MaxiFleet koneanalyysi

– seuraa koneen tilannetta, kohottaa tuottavuutta

MaxiFleetin Advanced ja Advanced Plus tarjoavat pääsyn Koneanalyysiin, missä koneita voidaan seurata tehokkaasti ja olla selvillä niiden tilanteesta. Käyttöaste ja avainluvut ovat näkyvillä, samoin hälytykset ja varoitukset osoittavat selkeästi, jos koneen käyttäytymisessä on poikkeavaa.

Koneanalyysi on rakennettu pohjana metsäkoneen toiminnot (kuorma- ja hakkuukone). Seuraavat seurannat ovat mukana:

  • MaxiFleet Advanced: tuotannon- ja käytönseuranta 
  • MaxiFleet Advanced Plus: moottori-, akku-, vaaka- ja hakkuulaiteseuranta.

Seurantaa tehtäessä voidaan määritellä, mikä on päivittäin, viikoittain tai kuukausittain raportoitavaa. Tieto voidaan suodattaa koskien kuljettajaa tai työkohdetta.

Sellaiset avaintapahtumat (virstanpylväät) näytetään myös kuin suoritettu huolto, kuljettajan koulutus tai hakkuulaitteen vaihto. 


MaxiFleet koneen analysointi

Tuotannonseuranta
Tämä tarjoaa selkeän näkymän tuotantoon, runkolukuun, kuutiomäärään, kertymä/ha ja keskirunko. Runkojakauma voidaan näyttää hakkuulaitteelle tarjotulle työkohteelle (rinnankorkeusläpimitat). Jos suuri osa rungoista on hakkuulaitteelle suositellun järeysalueen ulkopuolella, MaxiFleet varoittaa tästä. 

Käytönseuranta
Tässä esitetään avainluvut ja tekninen käyttöaste. MaxiFleet varoittaa, jos koneeseen kertyy liikaa keskeytysaikaa. Sekä tässä että Tuotanto-seurannassa näkyy polttoaineenkulutus, se näkyy myös Avainluku-välilehdessä, jonne pääsee suoraan Yleisnäkymä-sivulta. 

Moottorinseuranta
Täältä näkyy DEF-nesteen (moottoriurea) kulutus ja moottorin kierrosluku. Jos tyhjäkäyntiajan osuus on suuri, MaxiFleet varoittaa siitä.

Akkuseuranta
Edellyttää akkusensoria.

Vaakaseuranta
Vaakaseuranta näyttää kuormasyklien lukumäärän, purkusyklit, purettujen kuormien samoin kuormattujen keskitilavuuden. 

Hakkuulaiteseuranta
Täällä avainlukujen kautta voidaan seurata läpimitan mittausta, tarkastella suunniteltuja pituuksia ja nähdä, ovatko hakkuulaitteen säädöt kohdallaan rungon käsittelyä ajatellen.