MaxiFleetin kokoama tieto palautuu koneyrittäjälle hyötykäyttöä ajatellen helposti jäsennettävässä ja havainnollisessa muodossa. Eniten tässä yhteydessä on puhuttu yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen soveltuvasta tiedosta. Tämä tuntuu kiinnostavan jokaista koneyrittäjää, jolle MaxiFleetiä olen ollut esittelemässä. Se, onko yrittäjällä yksi vai kymmenen konetta, on vähemmän oleellista. Hyötyä kertyy per koneyksikkö. On luonnollista, että isompien yritysten omistajat etsivät luotettavaa tietoa toiminnan ohjaamiseen ja ajan säästämiseen kaikilla tasoilla, eikä vähiten johtamisessa.

Useasti olen saanut vastata siihen, voiko MaxiFleet käyttää tietoa muilta konemerkeiltä

Pienissä yrityksissä päästään nopeasti asian ytimeen: mitä metsässä todella tapahtuu, missä aika kuluu ja kuinka asiat korjataan paremmalle tolalle. Kuten moneen kertaan on todettu, MaxiFleet-palvelun tuottama tieto tarjoaa valtavan resurssin yrityksen kehittämiseen, siinä on nyt myös uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia kuljettajan työsuorituksen tukemiseen, esimerkiksi hakkuukoneen paikkatietoon yhdistettyjen tuotantotietojen avulla voidaan laatia perässä tulevalle kuormakoneelle tuottavampia suoritusvaihtoehtoja.

Yhä useammin olen joutunut vastaamaan kysymykseen koskien yrityksen muun merkkisiä koneita; kuinka niistä saatavaa tietoa voidaan käyttää tai vertailla. Tässä nähdään metsätiedon standardisoinnin edut: MaxiFleet voi käsitellä myös muunmerkkisiltä koneilta tulevan tiedon, kunhan se on StanForD 2010:n mukainen.

Tarkkaa tietoa ja toimenpiteitä

Kun ollaan ratkaisemassa MaxiFleet-palvelun hankkimista, yritän muistuttaa aina, että sen on yrittäjälle satsaus, joka kannattaa tehdä perehtyen perusteellisesti kaikkeen, mistä tietää olevan hyötyä omassa toiminnassa; poimia käyttöön sitä tukevat palvelun osiot. Käyttöliittymä antaa jokaiselle yrittäjälle vapauden räätälöidä itselleen tulevan tiedon. Vaikka palvelu ulottuu koko organisaatioon, koneisiin saakka, lisätehtäviä se ei metsäpäässä aiheuta. Uusi iso asia se yrityksessä kuitenkin on, siksi koulutus, motivointi ja perehdyttäminen on tehtävä huolellisesti. Komatsu-organisaatiolla on vuosien kokemus MaxiFleetin jalkauttamisesta koneyrityksiin monenlaisissa ympäristöissä. Komatsu Forest Oy tukee parhaillaan monia koneyrittäjiä Suomessa ja Baltiassa MaxiFleet-palvelun käytössä. Asiakkaan mukana olemme niin kauan, että rutiinit saadaan rullaamaan, ja palvelusta on tullut osa koneyrittäjän ja miehistöjen arkea.