Ka_servicebil_3980b.jpg

Metsäkoneen tekninen ylläpito on muuttunut paljon sitten koneellisen puunkorjuun alkuaikojen. Siinä missä koneet ennen tarvitsivat korjaamista, pajottamista ja monenlaista pikku remonttia, niin nykyisten ajo- ja hakkuukoneiden vaatimat huollon toimenpiteet ovat jo suurelta osin ennustettavissa.
Komatsu Forest Oy:ssä koneiden tekninen ylläpito on tärkeä ja alati kehittyvä avaintoiminto. Lähtökohtana on varma tieto siitä, että koneiden huolto, varaosapalvelut ja kuljettajien koulutus ovat niitä toimenpiteitä, joilla Komatsu-koneiden teknistä käyttöastetta, tuotosta ja taloudellisuutta saadaan entisestään kohotettua.

Komatsu-koneiden tekninen tuki

Komatsu-huoltoneuvojat ovat sijoittuneet eri puolille maata. Heidän tehtävänsä on tukea asiakasta teknisissä pulmatilanteissa, kouluttaa kenttähuollon henkilökunta ja koneiden käyttäjät, opastaa uuden koneen käyttöönotossa sekä vastata kaiken asiakasta hyödyttävän teknisen tiedon siirtymisestä kentän tasolle saakka. Huoltoneuvojien rinnalla automatiikan tuotepäällikkö tukee omaa organisaatiota sekä myös asiakkaita automatiikkaan, puutavaran mittaukseen ja koneen sähköiseen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvastaavat

organisoivat miehistöjen koulutukset käyttööönoton jälkeisissä tilanteissa ja vastaa koko tuotetukiryhmän sisäisestä koulutuksesta. Käyttäjien vuotuinen kouluttaminen edellyttää yhteistyötä konekoulujen kanssa. Kaikkein laajinta koulutusyhteistyö on Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimon kanssa.

Huoltopisteiden yhteystiedot

service_oljeanalys.jpg

Kenttähuollossa toteutetaan yrittäjältä yrittäjälle -mallia.
Komatsu-koneiden huollossa on jo vuosikymmenet ollut käytössä malli, joka perustuu ulkopuolisten itsenäisten yrittäjien verkostoon, jonka vastuulla on koko kenttähuolto rutiinihuolloista hienoimpaan säätötyöhön saakka. Osalla yhteistyöyrityksiä on hyvin pitkä kokemus koneistamme. Yrittäjä yrittäjän palveluksessa -toimintamalli on osoittanut venymiskykynsä aikoina, jolloin koneyrittäjät tekevät metsässä töitä vuorokauden ympäri. Huollon yksityinen, noin viidentoista yrityksen palveluverkosto kattaa koko maan. Myös suurin osa koneiden varaosista tilataan ja toimitetaan Komatsu-huoltoverkoston kautta.

Katso huoltopisteiden yhteystiedot