MaxiFleet tuotannon- ja käytönseuranta

Mahdollisuus määritellä potentiaaliset parannuskohteet

Tuotannon- ja käytönseurannasta saat koneeseen liittyvät yksilöidyt analyysit.

Tuotannonseuranta

 • Koneanalyysi antaa tiedot kuormaluvusta, määristä, ajetuista matkoista kuormien välillä, keskitilavuudesta ja monesta muusta seikasta.
 • Yksityiskohdat koskien polttoaineen kulutusta esitetään useiden avainlukujen kautta, esimerkiksi polttoainetta/hakattu m3, kulutus/moottoritunti ja mikä on ollut Eco-moodin vaikutus.
 • Täältä saa myös tiedot työvaihekohtaisesta keskimääräisestä kulutuksesta, kuten: kuormaaminen, purkaminen, ajo kuormattuna ja tyhjänä.
MaxiFleet tuotannonseuranta polttoaineenkulutusMaxiFleet tuotannonseuranta polttoaineenkulutus yhteensä

Käytönseuranta

Käytönseuranta käyttöasteineen, samoin aikojen jakaumat:

 • prosessointi
 • maastoajo 
 • muu työ
 • tieajo 
 • keskeytysaika 

Parantamisalueiden löytymistä helpottaa, kun keskeytysaika voidaan jakaa syihin, kuten:

 • korjaamiseen kulunut aika 
 • korjauksen odottamiseen kulunut aika 
 • tekninen ylläpitoaika
 • lavettikuljetusaika
 • häiriöaika

MaxiFleet käytönseuranta kokonaisaika MaxiFleet käytönseuranta keskeytysaika