamme leimaa vastuun kantaminen, resurssien hallinta sekä avoin asenne ympäristötulosten dokumentointiin ja raportointiin. Odotamme myös alihankkijoidemme jakavan näkemyksemme ympäristöä kohtaan niin teoriassa kuin käytännössäkin.
 

Ilmastoneutraalius ja tarkka valvonta 

 • Tuotantoyksikkömme sekä suurin osa työpajoistamme ovat ilmastoneutraaleja.
 • Ostamme vain ”vihreää sähköä” ja palautamme saman määrän energiaa järjestelmään tuotannossa syntyvien kierrätysmateriaalien muodossa.
 • Kierrätämme mahdollisimman paljon.
 • Pidämme energiankulutuksen mahdollisimman pienenä käyttämällä liiketunnistusvalaistusta, lämmönvaihtimia ja muita ratkaisuja.
 • 93 % rahdistamme on ympäristösertifioitu.
 • Olemme saaneet DNV GL-tarkastusyrityksen ISO 14001 -sertifikaatin.
 • Kaikkia kemikaaleja hallitaan lainsäädännön mukaisesti.
 • Teemme riskianalyysit aineen kaikista mahdollisista käyttötavoista, emme vain omasta käytöstämme.
 

Suunnitelmat 

 • Elinkaarianalyysit kaikille tuotannossa käytetyille materiaaleille
 • Vielä kattavampi kierrätys
 • Työ optimoidun kuljetuksen parissa
 

Ympäristöystävälliset tuotteet

 • Pyrimme suunnittelemaan koneita, joiden liikkuvuus on optimaalinen ja pintapaine rajoitettu
 • Moottorimme on kehitetty erityisesti metsäkoneille siten, että niiden polttoaineenkulutusta ja päästöjä on rajoitettu 
 • Ympäristöystävällisin hydrauliöljy on vakiona käytössä koneillamme
 • Letkut, suodattimet ja pumput on optimoitu biohajoaville öljyille 
 • Olemme kehittäneet turvallisempia hydraulikytkentöjä vuotojen välttämiseksi 

Ympäristöystävälliset moottorit

Olemme dieselmoottorien ympäristöystävällisen tekniikan kärjessä ja pystymme täyttämään lakisääteiset vaatimukset aina EU Stage V / EPA Tier 4 Final -tasolle asti. Nämä vaatimukset ovat moottorilainsäädännön tiukimpia.

Moottorimme ovat SCR-pohjaisia ja niissä on e3-power-tekniikkaa, mikä tarkoittaa, että ne ovat erittäin polttoainetehokkaita, tuottavat suuremman kannattavuuden ja vaikuttavat ympäristöön vähemmän. Käytämme myös puhtaampaa moottoriöljyä, CJ-4-luokkaa, jossa on vain vähän rikkiä.