MaxiFleet kohteenhallinta

Kätevä kohteenhallinta antaa tehokkuutta ja säästää aikaa.

Kohteenhallinta MaxiFleetissa tekee mahdolliseksi hoitaa ja automatisoida suuri osa hallinnollisesta työstä, tehdä se kotoa, konttorissa ja mobiilissa.

MaxiFleetissä on yksinkertainen ja aikaa säästävä hallinta
MaxiFleetissä KOHDE sisältää informaation esimerkiksi varastopaikoista, tavarakertymästä ja ajourista. MaxiFleetissa voi etukäteen valmistella kohdetta sen erityisten ominaisuuksien mukaisesti, samoin liittää ohjetiedostoja, karttoja sekä hakkuu- että kuormakoneelle. Niin kuljettajalla on kaikki kohteet valmisteltuina valittavaksi MaxiXTissa. 

Reaaliaikainen tieto antaa tehokkuutta
MaxiFleetin kohdenäkymässä voidaan seurata työn kulkua kohteissa. Siellä näkyy tieto tähän mennessä hakatuista ja kuljetetuista määristä, keskirungosta ja varastopaikoista karttoineen. Sen lisäksi voidaan nopeasti luoda raportteja valitusta kohteesta. On mahdollista myös vertailla toteutuneita määriä kohteen luomisen yhteydessä ennustettuihin määriin, jolloin selviää jäljellä oleva suorite; tiedetään tarve, esim. pitääkö operaatiota tehostaa. 

Sen mukana, kun kaikki kohteet tallennetaan ja hallinnoidaan MaxiFleetissa, myös kohdeominaisuuksia on helppo hallita. Kaikilla koneilla on pääsy saman kohteen tietoihin. Se tarkoittaa automaattista karttatiedon, ajourien ja tuotantotiedon vaihtoa kuormakoneiden ja hakkukoneiden välillä. Tämä edellyttää MaxiVision-karttaohjelman käyttöä. 

Yksityiskohtaisen seurannan mahdollisuus
Kohdehallinta antaa mahdollisuuden seurata yksittäistä kohdetta sekä tuotannon että kartan osalta. Kartalta näkyy ajourat, hakkuualueen rajat, palstat, varastot samoin jo päätetyt sekä teon alla olevat kohteet. 

Edellytyksistä
Edellä oleva edellyttää MaxiFleet Advanced- tai Advanced Plus -tasoa
MaxiFleet kohteenhallinnan kuvakaappaus

Kuvakaappaus MaxiFleetin kohdehallinnasta.