Kestävä tulevaisuus

Creating value together

Vastuu kestävästä tulevaisuudesta on meille kaikille yhteinen ja jaamme sen yhdessä. Me konevalmistajat tarkastelemme kestävyyttä useista näkökulmista. Esimerkiksi, miten teemme työtämme liiketoiminnassamme ja miten koneemme voivat kestävällä tavalla olla hellävaraisia ympäristölleen. Mutta myös miettimällä, miten me osana kokonaisuutta voimme auttaa tekemään maailmasta paremman paikan elää.

Vastuumme

Yksi perusperiaatteistamme on olla vastavuoroinen ja sijoittaa takaisin, ei vain yhteisöihin, joissa elämme ja työskentelemme, vaan koko yhteiskuntaan. Teemme tämän:

Parantamalla elämänlaatua – edistämällä asiakkaidemme toiminnan kestävyyttä ja turvallisuutta innovatiivisilla tuotteilla, palveluilla ja ratkaisuilla, jotka mahdollistavat korkean tuottavuuden ja mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset.

Kehittämällä ihmisiä – aloitteemme kehittää työntekijöitämme, jälleenmyyjiämme ja toimittajiamme sekä hyödyntää osaamistamme lahjakkuuksien kehittämiseksi ksi paikallisyhteisössä (kumppanuudet koulujen kanssa, STEM-koulutusten sponsorointi jne.)

Kasvaa yhteiskunnan mukana – yhteiskuntaa tukevat toimet. Vastuiden lisäksi, jotka meidän on luonnollisesti täytettävä, kuten hallinto ja sääntöjen noudattaminen, näihin toimiin kuuluvat sosiaalinen vapaaehtoistyö, terveys- ja humanitaariset panostukset sekä ympäristönsuojelu.

One world One Komatsu: 100-vuotisjuhlavuoden 2021 aikana keskitymme erityisesti vastuullisuuteen, ja kaikki työntekijät kutsutaan mukaan kestävään toimintaan.

 

Ympäristötyömme

Sitoumuksessamme minimoida ympäristövaikutukset toiminnallamme keskiössä ovat:

  • Tuotantomme ja tuotteidemme hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  • Uusiutuvan energian käytön lisääminen
  • Vastuullinen vedenkulutus
  • Jätteen vähentäminen

Muutamia kestäviä esimerkkejä 

  • Ostamme vain ”vihreää sähköä” ja palautamme järjestelmään yhtä paljon energiaa tuotannosta talteen otettuna materiaalina. Kierrätämme niin paljon kuin mahdollista
  • Minimoimme tuotannon energiankulutuksen käyttämällä liike-ohjattua valaistusta, lämmönsiirtimiä jne.
  • 93 % kaikista kuljetuksistamme on ympäristösertifioitu
  • Sertifiointielin DNV GL on sertifioinut meidät standardin ISO 14001 mukaisesti
  • Kaikki kemikaalit tarkastetaan lainsäädännön mukaisesti
  • Teemme riskianalyysit aineen kaikille mahdollisille käyttötarkoituksille, ei vain sille, mihin itse käytämme sitä

Lue ympäristökäytäntömme täältä

Tuotantomme

Komatsu Forest One -rakennuksen havainnekuva

Matkallamme hiilineutraaliuteen olemme uudella tuotantolaitoksellamme luoneet tulevaisuuden työpaikan, joka huomioi sekä ihmisen että ympäristön. Koko rakennus on rakennettu Miljöbyggnad Guld -normin mukaisesti energian osalta, jossa vaatimuksena on pysyä alle 60 kWh/m² kulutuksessa. Arvioimme energiankulutuksemme olevan noin 40 kWh/m².

Tuotantolaitoksen katolla olevalla, yhdellä Pohjois-Euroopan suurimmalla, aurinkovoimalalla pystymme tuottamaan 2,62 GWh omaa sähköä aurinkokennojen avulla. Pohjoisen valoisina kesäiltoina tuotettu ylijäämä myydään ja ostettava sähkö on hiilineutraalia. Oma lämmitys ja jäähdytys tuotetaan maalämpölaitoksessamme.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen saavutetaan paitsi rakennuksen kautta myös työprosesseissamme. Esimerkiksi alueella toimivien pyöräkuormaajien määrä vähenee edelliseen tuotantolaitokseen verrattuna.

Muutetut työprosessit edistävät vedenkulutuksen vähentämistä, tässä tapauksessa koneiden pesun osalta. Myös säästösuihkut ja liiketunnistimilla toimivat hanat vähentävät vedenkulutusta.

Istutamme tehtaan rakentamista varten takaisin noin 60-80 poistettua puuta. Alueen luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi suunnittelemme yhteistyössä Uumajan kunnan kanssa puistomaista aluetta tehtaan lähelle, johon tulee erilaisia kukkivia puita ja pensaita.

Tulevaisuuden työpaikkaan kuuluu ympäristönäkökohtien lisäksi myös panostaminen hyvään työympäristöön. Siksi on keskitytty paljon terveellisiin materiaalivalintoihin ja olemme priorisoineet vähäpäästöisiä materiaaleja, esimerkiksi toimiston runko on valmistettu kokonaan puusta. Ilman puhdistamiseksi ja hiilidioksidin kuluttamiseksi vihreitä kasveja on runsaasti, ja olemme huolellisesti rakentaneet ja sisustaneet hyvän ääniympäristön ja varmistaneet terveellisen sisäilmaston, esimerkiksi toimistorakennuksen keskellä on valopiha, jossa on keidas. Terveyttä edistävää toimintaa varten käytettävissä on suuri kuntosali ja turvallisuuden lisäämiseksi pysäköintialue on hyvin valaistu.

Sekä tavaroiden että ihmisten kestävää infrastruktuuria palvellaan ja edistetään käyttämällä läheistä rautatien sivuraidetta tavaroille, samalla kun polkupyöräparkki katolla, sähköautopaikat ja autopoolipaikat ovat mukavan lähellä sisäänkäyntiä.

Tuotteidemme kehittäminen ja käyttö

Kestävämpää metsätaloutta voidaan edistää useilla tavoilla samalla, kun koneita käytetään metsässä. Kehitämme samanaikaisesti useita toimenpiteitä.

Komatsu 825TX

Päästöt
Päästölainsäädännön myötä NOx- ja hiukkaspäästöt ovat pienentyneet radikaalisti.
NOx- ja hiukkaspäästöt ovat pienentyneet radikaalisti
Kuvasta näkyy, miten tämän päivän Stage 5 -moottorit suoriutuvat NOx- ja hiukkaspäästöissä aiempiin tasoihin verrattuna. Meille on aina ollut itsestään selvää pyrkiä markkinoiden puhtaimpiin päästöihin, ja olla aikaisessa vaiheessa ottamassa käyttöön uuttaa teknologiaa.

Suunnittele kestävästi
MaxiFleet-konekalustonhallintajärjestelmämme auttaa kuljettajia suunnittelemaan työalueensa, ajonsa ja yhteistyönsä muiden kanssa, ja tätä kautta tekemään kestäviä valintoja. Konkreettinen esimerkki on ”Kuormatraktoriohjeet”-toiminto, jossa kuormatraktori näkee, mihin hakkuukone on jättänyt kaadetut puut. Näin kuormatraktori pystyy valitsemaan parhaan reitin ajomatkan lyhentämiseksi ja maaperävaurioiden vähentämiseksi. Toinen toiminto on ”share working area”, joka helpottaa yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Sen avulla samalla alueella työskentelevät urakoitsijat voivat jakaa tietoa, joka auttaa optimoimaan ajot ajomatkan ja maaperäolosuhteiden mukaan, tai että puutavaraa noutava puutavara-auto saa pinon tarkan sijainnin ja voi siten suunnitella ajonsa. Optimoitu ajaminen auttaa vähentämään päästöjä.

Komatsu MaxiFleet

Muita tärkeitä toimintoja ovat karttatasot, jotka auttavat kuljettajaa suunnittelemaan ajot maa- ja sääolosuhteiden mukaan. Palovaarakartat auttavat kuljettajaa suunnittelemaan ajot kuumina ja kuivina aikoina. Karttatasot, joista nähdään märät paikat ja vastaavat maaperäolosuhteet, auttavat kuljettajaa vähentämään ajamisesta johtuvia maaperävaurioita.

Kestävyys huollossa
Etätuki mahdollistaa päästöjen vähentämisen, koska kentälle ei tarvitse tehdä matkoja niin usein. Lisäksi näin Covid-19 aikana, että voimme auttaa asiakkaita myös rajoitusten ja sosiaalisen etäisyyden aikana. Koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmään voidaan tallentaa lokitiedostoja koneen erilaisista tapahtumista. Nämä lokitiedostot siirretään MaxiFleetin kautta teknikoillemme, jotka voivat analysoida ja ratkaista ongelman käymättä koneella. Yli 1000 etäyhteyttä kuukaudessa vähentää merkittävästi matkustamista huolto-organisaatiossamme.

Huolto asiakkaan luona

Ennakoiva Komatsu-huoltosopimus on tiivistä yhteistyötä meidän ja koneen omistajan välillä, jossa koneelle laaditaan paras mahdollinen huoltosuunnitelma. Kone tarkastetaan säännöllisesti MaxiFleetin käyttö- ja konetietojen perusteella, jotta koneen huolto voidaan suunnitella ja tarvittavat komponentit vaihtaa ajoissa. Mahdolliset vuodot korjataan ja niistä syntyvät jätteet käsitellään ja hävitetään turvallisesti. Huoltosopimuksen tavoitteena on, että kone on aina hyvässä kunnossa, mikä tarjoaa etuja myös kestävyyden näkökulmasta. Komponenttien, painetasojen jne. säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan, ettei kone kuluta dieseliä enempää kuin on tarpeen.

MaxiFleetin avulla kuljettaja voi myös seurata kulutustaan ja verrata sitä keskiarvoihin. Autamme asiakkaitamme myös koulutuksessa, säädöissä, huollossa ja korjauksissa työn korkean tehokkuuden varmistamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Ekovalikoima
Kulutustuotevalikoimassamme, kuten suodatinsarjat, nesteet, öljyt jne., tarjoamme ympäristöystävällisen valikoiman, jota kutsumme nimellä Natura. Se sisältää mm. hydrauliöljyn, glykolin ja ketjuöljyn, jotka ovat biohajoavia. Alla on kaksi esimerkkiä:

Hydrauliöljy, HE GEN II Natura Prestanda, on biohajoava ja sertifioitu ympäristöystävälliseksi tuotteeksi, ja se on biohajoava vähintään 60 prosenttiin 28 päivän kuluessa. Öljy ei kerry kasveihin tai eläimiin eikä leviä ekosysteemissä. Öljy on synteettistä ja sen sisältö on pääosin biopohjaista ja uusiutuvaa ja se ylittää sertifiointivaatimukset. Öljyn myrkyllisyys on minimaalinen, eikä se ole myrkyllistä vesieläimille ja kasveille, ja sitä valvotaan allergisoivien ja ympäristölle vaarallisten aineiden varalta. HE GEN II Natura on erityisesti suunniteltu käytettäväksi herkillä luontoalueilla, koska se perustuu synteettisiin estereihin ja on sertifioitu ympäristöystävällisen hydraulinesteen vaatimusten mukaisesti. Mineraalipohjaisiin hydrauliöljyihin verrattuna HE GEN II Naturan ympäristövaikutus on pienempi tahattomassa vuoto- tai päästötilanteessa.

Ympäristöystävällisen Komatsu SCO Natura -sahaketjuöljyn sisältö on kasvispohjaista ja uusiutuvaa. Öljy on biohajoavaa, biokertymätöntä eikä se leviä ekosysteemin läpi. Tuote ei myöskään ole haitallinen ihmisille, eläimille tai kasveille. Sahaketjuöljy tarjoaa laitteiden erinomaisen voitelun ja se kiinnittyy erinomaisesti sahalaippaan ja teräketjuun, mikä vähentää kulumista ja pidentää varusteiden käyttöikää. Lisäksi öljynkulutusta voidaan vähentää jopa 50 prosenttia. Komatsu-sahaketjuöljy soveltuu käytettäväksi herkillä luontoalueilla, joita tavanomaiset mineraalipohjaiset öljyt voivat vahingoittaa.

Muutamia kestäviä vaihtoehtojamme koneisiin
SpeedShift, automaattivaihteistomme kuormatraktoreihin, antaa kuljettajalle mahdollisuuden käyttää koneen koko nopeusaluetta ilman, että hänen tarvitsee pysähtyä vaihtamaan vaihdetta. Tämä vähentää sekä polttoaineenkulutusta että hiilidioksidipäästöjä.

3PS jakaa hakkuukoneidemme hydraulitehon paremmin nosturin, hakkuulaitteen ja voimansiirron välillä, mikä vähentää sekä polttoaineenkulutusta että hiilidioksidipäästöjä.  

Lisävarusteena saatava Eco-GLS on ympäristöystävällinen ja mukautuva voitelujärjestelmä hakkuulaitteisiin. Sahaketju ja -laippa voidellaan öljyn sijaan ympäristöystävällisellä rasvalla. Rasvan tarttuvuus on parempi, mikä minimoi sekä kulutuksen että jätteen, mistä on sekä ympäristöllistä että taloudellista hyötyä. Lisäksi se muodostaa vähemmän öljysumua, mikä vähentää ikkunoiden likaantumista, jäähdytysyksiköiden tukkeutumista ja vastaavia ongelmia.

Lisävarusteena saatava Find End Laser on hyödyllinen esikaadettua metsää käsiteltäessä. Toiminnon ollessa käytössä hakkuulaite palaa puun tyveen ja palauttaa pituusmittauksen katkaisematta runkoa. Rungon katkaisutarvetta vähentämällä toiminto vähentää sekä energiankulutusta/polttoaineenkulutusta että puunkulutusta, koska hakkuujätettä muodostuu vähemmän.

Yhteystiedot

Annelie Persson

Annelie Persson

Press Officer

+46 90 70 97 32