MaxiFleet avainluvut

Yksinkertainen reitti sinun avainlukuihin

Välilehden alta näet tärkeimmät konetta koskevat arvot. Toimintosymbolit ovat samat kuin MaxiXplorer-ohjausjärjestelmässä.

Koneen käyttäjän on helppoa vertailla konetta muihin tai laajemmin samankaltaisiin, mikä on hyödyllistä, etenkin jos koneita on vähän. Avainluvut ovat värikoodattuja vihreästä- keltaiseen-punaiseen. Vihreä on korkein arvo ja punainen vastaavasti matalin. Värit helpottavat ja nopeuttavat käsityksen saamista koneen senhetkisestä tilanteesta. On myös mahdollista saada yksilöityä informaatiota ja dataa diagrammimuodossa, jolloin selviää, kuinka avainluvut ovat kehittyneet kolmen viime kuukauden aikana.

MaxiFleet avainluvut

Esimerkki avainluvusta

 • Kokonaistuotanto – kokonaistilavuus 
 • Kuormaluku – kuormien kokonaismäärä 
 • Kuormaluku/E(t) – kuormaluku suhteutettuna tehokkaaseen työaikaan 
 • Tuotanto/E(t) – tuotanto suhteutettuna tehokkaaseen työaikaan 
 • Rungot/E(t) – rungot suhteutettu tehokkaaseen työaikaan 
 • Keskirunko – keskimäärainen rungon tilavuus 
 • Keskiajomatka/Kuorma – keskimääräinen matka, joka kuljettu joka kuormalla 
 • Keskeytysaika – kokonaisseisonta-aika keskeytyksissä 
 • Koneen käytettävissä olo – kuinka suuren osan rekisteröidystä ajasta kone on ollut käytettävissä työhön 
 • MTBF – (Mean Time Between Failures) keskimääräinen vikojen välinen aika 
 • MTTR – (Mean Time To Repair) keskimääräinen koneen korjausaika 
 • Polttoaineen kulutus/ Kokonaistuotanto – polttoaineenkulutus suhteutettuna tuotantoon 
 • Polttoaineenkulutus/E(t) – polttoaineenkulutus suhteutettuna tehokkaaseen työaikaan 
 • Polttoaineenkulutus/Moottoritunnit – polttoaineenkulutus suhteutettuna moottoritunteihin