Lisäksi tehtävänäsi on:

  • Toimia huollon organisaation tukena
  • Vastata toiminnanohjausjärjestelmän ns. työlistojen luomisesta ja ylläpitämisestä yhdessä päämiehen kanssa sekä tukea muuta huolto-organisaatiota näiden käyttämisessä
  • Vastata jälkimarkkinointituotteiden sopimusten hallinnoinnista toiminnanohjausjärjestelmässä
  • Huoltotoimintaan liittyvien kehityshankkeiden läpivieminen yhdessä jälkimarkkinointipäällikön kanssa sekä kehityshankkeisiin liittyvät sisäiset ja ulkoiset koulutukset
  • Huollon investointien suunnittelu, markkinointi ja raportointi jälkimarkkinointipäällikölle.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

  • Vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa kommunikointia myös englannin kielellä
  • Yhteistyökykyä työelämän erilaisissa tilanteissa
  • Oma-aloitteisuutta, kykyä analysoida ja ratkoa ongelmia itsenäisesti ja yhdessä kollegoiden kanssa
  • Vähintään AMK-tasoista tutkintoa, mielellään tekniseltä alalta
  • Aitoa kiinnostusta metsäkonetoimialaa kohtaan ja jonkin verran aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

Tarjoamme yllä mainittuun tehtävään valitulle monipuolisen, vakituisen työn lisäksi räätälöidyn perehdyttämisen, kilpailukykyisen palkkamallin sekä kollegoiden tuen!

Mikäli tunnistit itsesi kuvauksesta, hae paikkaa 10.1.2021 mennessä Suomen Henkilöstötalon sähköisen hakujärjestelmän kautta.
Lisätietoja tehtävästä saat Suomen Henkilöstötalolta Maarit Syrjältä arkisin klo 9.00-16.00 välillä, puh. 010 230 6531 / maarit.syrja@henkilostotalo.fi.