MaxiXplorer screen in Komatsu cab

Komatsu Forest Oy on ollut aktiivisesti mukana varmistamassa, että WoodForce-ohjelma istuu vaivattomasti kaikkiin MaxiXplorerilla varustettuihin Komatsun hakkuu- ja ajokoneisiin, yhtenä motiivina nopeuttaa MaxiFleet-palvelun käyttöönottoa. ”Asennukset ovat sujuneet ilman vaikeuksia ja erittäin nopeasti sekä kustannustehokkaasti, kertoo Seppo Kontteli. Meille on ollut paljon hyötyä siitä, että olemme vuosikymmenet noudattaneet tunnontarkasti metsäkoneiden tiedonsiirron vanhaa StanFord1980- ja uutta StanFord2010-standardia. Osittain sen ansiosta Komatsu-yrittäjät säästyvät tässä WoodForce-murroksessa monelta murheelta, koska muutos tässä tapauksessa on ohjelmapäivitys mittalaitteeseen ja WoodForce-ohjelman asennus. Mitään äkkirynnäkköä markkinoille emme kuitenkaan suunnittele uuden palvelumme kanssa. Ensi vuodelle muutamia kymmeniä koneita. Tarkoitus on esitellä lopullisessa muodossaan toimivia WoodForce/MaxiFleet -esimerkkejä kevään 901XC -näytösten yhteydessä”, paljastaa Kontteli.

Yrittäjät!

Valtavaa tietosisältöä hyödyntämään

Woman sitting home in front of computer with MaxiFleet

Kaikkiin MaxiXplorer-automatiikalla varustetut Komatsut voidaan kytkeä MaxiFleet-palveluun. Palvelun käyttö koneessa ei kuluta aikaa; käytännössä MaxiXplorerin käyttäminen omalla kuljettajaprofiililla riittää. Koneen omistajalle, yrittäjälle, on pilvipalvelimella tarjolla suuri määrä sinne kerättyä, juuri hänelle hyödynnettäväksi tarkoitettua tietoa: koneen tekniikasta ja sen käyttäytymisestä, huollon tarpeesta ja virhetiloista. Siellä on myös kattavat tiedot koneen ajankäytöstä eriteltyinä jokaisen työmomentin osalta. Parasta että MaxiFleet ei vaadi toimistotietokoneelle mitään asennuksia, vaan koko järjestelmä toimii kuten parhaat pankkipalvelut – tunnusten takana selaimessa. Kaikki tieto on rahanarvoista, mutta mullistavana tulevaisuutta ajatellen pidetään tarkkaa informaatiota, jonka avulla päästään laatimaan aikaan sidottu kuva kuljettajan ja koneen yhteispelistä. Kuinka ja missä hengessä juuri tätä osiota ryhdytään hyödyntämään, on pitkälti ja ainoastaan koneyritysten sisäinen asia. On hyvä muistuttaa, että kaikkia markkinoilla olevia nk. fleet management -ohjelmistojen käyttöä rajoittavat yhtenäiset tiedon käyttöoikeuksia koskevat säännöt.

MaxiFleet mullistaa elämää myös Komatsu Forest Oy:ssä

Komatsu Forest Oy:ssä MaxiFleet nähdään palveluna, joka muuttaa tulevaisuudessa radikaalisti työyhteisön omaa toimintaa ja kohottaa Komatsu-asiakkaitten kilpailukykyä. Nyt, kun edellytykset lopulliselle käyttöönotolle WoodForcen myötä ovat avautumassa, yhtiö on laatinut selkeän suunnitelman mittavan urakan läpiviemiseksi.

MaxiFleet Full control

MaxiFleettiä koordinoi jatkossa Jussi Kemppainen. Kemppaisen lisäksi MaxiFleet koskettaa koko organisaatiota – erityisesti kaikkia asiakasrajapinnassa olevia: myynnistä teknisen tuen kautta huoltoihin. Kemppaiselle lankeaa koneiden asiantuntijana luonnollinen spesialistin rooli MaxiFleetin tuottamien tietojen analysoinnissa ja yrittäjien sekä huolto-organisaatiomme valmentamisessa ”On valtava ero siinä, lähdetäänkö koneen ongelmaa poistamaan tai tehokkuutta parantamaan kerrotun kuvauksen vai eksaktin tiedon pohjalta”, pohtii Kemppainen. Hän myöntää suuren edessä olevan työmäärän, joka Komatsu Forestissa tarvitaan uuden digipalvelun edellyttämien valmiuksien rakentamiseksi omassa työyhteisössä: kenttähuollossa, teknisessä tuessa, koulutuksessa - ja myynnissäkin. Pari vuotta kestäneen pilottivaiheen aikana monet rutiinit on saatu viilattua toimintakuntoon. Tähän saakka näkyvin osa-alue on koneiden etähallinta, jota Komatsu-automatiikan erikoismiehet Marko Yrjölä ja Eero-Matti Kleimola ovat käyttäneet jo pitkään ja samalla saattaneet sitä lopullisiin uomiinsa.

Jussi Kemppainen: Selkeät rajat hyödyntäjien välille

MaxiFleet control over breakfast

Heti ensimmäisten fleet management -ohjelmistojen tultua käyttöön metsäalalla ryhdyttiin pohtimaan niiden tuottaman tiedon mahdollisuuksia olla pohjana koneyritysten miehistöjen koulutuksessa; väärien työtapojen poisoppimisessa ja uusien työmetodien opettamisessa ja sitä kautta myös pidemmällä tähtäimellä alentamassa puunkorjuun kustannuksia.  Keskustelua käytiin lähinnä koneyritysten ulkopuolella, siellä nähtiin bisneksen mahdollisuuksia. Jussi Kemppaisella on oma vankka näkemys MaxiFleet-järjestelmän antaman informaation hyödyntäjistä: ”Koneyrittäjä on oman yrityksensä sisällä paras asiantuntija, hän tuntee ja tietää oman organisaationsa. Siellä ulkopuolisen konsultin on vaikea hahmottaa koko tilannetta. Me palvelun ylläpitäjänä vastaamme siitä, että koneyrittäjän MaxiFleetissä näkyvä tieto on hyödyllisessä muodossa ja riittävän havainnollista. Eihän meillä ole sen sisältöön edes oikeuksia”, muistuttaa Jussi Kemppainen.